4e Congres Mensen met verward gedrag

De werkelijkheid achter de E33-melding

Het 4e Congres Mensen met verward gedrag richt zich op het verder uitbouwen van persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan, in samenwerking met ketenpartners. Je krijgt inzichten in de mens áchter de E-33 melding en handvatten voor een effectieve aanpak.

Het maatschappelijk vraagstuk rondom personen met verward gedrag blijft een onverminderde uitdaging in het sociaal domein. Sinds 2011 registreert de politie ‘overlast door verwarde of overspannen personen’ onder de meldcode E33 en deze meldingen lopen nog steeds jaarlijks op.

Het Schakelteam Verward gedrag sloot in 2018 haar opdracht af en per 1 oktober 2018 moest elke gemeente en regio in samenwerking met al haar ketenpartners een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag hebben gerealiseerd. Maar zover zijn we nog niet.

Het 4e Zorg+Welzijn Congres Mensen met verward gedrag richt zich op het verder uitbouwen van de persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan. Relevante sprekers geven je inzichten in de mens áchter de E33-melding en de term ‘verward’. Wat zijn de signalen en triggers van verward gedrag bij de diverse groepen, welke aanpak vereist dit en hoe sluit je daarop aan? Waarom moeten we als maatschappij niet alleen streven naar een veilige, maar ook een inclusieve samenleving? En waarom is het zo belangrijk om stigma’s van mensen met verward gedrag te bestrijden?

De dag geeft je verdieping in werkwijzen die zich inmiddels hebben bewezen en brengt je weer een stap verder in het borgen van een effectieve, sluitende aanpak, samen met collega’s uit de brede praktijk van mensen met verward gedrag.

Deze dag gaat in op de vragen:

  • Hoe bouwen we de persoonsgerichte aanpak verder uit en hoe borgen we dit?
  • Wie zijn de gezichten achter de E33-meldingen en hoe sluit je op hen aan?
  • Hoe laat je mensen die verward gedrag vertonen optimaal deelnemen aan de samenleving?
  • Welke initiatieven en werkwijzen hebben zich ondertussen bewezen?
  • Hoe kun je er voor zorgen dat alle schakels in de keten effectief samenwerken?

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve start van de dag

Opening en start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

09.40
Openingsgesprek
10.00
Lees meer Sluiten
Inleiding en actualiteit ‘Verwarde personen’

Philippe Delespaul, Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht, klinisch psycholoog bij Mondriaan.

10.45
Ochtendpauze
11.15
Lees meer Sluiten
Dementie en Verward Gedrag

Meer informatie volgt

11.45
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1: De verschillende gezichten achter de E-33 melding

Meer informatie volgt

12.45
Lunchpauze
13.45
Lees meer Sluiten
Cultuur en Verward gedrag

Cor Hoffer, socioloog en cultureel antropoloog, adviseur in diversiteitsbeleid

14.15
Naar de sessies
14.25
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2: Goede lokale praktijken

Meer informatie volgt

15.30
Middagpauze
15.50
Lees meer Sluiten
Reflectie op de dag en hoe nu verder

Dr. Bauke Koekkoek, lector Psychiatrische Zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’.

16.30
Afsluiting en netwerkborrel

Datum
Dinsdag 25 juni 2019

Locatie
Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen (routebeschrijving)

Tarieven*
€249 per persoon (BTW vrij**) | Collega tarief
€299 per persoon (BTW vrij**) | Regulier tarief
€899 per persoon (BTW vrij**) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort*

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

**BTW-vrij door CRKBO-registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Accreditatie
Accreditatie voor 5 punten wordt aangevraagd bij het Registerplein, Kwaliteitsregister V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Mensen met verward gedrag staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met mensen met verward gedrag.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens

T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: 010 – 742 10 21
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.