4e Congres Mensen met verward gedrag

De werkelijkheid achter de E33-melding

Het 4e Congres Mensen met verward gedrag richt zich op het verder uitbouwen van persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan, in samenwerking met ketenpartners. Je krijgt inzichten in de mens áchter de E-33 melding en handvatten voor een effectieve aanpak.

Het maatschappelijk vraagstuk rondom personen met verward gedrag blijft een onverminderde uitdaging in het sociaal domein. Sinds 2011 registreert de politie ‘overlast door verwarde of overspannen personen’ onder de meldcode E33 en deze meldingen lopen nog steeds jaarlijks op.

Het Schakelteam Verward gedrag sloot in 2018 haar opdracht af en per 1 oktober 2018 moest elke gemeente en regio in samenwerking met al haar ketenpartners een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag hebben gerealiseerd. Maar zover zijn we nog niet.

Tijdens dit congres geven relevante sprekers je inzichten in de mens áchter de E33-melding en de term ‘verward’. Wat zijn de signalen en triggers van verward gedrag bij de diverse groepen, welke aanpak vereist dit en hoe sluit je daarop aan? Waarom moeten we als maatschappij niet alleen streven naar een veilige, maar ook een inclusieve samenleving? En waarom is het zo belangrijk om stigma’s van mensen met verward gedrag te bestrijden?

De dag geeft je verdieping in werkwijzen die zich inmiddels hebben bewezen en brengt je weer een stap verder in het borgen van een effectieve, sluitende aanpak, samen met collega’s uit de brede praktijk van mensen met verward gedrag.

De volgende vragen staan centraal:

  • Hoe bouwen we de persoonsgerichte aanpak verder uit en hoe borgen we dit?
  • Wie zijn de gezichten achter de E33-meldingen en hoe sluit je op hen aan?
  • Hoe laat je mensen die verward gedrag vertonen optimaal deelnemen aan de samenleving?
  • Welke initiatieven en werkwijzen hebben zich ondertussen bewezen?
  • Hoe kun je er voor zorgen dat alle schakels in de keten effectief samenwerken?

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve start door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

Opening en start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

10.00
Lees meer Sluiten
Inleiding en actualiteit ‘Verwarde personen’

Philippe Delespaul, Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht, klinisch psycholoog bij Mondriaan.

10.40
Ochtendpauze
11.10
Lees meer Sluiten
Dementie en Verward Gedrag

Meer informatie volgt

11.45
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1: De verschillende gezichten achter de E33-melding

Meer informatie over de verdiepende sessies volgt.
De gezichten achter de E33-melding, zoals daklozen, straatdokters, mensen met dementie of autisme, mensen met een verstandelijke beperking, zorgmijders, hoarderd, mensen in de schuldhulpverlening en over de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar.

12.45
Lunchpauze
13.40
Interview over de inzet van ervaringsdeskundigen
13.50
Lees meer Sluiten
Cultuur en Verward gedrag

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen zorgprofessionals te maken met cliënten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij worden geconfronteerd met de invloed die migratie heeft op het leven en de belevingswereld van cliënten en hun familie. Maar ook zullen zorgverleners kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan professionals gewend zijn. In dit licht bezien is het zinvol en interessant om te bezien in hoeverre verward gedrag met culturele factoren te maken kan hebben? Tevens rijst de vraag hoe zorgverleners omgaan met culturele aspecten en op welke wijze zij met cliënten communiceren?

In zijn lezing reikt Cor Hoffer vanuit een antropologisch perspectief zorgprofessionals enkele handvatten aan, waarmee zij hun werk kunnen laten aansluiten bij een veranderende zorgpopulatie. Hiertoe bespreekt hij de volgende thema’s: migratie, cultuursensitief werken, ziekteopvattingen, hulpzoekgedrag en cultuursensitief werken.

Cor Hoffer, socioloog en cultureel antropoloog, adviseur in diversiteitsbeleid

14.30
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2: Goede lokale praktijken

Verdiepende sessies met voorbeelden uit de lokale praktijk.
Bekijk de sessies

15.40
Middagpauze
16.45
Afsluiting en netwerkborrel

Sessieronde 1: De verschillende gezichten achter de E-33 melding

Meer informatie volgt


Sessieronde 2: Goede lokale praktijken

2.1
Tien voor Twente
2.2
Lees meer Sluiten
Het Cultureel Interview

Werkt u geregeld met cliënten, die een andere culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan u? En merkt u dat de communicatie niet altijd even gemakkelijk verloopt? Bijvoorbeeld, omdat u onbekend bent met bepaalde opvattingen over ziekten of met bepaalde gedragingen? Of omdat u onzeker bent over de rol die migratie en cultuur spelen in het leven van cliënten? Dan is deze sessie interessant voor u.

Samen met de deelnemers gaat Cor Hoffer nader in op deze vragen. Het doel is tweeledig. Ten eerste wordt met de deelnemers besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op het denken en handelen van cliënten en hun systeem. Tevens wordt ingegaan op het gegeven dat ook de zorg- en welzijnsprofessional culturele en levensbeschouwelijke aspecten in het contact inbrengt. Ten tweede worden tips gegeven hoe in het dagelijks werk op een effectieve en plezierige manier met deze thema’s kan worden omgegaan. Daartoe worden twee praktische methodieken geïntroduceerd:  het Culturele Interview en het Cultural Formulation Interview.

Cor Hoffer, socioloog en cultureel antropoloog, adviseur in diversiteitsbeleid

2.3
Lees meer Sluiten
Opstelling: dicht bij de cliënt

Persoonlijk, mensgericht, maatwerk en écht in verbinding en in contact zijn met elkaar. Maar hoe doe je dat nou echt als sociaal werker?

Aan de hand van zijn eigen ervaringen en een (familie)opstelling gaat Jeroen Zwaal met je aan de slag om je nog bewuster te maken van de verschillende elementen die tussen jou en je cliënt in kunnen staan en hoe je die wegneemt.

Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige, eigenaar van ‘de verbeelding van kracht’, redacteur Stichting Psychosenet

2.4
Lees meer Sluiten
Kennisnetwerk Personen met verward gedrag

Sessie van Movisie, meer informatie volgt

.

Datum
Dinsdag 25 juni 2019

Locatie
Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen (routebeschrijving)

Tarieven*
€249 per persoon (BTW vrij**) | Collega tarief
€299 per persoon (BTW vrij**) | Regulier tarief
€899 per persoon (BTW vrij**) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort*

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

**BTW-vrij door CRKBO-registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Accreditatie
Accreditatie voor 5 punten wordt aangevraagd bij het Registerplein, Kwaliteitsregister V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Mensen met verward gedrag staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met mensen met verward gedrag.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.