Congres Seksueel Geweld

Congres Geannuleerd
Congres Seksueel geweld | 23 november 2021

Seksueel geweld komt vaak voor. 11 procent van de mannen en 31 procent van de vrouwen tussen de 15 en 24 jaar geeft aan slachtoffer van seksueel geweld te zijn geweest. In de groep mensen tussen de 25 en 70 jaar zijn de percentages nog hoger: respectievelijk 13 procent en 42 procent (bron: ‘Seksuele gezondheid in Nederland 2011’ van Rutgers).

Seksueel geweld bespreekbaar maken
Seksueel geweld is een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Door de gevoelens van schuld en schaamte die slachtoffers ervaren, vragen ze niet snel om hulp. Ook angst, anderen niet lastig willen vallen met hun probleem en bagatellisering van het meemaken van seksueel geweld maken het soms moeilijk om het geweld bespreekbaar te maken.

Uit onderzoek van het Psychotraumacentrum UMC Utrecht bleek dat het gemiddeld een half jaar duurt voordat slachtoffers van seksueel geweld aan iemand vertellen wat er is gebeurd en een jaar voordat ze hulp zoeken. Tegen die tijd hebben ze vaak al last van klachten als een depressie of een posttraumatische stressstoornis

Wat leer je deze dag?
We gaan tijdens het congres Seksueel Geweld dieper in op de volgende onderwerpen:

 • In gesprek met ervaringsdeskundigen van Team-Kim
 • Een ervaringsdeskundige vertelt en geeft tips: wat gebeurde er achter mijn voordeur?
 • Contact tussen slachtoffer en pleger/dader – Hoe herstelbemiddeling leidt tot heling na seksueel geweld
 • Waarom je anderen nodig hebt om achter de voordeur te komen

Tijdens het gehele programma geven experts uit de praktijk voorbeelden. Ook is er tijd voor interactie én volop ruimte om je uitdagingen en ervaringen te delen.

Met experts uit de praktijk:

Kim van Laar
 • Eerder beoordeeld met een 8,3
 • Bezoeker over Kim:
  Topper! Sloot mooi aan bij de beleving van hulpverleners. Vaak wordt je als hulpverlener te kritische benaderd. Zij geeft een beeld van wat het belang is van aansluiten en rust.
Rik Derwig
 • Eerder beoordeeld met een 8,3
 • Bezoeker congres over Rik:
  Rik zijn verhaal vond ik heel interessant en hij gaf zoveel mee voor mijn eigen handelen en om over na te denken hoe te reageren. Ook over zijn ouders vond ik zijn verhaal zo waardevol.
Iene Noorlander
 • Eerder beoordeeld met een 8,9
 • Bezoeker over Iene:
  In één woord wauw… wat een heftig verhaal, wat een onwijs krachtige vrouw en wat een mooie omgeving heeft zij dan nu. Alleen maar bewondering.”
Debbie Maas
 • Eerder beoordeeld met een 7,8
 • Bezoeker over Debbie:
  Duidelijke verhaal, laagdrempelige spreker, zou haar zo e-mailen met een vraag.”
09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening

Onder leiding van dagvoorzitter Merel van Dorp.

09.40
Lees meer Sluiten
In gesprek met ervaringsdeskundigen van Team-Kim

Rik Derwig en Kim van Laar vertellen hoe het is om seksueel misbruik mee te maken als tiener. Hoe ziet je leven er uit als je dit meemaakt? Hoe beleef je dit en wat zijn de behoeften? In gesprek met dagvoorzitter Merel van Dorp geven zij hier antwoord op. Zij laten korte fragmenten zien van de film ‘Jij Bent De Baas’ die met groot succes in de week tegen kindermishandeling in première is gegaan.

Kim van Laar, directeur Team-Kim, pedagoog en ervaringsdeskundige en Rik Derwig, ervaringsdeskundige

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Beleving en behoeften van slachtoffers
 • Beschermende factoren en risicofactoren worden benoemd
 • Houding van de professional, wat is er nodig?

10.20
Lees meer Sluiten
Wat gebeurde er achter mijn voordeur?

Hoe ziet het leven van een kind dat opgroeit in een gezin van geweld en misbruik er uit? Ervaringsdeskundige Iene Noorlander weet er alles van. Na de nodige therapie heeft Iene moeten leren wat een ‘normaal’ leven is. En net toen ze dacht haar portie ellende voor dit leven wel gehad te hebben, bleek dat niet zo te werken. Wel heeft Iene geleerd hoe ze op een gezonde manier met pijn, verdriet en teleurstellingen om kan gaan.

Iene Noorlander, Regie-in-eigen-hand, maatschappelijk werkster en ervaringsdeskundige

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Hoe ziet mishandeling/misbruik eruit
 • Wat heeft een kind/wat heeft een overlever nodig
 • Hoe doen we het nu in de hulpverlening

11.10
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Contact tussen slachtoffer en pleger/dader – Hoe herstelbemiddeling leidt tot heling na seksueel geweld

Herstelbemiddeling, bemiddeld contact tussen een slachtoffer en pleger/dader van seksueel misbruik, kan rust geven. Een slachtoffer kan vertellen over de gevolgen van het misbruik. Een dader kan erkenning geven. In deze sessie leer je uit te gaan van de veerkracht van een slachtoffer van seksueel geweld en haar/hem de mogelijkheid te bieden om het contact aan te gaan.

Ik kon mijn verhaal doen, nu had ik de regie.
– slachtoffer van verkrachting

Désirée Dijk, bemiddelaar Perspectief Herstelbemiddeling

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Dat herstelbemiddeling tussen slachtoffer en pleger/dader bijdraagt aan het helingsproces van seksueel geweld
 • Wat een dader motiveert om deel te nemen aan herstelbemiddeling
 • Wat signalen van een slachtoffer zijn om het onderwerp contact met de ander, bespreekbaar te maken

12.10
Lunch
13.10
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennissessies

 • Seksueel misbruik bij kinderen; Wat kan jij doen? Een persoonlijk verhaal & tips van een ervaringsdeskundige
 • Hoe goedbedoelde hulpverlening de plank volledig mis kan slaan bij traumaverwerking. Hoe kan dit anders?
 • Handelingsverlegenheid: Over de streep met dilemma’s
 • Online seksueel geweld: signalering en wat kun je doen aan preventie?

14.40
Middagpauze
15.00
Lees meer Sluiten
Wanneer je anderen nodig hebt om achter de voordeur te komen

De les die we geleerd hebben van de coronatijd is dat geweld achter de voordeur nog minder zichtbaar wordt dan het al was. Als het gaat om seksueel misbruik zien we dat de melding hiervan door slachtoffers vaak jaren duurt veelal door schaamte. Kinderen melden het soms anoniem bij de kindertelefoon maar willen of kunnen er dan nog even niets mee. Het is dus heel belangrijk dat anderen, jij, ik, iedereen verantwoordelijkheid neemt bij zorgen die we hebben! Denk aan een gesprekje met kinderen waarvan je zorgelijke uitspraken hoort. Uitlatingen of gedragingen van volwassenen die je ernstig zorgen baart. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. We denken dat ervaringsdeskundigen een belangrijke rol kunnen spelen in de weg naar herstel. Hierover vertelt een ervaringsdeskundige meer.

Debbie Maas, Bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, voorzitter Netwerk Veilig Thuis

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Inzicht in ernst van het probleem (onderzoek en cijfers)
 • Bewustwording dat slachtoffers zelf niet snel hulp zoeken
 • Noodzaak tot brede maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen
 • Nut en noodzaak van inzet ervaringsdeskundigen in de aanpak

16.00
Afsluiting van de dag

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat zeggen oud-deelnemers over het congres Seksueel Geweld?

“De ervaringsverhalen zijn enorm waardevol vanwege de beleving van het slachtoffer en de tips die zij richting de hulpverlening hebben gegeven.”

“Goed georganiseerd. Interactief, goede sprekers, weer nieuwe inzichten gekregen hoe te handelen en reageren.”

“Dagvoorzitter Merel van Dorp deed het onwijs fijn! Knap hoor zo schakelen tussen chat en gesprek houden met de spreker. Verder de eigen ervaring heftig maar goed om te horen, knap om te zien hoe het toch ‘goed’ komt met deze mensen. Eigen ervaring kunnen vertellen en gebruiken, meer dan liefde voor deze mensen. Normaal moeite met lang zitten en focus houden, maar de pauzes tussendoor waren top; ook met tips om even “los” te komen. In een woord: super!”

1.
Lees meer Sluiten
Seksueel misbruik bij kinderen: wat kan jij doen? Een persoonlijk verhaal & tips van een ervaringsdeskundige

Seksueel misbruik wordt vaak gepleegd door een bekende van het gezin of de familie en blijft vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. Wat kunnen we doen voor kinderen die seksueel misbruik mee maken? Hoe zorgen we dat we het signaleren? Hoe gaan we het gesprek aan als we signalen zien en wat heeft een kind dat dit meemaakt nodig? Kim van Laar heeft zelf te maken gehad met seksueel misbruik en verwaarlozing toen zij klein was. Ze neemt je mee in haar persoonlijke verhaal en geeft praktische tips over wat je als professional kunt doen voor deze kinderen.

Kim van Laar, directeur Team-Kim, pedagoog en ervaringsdeskundige

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Belevingswereld van het kind wat seksuele misbruik meemaakt
 • De behoeften van het kind wat seksueel misbruik meemaakt
 • Wat zijn de signalen?
 • Wat kan je doen om beter te signaleren?
 • Wat kan je het beste doen als je het gesprek wilt aangaan
 • Welke houdingsaspecten belangrijk zijn
 • Het belang van ingrijpen

2.
Lees meer Sluiten
Hoe goedbedoelde hulpverlening de plank volledig mis kan slaan bij traumaverwerking. Hoe kan dit anders?

Hulp zoeken om je trauma’s te verwerken kan voor zowel de hulpvrager als de hulpverlener verwarrend zijn. Als slachtoffer weet je niet hoe je hulp moet vragen en als hulpverlener moet je de ander goed kunnen lezen om te begrijpen wat de hulpvraag werkelijk is. In de praktijk komt Iene Noorlander vaak schrijnende situaties tegen waarin veel mis gaat.

Iene Noorlander, Regie-in-eigen-hand, maatschappelijk werkster en ervaringsdeskundige.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • De valkuilen waar we met z’n allen in tuinen
 • Samen op zoek naar oplossingen voor adequate hulp
 • Hoe goede zorg de kosten naar beneden kan halen, mits er geïnvesteerd gaat worden in de zorg

3.
Lees meer Sluiten
Handelingsverlegenheid: over de streep met dilemma’s

In deze zeer interactieve en prikkelende sessie onderzoeken we, na een zorgvuldige en inhoudelijke introductie, de eigen dilemma’s in het handelen door letterlijk ‘over de streep’ te gaan met stellingen/dilemma’s die je kan tegenkomen in het dagelijkse werk.

Naomi Dessaur, eigenaar, trainer Dessaur Trainingen

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Je bent je bewust van eigen dilemma’s die van invloed zijn op het handelen bij zorgen en/of een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Je krijgt praktische handvatten hoe met deze dilemma’s aan de slag te gaan bij jezelf en collega’s
 • Je gaat gegarandeerd weg met bagage: eye-openers, inzichten, en nog meer lef om te handelen

4.
Lees meer Sluiten
Online seksueel geweld: signalering en wat kun je doen aan preventie?

‘Wil je me een sexy foto sturen?’ Sexy materiaal delen via sociale media gebeurt steeds vaker. Niet alleen jongeren doen aan sexting, ook volwassenen. Alleen lopen jongeren meer risico op meemaken of plegen van online seksueel geweld. Wanneer spreken we van gezond online seksueel gedrag en wanneer is dit over de grens? Naast shamesexting zijn er andere vormen van online seksueel geweld zoals grooming, exposing en sextortion. Hoe voorkom je victimblaming in het gesprek met een slachtoffer? En wat kun jij als professional doen aan preventie van online seksueel geweld.

Marianne Jonker, senior programmamedewerker seksueel geweld en Anke van den Dries, sociaal werker werker bij het Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel van Stichting Humanitas en docent/coach bij de Hogeschool van Amsterdam

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Dat seksueel gedrag steeds vaker ook online plaatsvindt en waarom dit soms mis gaat
 • Wanneer online seksueel gedrag over de grens gaat en hoe je dit signaleert
 • Hoe professionals en sociale omgeving bijdragen aan de preventie van online seksueel geweld

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Rik Derwig | Eerder beoordeeld met een 8,3

Ervaringsdeskundige
Rik Derwig (20 jaar) heeft in zijn jeugd te maken gehad met seksueel misbruik. Rik is ervaringsdeskundige bij Team-Kim en heeft 3 jaar geleden meegedaan aan het programma Spreekrecht.

Naomi Dessaur

Eigenaar, trainer Dessaur Trainingen
Vanuit Dessaur Trainingen leren professionals om complexe onderwerpen zoals huiselijk geweld, kindermishandeling en specifiek seksualiteit en seksueel misbruik met betrokkenen bespreekbaar te maken. Professionals leren écht verschil maken in het leven van een kind of volwassene. Vanuit het online platform Naomi maakt Bespreekbaar ondersteunt Naomi Dessaur ouders bij het praten met hun kinderen over seksualiteit.

Désirée Dijk

Bemiddelaar Perspectief Herstelbemiddeling
Désirée Dijk is bemiddelaar bij Perspectief Herstelbemiddeling en heeft veel ervaring met bemiddeld contact tussen slachtoffers en plegers/daders van seksueel geweld. Zij is werkzaam geweest als psychosociaal therapeut, waarbij zij slachtoffers van seksueel misbruik heeft begeleid. Bij Slachtofferhulp Nederland heeft zij meegewerkt aan het opzetten van de hulplijn seksueel misbruik ‘Verbreek de stilte’.
Désirée heeft de ervaring dat herstelbemiddeling tussen slachtoffer en dader/pleger een belangrijke stap kan zijn in het helingsproces van de partijen.

Anke van den Dries

Sociaal werker en docent/coach
Anke van den Dries is sociaal werker bij het Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel van Stichting Humanitas en docent/coach bij de Hogeschool van Amsterdam. Ze is tevens lid van de cocreatiegroep van Act4Respect, waar gewerkt wordt aan bevorderen van gelijkwaardige relaties onder jongeren, vrij van fysiek, seksueel of cybergeweld.

Anke vindt, in de strijd tegen online en offline seksueel geweld bij jeugdigen, het cruciaal dat sociale professionals zich ook richten op stimulering van positieve seksualiteit, omdat het leren verkennen van wensen en grenzen ruimte geeft voor groeien van vertrouwen, voor seksuele gezondheid en weerbaarheid.

Merel van Dorp | Eerder beoordeeld met een 8,7

Merel van Dorp is journalist en sociaalwetenschapper, gespecialiseerd in jeugd in kwetsbare en risicosituaties. Ze is auteur van het boek Jeugdige Delinquenten, waarin ze op basis van wetenschap en praktijk schetst welke vooroordelen over de oorzaken van jeugdcriminaliteit kloppen en welke niet. Verder is zij chef van het magazine saam[en], voor iedereen die met (mensen met) een beperking te maken heeft. Merel werkt als dagvoorzitter, bladenmaker, spreker en journalist.

Marianne Jonker

Senior programmamedewerker seksueel geweld
Marianne Jonker is werkzaam bij Rutgers, expertisecentrum seksualiteit. Haar expertise ligt vooral op het vlak van seksuele (online) weerbaarheid en preventie (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij heeft een brede ervaring in het ontwikkelen van jeugdinterventies en het ondersteunen van professionals en organisaties in onderwijs, zorg en veiligheid & justitie.

Marianne vindt, in de strijd tegen online en offline seksueel geweld bij jeugdigen, het cruciaal dat sociale professionals zich ook richten op stimulering van positieve seksualiteit, omdat het leren verkennen van wensen en grenzen ruimte geeft voor groeien van vertrouwen, voor seksuele gezondheid en weerbaarheid.

Kim van Laar | Eerder beoordeeld met een 8,3

Kim van Laar is pedagoog, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer/directeur van Team-Kim. Kim spreekt over haar persoonlijke ervaringen op gebied van kindermishandeling zoals verwaarlozing, huiselijk geweld en seksueel misbruik en vertelt dit aan de hand van de beleving en de behoeften vanuit de verschillende leeftijdsfasen. Kim vindt het belangrijk dat het stigma op slachtoffers wordt doorbroken en dat er beter wordt gekeken naar beschermende factoren naast de welbekende risicofactoren.

Debbie Maas MSc | Eerder beoordeeld met een 7,8

Debbie Maas is Bestuurder bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en tevens voorzitter van het landelijk Netwerk Veilig Thuis. De aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld vraagt al onzer aandacht. Wegkijken kan niet, zorgen bespreekbaar maken en iets doen! is haar pleidooi. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat het veiliger wordt thuis.

Iene Noorlander | Eerder beoordeeld met een 8,9

Iene Noorlander is opgegroeid in een gezin waarin sprake was van mishandeling en misbruik. Naar school gaan was voor haar een zeer welkome vlucht uit haar thuissituatie. Na de Mavo heeft zij de Havo gedaan. Vervolgens een jaartje Conservatorium. Tijdens dit jaar is zij van huis weggelopen. Daarna is zij naar de Sociale Academie gegaan en heeft de opleiding tot Maatschappelijk werkster afgerond. Vervolgens is zij haar carrière begonnen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Iene is getrouwd en heeft kinderen gekregen. Vervolgens jaren bij een algemeen Maatschappelijk werk instantie gewerkt. Na de geboorte van haar eerste kind ging het even helemaal niet goed met haar. Een jarenlange therapie bleek de enige oplossing om te helen. Halverwege haar therapie heeft zij zich omgeschoold tot medisch secretaresse en dat werk heeft zij 7 jaar gedaan in een ziekenhuis in Groningen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De hulpverlening kwam weer op haar pad. Sinds september 2013 heeft zij haar eigen bedrijf: Regie-in-eigen-hand. Ze heeft in deze periode een HBO-Master Verlieskunde certificaat gehaald. Vanuit haar bedrijf begeleidt zij mensen met psychische problemen ambulant, gefinancierd vanuit de Gemeente. Daarnaast geeft Iene voorlichting aan verschillende instanties.

Waar en wanneer
Dinsdag 23 november 2021 | ReeHorst Ede

Voor wie?
Dit congres is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein (zorg- en welzijnsinstellingen) die zich bezighouden met beleid en begeleiding bij seksueel geweld. Zij zijn werkzaam bij zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars, woningcorporaties, maatschappelijke opvang, reclassering, justitie en politie.

Functies: activiteitenbegeleider, adviseur/consultant, ambtenaar, ambtenaar Gemeente, begeleider, begeleider/Coach, beleidsmedewerker, bestuurder, casemanager, cliënt ondersteuner, directeur, docent, ervaringsdeskundige, gezinsbegeleider, huisarts, jeugd- of jongerenwerker/jeugdconsulent, maatschappelijk Werker, mantelzorger, onderzoeker, opbouwwerker, orthopedagoog, ouderenwerker/-adviseur/-consulent, psycholoog, sociaal werker, teamleider/manager, thuiszorgmedewerker, vrijwilliger, vrijwilligerscoördinator, wijkverpleegkundige, woonbegeleider, hoofd Wijkteams.

Tarieven
249,- per persoon (btw-vrij) | Vroegboektarief (geldig t/m 31 juli 2021)
299,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief *
249,- per persoon (btw-vrij) | Collega tarief (vanaf 2e deelnemer) *
249,- per persoon (btw-vrij) | Abonnee tarief (abonnees Zorg+Welzijn) *
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ, Kwaliteitsregister V&V en Registerplein.

Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Seksueel Geweld staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar esther.sterling@bsl.nl. Wij zullen bij minimaal 5 aanvragen voor een bepaalde accreditatie het verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Sarah Phillips
M: 06 74 74 46 73
E: sarah.phillips@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Manon Dekker
T: 010 7421020
E: manon@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij 50,- p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 950,- p.p. bedragen de administratiekosten 250,- p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan 125,- p.p. bedragen de administratiekosten 35,- p.p. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.