Topsprekers over schuldhulpverlening

Wij hopen je fysiek te ontmoeten. Als dat niet mogelijk is, zorgen wij voor een passende (digitale) oplossing of alternatieve datum.

Topsprekers over schuldhulpverlening

In 2020 leefden iets meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Van hen leefden er 391.000 al minstens 4 jaar in armoede. Verschillende organisaties die armoede bestrijden, zeggen dat er sinds maart 2020 meer mensen aankloppen voor schuldhulpverlening. Hoe ondersteun je als sociaal professional jouw cliënt het beste?

Schuldhulpverlening
Het thema Schuldhulpverlening is in coronatijd urgenter dan ooit. Vanwege de coronatijd ziet het schuldhulplandschap er anders uit. Het is een groeiend en continu veranderend probleem. Het vergt een andere aanpak vanwege de maatregelen die gelden. Nederland ondervindt op dit moment een grote schuldengolf. Niemand weet nog hoeveel huishoudens er in de problemen komen. Het is van belang om juist nu aandacht te besteden aan wat de hulpverlening kan doen om schulden te voorkomen. En je cliënt het beste te begeleiden.

Wij gaan deze dag dieper in op de volgende thema’s:

 • Aan de slag met vroegsignalering
 • De Doorbraakmethode
 • Hoe werk je cultuur-sensitief?
 • Hoe werk je stress-sensitief?

Met 4 topspecialisten

Kom naar Topsprekers over schuldhulpverlening en leer:

 • Hoe de complexiteit van schuldhulpverlening in elkaar steekt
 • Hoe je schuldhulpverlening aanpakt, wat werkt wel en wat niet
 • Hoe je preventief werkt om te zorgen dat mensen niet in de schulden terecht komen
 • Hoe je ervoor zorgt dat je het vertrouwen van mensen met financiële problemen wint
 • Welke invloed de coronatijd op schuldhulpverlening heeft

Stella van Telgen, buurtcoach, over schuldhulpverlening
Ik zag de oproep om een vragenlijst in te vullen in verband met een congres over financiële problematiek. Ik vind het heel erg goed dat zo’n congres georganiseerd wordt, de problematiek is aan de orde van de dag. En neemt toe! Ik ben van mening dat er nog veel te organiseren valt willen we als professionals deze problematiek met elkaar goed aan vliegen. En ook ik heb daarin nog heel wat te leren!

09.15
Ontvangst met koffie & thee
09.45
Opening door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters en Nadja Jungmann
10.00
Lees meer Sluiten
Aan de slag met vroegsignalering

Er wordt steeds meer ingezet op vroegsignalering van schulden. Met behulp van achterstandsdata gaan schuldhulpverleners op pad om proactief mensen te helpen. Maar vroegsignalering is veel breder dan alleen dat. Vroegsignalering is een taak van alle sociaal professionals, door steeds alert te zijn op signalen. We gaan deze lezing in op de signalen, de vraag hoe je problemen bespreekbaar maakt en op verschillende interventies die mensen kunnen helpen met beginnende problemen.

Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering

Deelnemers leren:

 • Hoe je financiële problemen signaleert
 • Hoe je financiële problemen bespreekbaar maakt
 • Passende interventies voor mensen met beginnende schulden

11.00
Netwerkbreak
11.30
Lees meer Sluiten
De Doorbraakmethode

Het Instituut voor Publieke Waarden ontwikkelde de Doorbraakmethode. Voortaan kan iedere sociaal professional het beste uit de bureaucratie halen, zodat die vóór mensen met financiële problemen gaat werken in plaats van in de weg zit. De Doorbraakmethode bestaat uit een allround pakket waarmee professionals snel goed onderbouwde maatwerkplannen kunnen maken. Compleet met een maatschappelijke rekensom en juridische onderbouwing. In een App is alles voorgeprogrammeerd en makkelijk te zoeken, vinden en uit te werken. Tijdens deze lezing maak je daar kennis mee.

Eelke Blokker, chef Doorbraakmethode bij Instituut voor Publieke Waarden (IPW)

Deelnemers leren:

 • Hoe de Doorbraakmethode werkt bij mensen met financiële problemen
 • Hoe jij en jouw team de Doorbraakmethode kunnen gaan inzetten
 • Hoe professionals zichzelf kunnen bekwamen in de methode

12.30
Netwerk lunch
13.30
Lees meer Sluiten
Hoe werk je cultuur-sensitief? Multicultureel Vakmanschap

Tijdens de kennismaking met Multicultureel Vakmanschap leer je hoe je effectief en consistent kunt omgaan met diversiteit. Er wordt niet alleen ingegaan op culturele en religieuze diversiteit, maar er wordt ook rekening gehouden met de verschillende leefwijzen, wereldvisies, en waardensystemen die zorgprofessionals zowel intern, als in contact met klanten en doelgroepen, tegen kunnen komen. Bewustwording staat centraal in deze lezing. Je krijgt inzicht in je eigen culturele bagage en leert hoe je waardensysteem kan verschillen van die van anderen.

Rachid Berragiy, partner, trainer en adviseur

Deelnemers leren:

 • De basisprincipes van Multicultureel Vakmanschap
 • Hoe hun waardesysteem invloed heeft op hun professionele handelen
 • Het verschil tussen schuld- en schaamteculturen

14.30
Netwerk break
15.00
Lees meer Sluiten
Hoe werk je stress-sensitief?

In het sociaal domein zijn als gevolg van bezuinigingen concepten als ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfredzaamheid’ leidend geworden. We verwachten van mensen met sociale en financiële problemen dat ze afspraken nakomen, stappen zetten en hun emoties en verlangens reguleren. Terwijl de wetenschap over stress ons leert dat mensen die in chronische stress leven dit soort dingen nou juist minder goed voor elkaar krijgen.
De doorwerking van geldstress is groot en we vragen te veel. Stress-sensitief werken is een antwoord. We zijn allemaal de bestuurder van ons eigen leven en verantwoordelijk voor de inrichting daarvan. Maar als we burgers die leven in een dynamiek van chronische stress een daarop afgestemde context geven, krijgen ze meer kansen om te floreren. Dan wordt opeens zichtbaar dat we mensen in de afgelopen jaren veel te veel ten onrechte het predicaat ‘ongemotiveerd’ hebben opgeplakt. En dat stress-sensitieve bejegening mensen in beweging brengt.

Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij de HU en adviseur en trainer bij Social Force

Deelnemers leren:

 • Hoe geef je vorm aan stress-sensitief werken? Wat werkt? En wat zijn goede voorbeelden?
 • Over multiproblematiek en zaken in je dienstverlening die je kan beïnvloeden
 • Wat dienstverlening effectief maakt

16.30
Afsluiting en netwerk borrel

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat een ‘coronaproof’ congres bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Woensdag 29 september 2021

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor beleidsmedewerkers, hulpverleners, coaches, begeleiders, bestuurders en andere professionals die zich bezighouden met het thema armoede en schuldhulpverlening. Werkzaam bij gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, Rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

Tarieven (btw vrij)
399,- per persoon | Regulier tarief
349,- per persoon | Collega tarief (vanaf 2 deelnemers) *
349,- per persoon | Abonnee tarief (voor abonnees van Zorg+Welzijn) *
899,- per persoon | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein, NBPB, Kiwa, BPBI, WNSP en VeWeVe. Het event Topsprekers over schuldhulpverlening staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar esther.sterling@bsl.nl. Wij gaan je verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Sarah Phillips
T: 06 54 74 46 73
E: sarah.phillips@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Lindy Broekmans
T: 010 760 73 21
E: lindy@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.