Congres Jongeren met LVB in het Sociaal Domein

Hoe herken en behandel je jongeren met een lvb?

Hoe herken en behandel je jongeren met een lvb? Tijdens dit congres gaan we in op het herkennen van een lvb bij jongeren met (multi)problematiek, de harde knip tussen 18- en 18+ en krijg je aan de hand van diverse praktijkcasussen handvatten hoe om te gaan met jongeren met een lvb. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. Hoe komen we met elkaar echt tot actie om de samenleving voor jongeren met een lvb leefbaar te maken?

Aanleiding congres
Ongeveer 15% van de jongeren in Nederland tussen de 12 en 25 jaar heeft een licht verstandelijke beperking (lvb). Deze jongeren lopen een groot risico om in de problemen te komen. Denk daarbij aan verslaving, criminaliteit, schooluitval en psychiatrische problemen. In de verhardende maatschappij zien we deze groep groeien. Echter wordt lvb bij jongeren onvoldoende herkend, waardoor zij niet de ondersteuning en bejegening krijgen die nodig is. Veel jongeren vallen tussen wal en schip. Ze komen daardoor in een neerwaartse spiraal van steeds meer problemen. Het is hoog tijd voor actie!

Wat leer je deze dag?
Aan de hand van concrete casussen krijg je inzicht in de volgende onderwerpen:

  • Het herkennen van een lvb bij jonge cliënten
  • Het creëren van een leefbare wereld voor jongeren met een lvb
  • Missers en successen van integrale aanpak bij multiproblematiek
  • De rol van omgevingsfactoren in de problematiek van jongeren met een lvb
  • Jongeren met een lvb in relatie tot verslaving, seksualiteit en criminaliteit
  • Zelfregie bij jeugdigen met een lvb (18- en 18+)
09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening

Inleiding en start van de dag door dagvoorzitter Merel van Dorp

09.45
Lees meer Sluiten
Inleiding: Jongeren met een lvb in het sociaal domein

Jongeren met een lvb kunnen zich vaak heel goed presenteren en zijn verbaal sterk. Daardoor worden zij vaak te hoog ingeschat en worden ze overvraagd, dat zorgt voor een opstapeling van problemen. Kennis van het emotioneel en sociaal functioneren van mensen met een lvb is daarom belangrijk voor alle professionals in het sociaal domein. Hoe herken je of jouw jonge cliënt een lvb heeft? Een GZ-benadering in de praktijk!

Femke Jonker, GZ psycholoog

10:30
Lees meer Sluiten
LifeWise

De afgelopen jaren is het verband tussen een licht verstandelijke beperking en overlast gevende jongeren steeds duidelijker geworden. Juist jonge mensen waarbij een verstandelijke beperking niet te zien is, lijken vaker en dieper in de problemen te raken dan niet beperkte leeftijdgenoten. Deze jongvolwassenen ervaren onbegrip, kunnen niet meekomen op school, zijn kwetsbaar voor manipulatie en overschreeuwen vaak hun eigen beperking. Streetwise genoeg om de schijn op te houden maar niet wijs genoeg om het echt te redden in de samenleving. LifeWise is een methodisch kader voor de ondersteuning van deze (jong)volwassenen . LifeWise is vanuit de praktijk ontwikkeld en biedt de begeleider concrete handvatten en handelingsrichtlijnen om vanuit meerdere perspectieven de ondersteuning vorm en inhoud te geven.

Hans Willemsen, Cordaan en Project Lifewise Den Haag

11.15
Pauze
11.40
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1

Je hebt de keuze uit vijf verschillende inhoudelijke sessies. Hierbij ga je in kleinere groepen dieper in op het onderwerp van jouw keuze. Bekijk alle sessies

12.40
Lunchpauze
14.00
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2

Je hebt de keuze uit vijf verschillende inhoudelijke sessies. Hierbij ga je in kleinere groepen dieper in op het onderwerp van jouw keuze. Bekijk alle sessies

15.00
Korte pauze
15.20
Lees meer Sluiten
Theatercabaret: Een leefbare wereld voor jongeren met een lvb

Hoe ziet de samenleving eruit wanneer je leeft met een licht verstandelijke beperking? Cabaretier Arie Vuijk neemt je mee in een andere blik op de wereld. Arie prikkelt je om na te denken over de vraag: Hoe kunnen we met elkaar een inclusieve samenleving voor jongeren met een lvb bevorderen? Vervolgens gaan we in gesprek.

Cabaretier Arie Vuyk

16.20
Netwerkborrel
17.00
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Sessieronde 1

1.1
Lees meer Sluiten
Jongeren met een lvb: wat werkt?

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Er zijn echter maar weinig interventies die specifiek ontwikkeld of geschikt zijn voor jongeren met een LVB. Voor jongeren zonder een LVB zijn die er wel, maar die kunnen niet zomaar ingezet worden bij jongeren met een LVB. In deze deelsessie gaan we in op waarom dat is en wat een professional dan wel kan doen om de kans op een positief behandelresultaat bij deze jongeren zo groot mogelijk te krijgen.

Jolanda Douma, onderzoekscoördinator bij het Landelijk Kenniscentrum LVB

1.2
Lees meer Sluiten
Succesvolle begeleiding van lvb jongeren met een verslaving

Jongeren met een lvb zijn kwetsbaar voor afhankelijkheid aan middelen. Ze gaan gebruiken, omdat ze moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen of niet goed gevolgen op lange termijn in kunnen schatten, maar ook omdat ze bijvoorbeeld angst of onrust willen verdoven. Ze hebben weinig vaardigheden om problemen op te lossen, weinig veerkracht en zoeken niet snel contact met hulpbronnen. Hoe voorkomen we dat jeugdige lvb-cliënten met een verslaving draaideur-cliënten worden? Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van casussen in op succesvolle begeleiding van jeugdige verslaafden met een lvb.

Ad van Ginneken (ervaringsdeskundige), Noud Frielink (onderzoeker) en Lucienne Heerkens (projectleider), Project Sterker dan de kick

1.3
Lees meer Sluiten
Jongeren met een lvb en seksualiteit

Bij jongeren met een lvb loopt de lichamelijke en emotionele ontwikkeling vaak niet parallel. Dat levert problemen op in seksuele ontwikkeling. Grensoverschrijdend gedrag en een gebrek aan kennis spelen hierin een grote rol. Hoe en wanneer breng je seksualiteit ter sprake bij jongeren met een licht verstandelijke beperking? Tijdens deze sessie wordt ingegaan op lichaamsbesef, seksualiteit en intimiteit bij jongeren met een lvb en krijg je praktische handvatten om seksualiteit bij deze doelgroep te bespreken.

Jolanda Bergsma, trainer en consulent seksualiteit MEE NL

1.4
Lees meer Sluiten
Jongeren met een lvb en criminaliteit

Vanuit het perspectief van criminelen gezien is het slim om anderen criminele klusjes te laten opknappen. Jongeren met een lvb zijn zich minder bewust van de risico’s en willen “erbij” horen. Het kan voor deze jongeren daarom extra aantrekkelijk zijn een beschermer te hebben die indruk maakt door zijn houding, beschikt over veel geld, imponeert door verbaal en/of fysiek geweld. Criminele straatjongeren maken daar geraffineerd misbruik van.
Tijdens deze sessie krijg je praktische handvatten voor het contact met lvb jongeren die het verkeerde pad dreigen te kiezen of al enigszins actief zijn binnen het criminele circuit.

Mathijs Zwinkels, Universiteit van de Straat

1.5
Lees meer Sluiten
Zelfregie bij jeugdigen met een lvb: 18- en 18+

In de ontwikkeling van kind tot volwassene is het loskomen van ouders/opvoeders en het kiezen van een eigen weg een onderdeel van de ‘normale’ ontwikkeling. Ook jongeren met een verstandelijke beperking willen hun eigen weg kiezen als ze ouder worden, echter in de complexe maatschappij van nu is dit een grote opgave. Er zit een ‘harde knip’ in de bejegening van lvb jongeren in de overgang van 18- en 18+. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen zelfregie enerzijds en broodnodige begeleiding anderzijds?

Joanne van den Eijnden, adviseur 18- 18+ NJI

Sessieronde 2

2.1
Lees meer Sluiten
Jongeren met een lvb: wat werkt?

In de omgang met jongeren met lvb heb je te maken met diverse persoons- en omgevingskenmerken. Dit heeft invloed op de interventies die je als professional kunt toepassen. Tijdens deze sessie krijg je inzicht in de rol van omgevingsfactoren in de problematiek van jongeren met een lvb. Welke van deze factoren zijn beïnvloedbaar en aan welke knoppen kun je als professional draaien om de problemen die samengaan met een lvb te verminderen?

Jolanda Douma, onderzoekscoördinator bij het Landelijk Kenniscentrum LVB

2.2
Lees meer Sluiten
Succesvolle begeleiding van lvb jongeren met een verslaving

Jongeren met een lvb zijn kwetsbaar voor afhankelijkheid aan middelen. Ze gaan gebruiken, omdat ze moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen of niet goed gevolgen op lange termijn in kunnen schatten, maar ook omdat ze bijvoorbeeld angst of onrust willen verdoven. Ze hebben weinig vaardigheden om problemen op te lossen, weinig veerkracht en zoeken niet snel contact met hulpbronnen. Hoe voorkomen we dat jeugdige lvb-cliënten met een verslaving draaideur-cliënten worden? Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van casussen in op succesvolle begeleiding van jeugdige verslaafden met een lvb.

Ad van Ginneken (ervaringsdeskundige), Noud Frielink (onderzoeker) en Lucienne Heerkens (projectleider), Project Sterker dan de kick

2.3
Lees meer Sluiten
Jongeren met een lvb en seksualiteit

Bij jongeren met een lvb loopt de lichamelijke en emotionele ontwikkeling vaak niet parallel. Dat levert problemen op in seksuele ontwikkeling. Grensoverschrijdend gedrag en een gebrek aan kennis spelen hierin een grote rol. Hoe en wanneer breng je seksualiteit ter sprake bij jongeren met een licht verstandelijke beperking? Tijdens deze sessie wordt ingegaan op lichaamsbesef, seksualiteit en intimiteit bij jongeren met een lvb en krijg je praktische handvatten om seksualiteit bij deze doelgroep te bespreken.

Jolanda Bergsma, trainer en consulent seksualiteit MEE NL

2.4
Lees meer Sluiten
Jongeren met een lvb en criminaliteit: weg van het verkeerde pad

Vanuit het perspectief van criminelen gezien is het slim om anderen criminele klusjes te laten opknappen. Jongeren met een lvb zijn zich minder bewust van de risico’s en willen “erbij” horen. Het kan voor deze jongeren daarom extra aantrekkelijk zijn een beschermer te hebben die indruk maakt door zijn houding, beschikt over veel geld, imponeert door verbaal en/of fysiek geweld. Criminele straatjongeren maken daar geraffineerd misbruik van.
Tijdens deze sessie krijg je praktische handvatten voor het contact met lvb jongeren die het verkeerde pad dreigen te kiezen of al enigszins actief zijn binnen het criminele circuit.

Mathijs Zwinkels, Universiteit van de Straat

2.5
Lees meer Sluiten
Zelfregie bij jeugdigen met een lvb: 18- en 18+

In de ontwikkeling van kind tot volwassene is het loskomen van ouders/opvoeders en het kiezen van een eigen weg een onderdeel van de ‘normale’ ontwikkeling. Ook jongeren met een verstandelijke beperking willen hun eigen weg kiezen als ze ouder worden, echter in de complexe maatschappij van nu is dit een grote opgave. Er zit een ‘harde knip’ in de bejegening van lvb jongeren in de overgang van 18- en 18+. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen zelfregie enerzijds en broodnodige begeleiding anderzijds?

Joanne van den Eijnden, adviseur 18- 18+ NJI

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Woensdag 2 oktober 2019

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (Routebeschrijving)

Voor wie?
Dit congres is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein (zorg- en welzijnsinstellingen) die zich bezighouden met beleid en begeleiding van jongeren met een lvb. Zij zijn werkzaam bij zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD,  vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars, woningcorporaties, maatschappelijke opvang, reclassering, justitie en politie.

Tarieven (btw-vrij)
349,- per persoon | Regulier tarief
299,- per persoon | Collega tarief (vanaf 2 personen) *
299,- per persoon | Abonneetarief (voor abonnees tijdschriften Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Dagbesteding) *
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie hierboven), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij Registerplein en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Congres Jongeren met LVB in het sociaal domein staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar lianne.de.jong@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd.Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Lianne de Jong
M: 06 46 60 23 47
E: lianne.de.jong@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Yvette de Jager
M: 06 15 48 71 13
E: yvette.de.jager@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.