saskia-keuzenkamp-100-100

campagnebeeld 2e jaarcongres inzet ervaringsdeskundigheid
spreker Wilma Boevink zorg+welzijn congressen
Jan Bransen spreker congres ervaringsdeskundigheid

Congressen

4e Congres Mensen met verward gedrag

Jaarcongres Eenzaamheid

Congres Armoede en Schulden Doorgrond

Congres Huiselijk geweld 2019

Congres Zorgmijders: onhandelbaar, uitbehandeld?