saskia-keuzenkamp-100-100

campagnebeeld 2e jaarcongres inzet ervaringsdeskundigheid
spreker Wilma Boevink zorg+welzijn congressen
Jan Bransen spreker congres ervaringsdeskundigheid

Congressen

Congres Armoede en Schulden Doorgrond

Congres Huiselijk geweld 2019

Masterclass Juridische vraagstukken in het sociaal domein

Congres Zorgmijders: onhandelbaar, uitbehandeld?

Dag van de Sociaal Werker 2019

Congres Jongeren en seksueel geweld

Slotmanifestatie NFU programma e-Health