Dag van de Sociaal Werker 2018

Positionering van sociaal werk

De verhouding tussen het sociaal werk, gemeente en burger is continu in beweging. Dit wordt niet alleen beïnvloed door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de politiek bepaalt voor een belangrijk deel de positie van de sociaal werker. Meer dan ooit zijn gemeenten en sociaal werkers zoekende naar hun rol in het sociaal werk en hun positie ten opzichte van elkaar. De gemeente is hierin niet alleen een financier, maar gelukkig ook steeds vaker een partner.

Zorg+Welzijn organiseert op woensdag 14 maart 2018 de volgende editie van Dag van de Sociaal Werker. Een dag waarop het zo belangrijke vak sociaal werk centraal staat. Dit keer zal de focus liggen op hoe jij als sociaal werker sámen met je gemeente de positionering van sociaal werk kunt versterken, zowel op het gebied van onderlinge samenwerking als in contact met de burger. En bovenal; hoe jij als professional jezelf én het sociaal werk kunt blijven ontwikkelen en vernieuwen.

Met als belangrijkste vragen:

 • Wat is de toekomst van het werk als sociaal werker en hoe kun je jezelf als sociaal werker blijven ontwikkelen?
 • Tegen welke dilemma’s loop jij als sociaal werker aan in samenwerking met je gemeente?
 • Hoe kunnen gemeente en organisaties voor sociaal werk elkaar versterken door beter naar elkaar én zichzelf te luisteren?
 • Hoe werk je efficiënt samen met vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen?
 • Hoe betrek je burgers als partner in de samenwerking tussen het sociaal werk en de gemeente?

08.30 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.15 uur Hardhorende sociaal werkers
Onze dagen zitten vol prikkels. Waar vinden we de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat er in ons zelf omgaat? En als we al moeilijk luisteren naar onszelf, hoe denk je dan dat we luisteren naar anderen? De meeste mensen zien wel in dat ze in veel gevallen niet echt openstaan voor wat de ander te vertellen heeft. Als jij wilt groeien in relaties en prestaties in een wereld die volop in beweging is, dan is het beste wat je kunt doen: ‘investeren in je luisteren’. Harry van de Pol zal deze dag op verschillende momenten zijn inzichten op een interactieve wijze delen. In de middag bestaat de mogelijkheid om aan een keuzeworkshop van hem deel te nemen.
Harry van de Pol, auteur Harthorend ‘luisteren voor professionals’, trainer, coach en inspirator.
09.30 uur Marie Kamphuis-Lezing
Juist nu de transformaties in het sociaal domein zoveel van het sociaal werk vragen, mag men zich meer bewust zijn van de rijke geschiedenis van het methodisch sociaal werk. In plaats van bij elk vraagstuk weer een nieuwe methode te bedenken. Goed beschouwd, blijft het wezen van maatschappelijk werk door de jaren heen hetzelfde. Margot Scholte reflecteert met afstand en betrokkenheid op de ontwikkelingen in het sociaal werk.
Margot Scholte, psychologe en onderzoeker, voormalig lector maatschappelijk werk aan de Hogeschool Inholland.
10.15 uur Het vakmanschap Sociaal Werker
Het belang van sociaal werk is groot, zeker in een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen. Sterk sociaal werk vraagt om deskundige sociaal werkers die – zich bewust van hun rol – midden in de samenleving staan. Sociaal werker is een beroep om trots op te zijn; ze signaleren en ondernemen actie. Dat vereist vakbekwaamheid, kennis van methoden en methodieken, ervaring en reflectie op eigen handelen. Ook sociaal werkers moeten dus hun pittige vak bijhouden door te blijven leren en investeren hun eigen beroepsontwikkeling.
Het programma Sociaal Werk Versterkt ondersteunt sociaal werkers hierbij met een beroepscompetentieprofiel, een beroepscode en beroepsregistratie die aansluit bij hun individuele ontwikkeling en bij de dagelijkse werkpraktijk. Mede door te leren met en van inwoners. Sociaal werk is een vak. Daar staat Sociaal Werk Versterkt voor. En wat merk je als sociaal werker hiervan in de directe praktijk?
Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland en Mariska Overgaag, sociaal werker van het jaar 2017 in gesprek met Piet Hein Peeters.
10.45 uur Pauze
11.15 uur Pappen en nathouden: Over de verborgen helden van de hulpverlening
Bij helden in de wereld van de zorg- en hulpverlening denken we vaak aan chirurgen die met een lange en moeilijke operatie een patiënt wisten te redden. Aan artsen die net op tijd een ingewikkelde diagnose stelden. Aan sociaal werkers die op heel inventieve wijze een cliënt met grote problemen zo wisten te motiveren dat die in zes maanden veranderde in een waardevolle werknemer, een lieve vader of een steunpilaar in de gemeente. In deze lezing gaat het over de verborgen helden van de hulpverlening: verpleegkundigen die zorgen voor dementerende patiënten, sociaal werkers die er zijn voor verslaafden die telkens terugvallen in hun verslaving of voor delinquenten die niet op het rechte pad blijven, hulpverleners die omkijken naar  gezinnen die kampen met multiproblematiek die altijd kwetsbaar zullen blijven.
Deze verborgen helden verdienen waardering, maar hoe hou je hen in het vizier en waarom is dat zo belangrijk?
Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor humanistiek.
12.00 uur Hardhorende sociaal werkers
Voordat we gaan starten met de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018, blikt Harry van de Pol kort terug op het (inhoudelijke) ochtendprogramma, vanuit zijn rol als ‘key-listener’. Wat is er naar voren gekomen en wat waren de reacties uit het publiek? Wat is hem én het publiek opgevallen tot nu toe?
Harry van der Pol, auteur Harthorend ‘luisteren voor professionals’, trainer, coach en inspirator.
12.15 uur Inleiding op de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018
Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters, Sociaal werker 2017 Mariska Overgaag en Marijke Vos introduceren de genomineerden en leiden de filmpjes in.
12.45 uur Lunch
13.45 uur Uitreiking Sociaal Werker van het Jaar 2018
Marijke Vos, juryvoorzitter van de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018, vindt het belangrijk dat de verhalen van sociaal werkers gehoord worden. “Maar ze werken vaak onzichtbaar, in de wijken, bij mensen thuis”. Daarom hecht ze zoveel belang aan de verkiezing die inmiddels in volle gang is.
14.15 uur Keuzeworkshops

15.45 uur Pauze
16.00 uur Bijdrage van Albert Jan Kruiter
Bestuurskundige en publicist, mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden.
16.30 uur Laatste vragen en afsluiting door de dagvoorzitter
16.45 uur Netwerkborrel
17.15 uur Einde

NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.  Harthorend
Onze dagen zitten vol prikkels. Waar vinden we de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat er in ons zelf omgaat? En als we al moeilijk luisteren naar onszelf, hoe denk je dan dat we luisteren naar anderen? De meeste mensen zien wel in dat ze in veel gevallen niet echt openstaan voor wat de ander te vertellen heeft. Als jij wilt groeien in relaties en prestaties in een wereld die volop in beweging is, dan is het beste wat je kunt doen: ‘investeren in je luisteren’.
Harry van der Pol, auteur Harthorend ‘luisteren voor professionals’, trainer, coach en inspirator.
 2. Visie en vakbekwaamheid in jouw sociale wijkteam!
Iedere werkdag neem je als sociaal werker tal van beslissingen. In elke casus weeg je opnieuw af wat het beste is om te doen. Je houdt rekening met veel verschillende zaken, zoals de voorkeur van de cliënt, je eigen ervaring, kennis van interventies, de opdracht van je organisatie, gemeentelijk beleid en verwachtingen van de samenleving. Het gaat regelmatig om tegenstrijdige belangen die leiden tot dilemma’s. Dit kan je werk lastig maken, maar zeker ook boeiend. Sterker nog: het afwegen van al die verschillende factoren vormt de kern van jouw vak als sociale professional in de wijk.
Deze sessie gaat over professionele besluitvorming. Hoe kom je als professional in de wijk tot besluiten over het handelen? Hoe ziet het afwegingsproces van al die verschillende factoren eruit? En hoe zou je dat proces kunnen verbeteren, zodat jij je sterk voelt in je werk? Mariël van Pelt deed onderzoek naar professionele besluitvorming in vier verschillende teams van sociale professionals. Visie en vakbekwaamheid blijken het verschil te maken.
Mariël van Pelt, senior adviseur professionalisering sociaal werk en Evert van Rest, onderzoeker en trainer professionalisering sociaal werk, Movisie.
3. ANWB in de wondere wereld van het welzijn
Hoe kijkt een relatieve buitenstaander naar de welzijnswereld? De ANWB doet steeds meer (dagelijkse) ervaringen op met gemeente en welzijn. Dit onder meer door het succesvolle initiatief ‘AutoMaatje’. In dit initiatief, dat zich in steeds meer gemeenten uitrolt, bundelen ANWB, gemeenten, welzijnsinstellingen en vrijwilligers hun krachten om minder mobiele buurtgenoten te vervoeren en tegen te gaan dat deze mensen geïsoleerd raken.
In deze workshop hoor je over de ervaringen van de ANWB in de voor hen wondere wereld van het welzijn én waarom sociaal werkers zo belangrijk zijn om degelijke initiatieven succesvol te maken.
Gerard van den Bos, programmamanager ANWB AutoMaatje, ANWB Betrokken.
4. Beroepscompetenties en beroepscode Sociaal Werker
Het belang van sociaal werk is groot, zeker in een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen. Sterk sociaal werk vraagt om deskundige sociaal werkers die – zich bewust van hun rol – midden in de samenleving staan. Om de herkenbaarheid en de positionering van de beroepsgroep sociaal werkers te versterken en hun beroepsontwikkeling te stimuleren, zijn een beroepscode en een beroepscompetentieprofiel opgesteld. Welke handvatten bieden deze voor ontwikkeling, reflectie en profilering? En wat merkt de sociaal werker hiervan in de directe praktijk? Met praktijkvoorbeelden gaan sociaal werkers in deze workshop daarmee met elkaar aan de slag.
Begeleiding door FCB met diverse praktijkdeskundigen.
5. Wat werkt op tv?
De afgelopen twee jaar werkten Movisie en Zorg+Welzijn samen aan de serie ‘Wat werkt op tv?’. Hierin werd met sociaal werkers de effectiviteit van veelbekeken tv-programma’s bespreken. Programma’s die zoal voorbij kwamen: ‘Een dubbeltje op z’n kant’, ‘Het is hier toch geen hotel’ en ‘Danny zoekt problemen’. In deze workshop gaan we actief met het publiek in discussie aan de hand van verschillende fragmenten, samen met een panel van sociaal werkers én onder leiding van dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.
6. De sociale professional als verstandige duikelaar
Kent u de speelgoedpoppetjes, die heen en weer kunnen bewegen, maar altijd ook weer op hun positie terugkeren? Het is dit beeld dat we gebruiken voor de sociale professionals die we in twee Utrechtse wijken van heel dichtbij volgden. Een duikelaar beweegt naar alle kanten mee maar hervindt steeds zijn eigen positie. Professionaliteit te midden van allerlei spanningsvelden en druksystemen vraagt om beweeglijkheid én om het ‘lood’ van de duikelaar. Om daar goed in te kunnen laveren komt het aan op verstandigheid.
Na twee jaar onderzoek vanuit Stichting Presentie is binnenkort het rapport af. Op deze dag wordt een ‘sneak preview’ gegeven en verslag gedaan van wat Stichting Presentie in de Utrechtse praktijk zag. En we nodigen de deelnemers uit om te proeven aan de manier van leren in het leefwereldteam. Aan de hand van een casus onderzoek je in kleine groepjes hoe je ‘verstandig duikelen’ kunt oefenen.
Marije van der Linde, leerbegeleider leefwereldteam; Eveline Bolt, onderzoeker; Judith Leest, onderzoeker, allen verbonden aan Stichting Presentie.

NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Margot Scholte

Margot Scholte, psychologe en onderzoeker, voormalig lector maatschappelijk werk aan de Hogeschool Inholland. Bekijk het interview over “Maatschappelijk werk is als een kameleon” van Margot Scholte op Zorg + Welzijn.

Marijke Vos

Marijke Vos, juryvoorzitter van de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018, vindt het belangrijk dat de verhalen van sociaal werkers gehoord worden. “Maar ze werken vaak onzichtbaar, in de wijken, bij mensen thuis”. Daarom hecht ze zoveel belang aan de verkiezing die inmiddels in volle gang is.

Harry van de Pol

Harry van de Pol is trainer, coach en inspirator. Hij geniet ervan als mensen de weg naar binnen gaan. Ontdekken wat er bij hen écht leeft en daarmee tevoorschijn te komen. Centraal in zijn werken met mensen staat de overtuiging dat je nooit persoonlijke voldoening bereikt als je alleen zelf aan je trekken wilt komen. Alles wat Harry doet is er daarom op gericht mensen van binnenuit te bewegen zich betekenisvol in te zetten voor anderen.

Albert Jan Kruiter

Albert Jan Kruiter is oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (www.publiekewaarden.nl). Kruiter is van huis uit bestuurskundige en promoveerde in 2010 op het werk van de Franse filosoof Alexis de Tocqueville (1805-1859). Hij is een veelgevraagd spreker en publiceert in landelijke tijdschriften en kranten. Ook verschijnt hij met regelmaat in radio- en televisieprogramma’s.

Mariël van Pelt

Mariël van Pelt, senior adviseur professionalisering sociaal werk  bij Movisie.

Evert van Rest

Evert van Rest, onderzoeker en trainer professionalisering sociaal werk bij Movisie.

Margo Trappenburg

Margo Trappenburg is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek en hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar veranderingen in de verzorgingsstaat en wat die betekenen voor kwetsbare burgers, weerbare burgers en voor professionele hulpverleners. Ze heeft een eigen website www.margotrappenburg.nl.

Gerard van den Bos

Gerard van den Bos, programma manager ANWB AutoMaatje, ANWB Betrokken.

Marije van der Linde

Marije van der Linde was de afgelopen vier jaar de leerbegeleider van het ‘leefwereldteam’: een gemixt team dat in twee Utrechtse wijken actief was. Het team bestond uit sociaal makelaars, buurtteam medewerkers, buurtpastores en jongerenwerkers. Ze begeleidde de zes-wekelijkse bijeenkomsten van dit team en dacht (als co-researcher) mee in het onderzoek naar deze praktijk.

Eveline Bolt

Eveline Bolt was één van de onderzoekers die, i.o.v. Stichting Presentie, het Utrechtse leefwereldteam in de afgelopen twee jaar onderzocht. Ze schreef mede het onderzoeksrapport ‘Verstandig duikelen. Sociale professionaliteit als beweeglijkheid vanuit positie’ (verschijnt binnenkort).

Judith Leest

Judith Leest (stafmedewerker Stichting Presentie) was één van de onderzoekers die het Utrechtse leefwereldteam in de afgelopen twee jaar onderzocht. Ze schreef, in samenwerking met Eveline Bolt, het onderzoeksrapport ‘Verstandig duikelen. Sociale professionaliteit als beweeglijkheid vanuit positie’ (verschijnt binnenkort).

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor adviseur ouder/kind, adviseur sociale zorg, adviseur zorg+welzijn, sociaal agoog, maatschappelijk werker, ambulant begeleider ggz, beleidsmedewerker zorg+welzijn, bestuurder welzijn, coach ouderbetrokkenheid, consulent, coordinator CJG, directeur zorg+welzijn, docent sociaal werk, docent zorg & Welzijn, hulpverlener GGZ, jongerenwerker, justitieassistent, manager thuiszorg, manager zorg+welzijn, medewerker sociaal wijkteam jeugd en gezin, opbouwwerker, PGB Budgethouder, praktijkopleider, praktijkverpleegkundige, procescoördinator, coördinator welzijn, projectleider in jeugdgulp, projectleider inkoop Wmo, projectleider zorg+welizjn, raadslid, sociaal juridisch dienstverlener, sociaal werker, teamleider sociaal wijkteam, teamleider Wmo & jeugd, trajectbegeleider, verpleegkundige GGZ, verzorgende IG, welzijnswerker, woonbegeleider, generalist, sociaal makelaar, welzijnswerker, generalist, ervaringsdeskundigen van:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Koepel- en brancheorganisaties
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Tarieven
€ 149,- per persoon (excl. btw) | Tarief primaire doelgroep *
€ 139,- per persoon (excl. btw) | Tarief voor 2e, 3e en 4e deelnemer primaire doelgroep *
€ 129,- per persoon (excl. btw) | Tarief voor 5e, 6e, etc. deelnemer primaire doelgroep *
€ 999,- per persoon (excl. btw) | Commercieel tarief niet-primaire doelgroep.

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein en SKJ. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Contact

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 638 3639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.