Dag van de Sociaal Werker 2018

Positionering van sociaal werk

De verhouding tussen het sociaal werk, gemeente en burger is continu in beweging. Dit wordt niet alleen beïnvloed door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de politiek bepaalt voor een belangrijk deel de positie van de sociaal werker. Meer dan ooit zijn gemeenten en sociaal werkers zoekende naar hun rol in het sociaal werk en hun positie ten opzichte van elkaar. De gemeente is hierin niet alleen een financier, maar gelukkig ook steeds vaker een partner.

Zorg+Welzijn organiseert op woensdag 14 maart 2018 de volgende editie van Dag van de Sociaal Werker. Een dag waarop het zo belangrijke vak sociaal werk centraal staat. Dit keer zal de focus liggen op hoe jij als sociaal werker sámen met je gemeente de positionering van sociaal werk kunt versterken, zowel op het gebied van onderlinge samenwerking als in contact met de burger. En bovenal; hoe jij als professional jezelf én het sociaal werk kunt blijven ontwikkelen en vernieuwen.

Met als belangrijkste vragen:

 • Wat is de toekomst van het werk als sociaal werker en hoe kun je jezelf als sociaal werker blijven ontwikkelen?
 • Tegen welke dilemma’s loop jij als sociaal werker aan in samenwerking met je gemeente?
 • Hoe kunnen gemeente en organisaties voor sociaal werk elkaar versterken door beter naar elkaar én zichzelf te luisteren?
 • Hoe werk je efficiënt samen met vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen?
 • Hoe betrek je burgers als partner in de samenwerking tussen het sociaal werk en de gemeente?
08.30 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.15 uur Hardhorende sociaal werkers
Onze dagen zitten vol prikkels. Waar vinden we de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat er in ons zelf omgaat? En als we al moeilijk luisteren naar onszelf, hoe denk je dan dat we luisteren naar anderen? De meeste mensen zien wel in dat ze in veel gevallen niet echt openstaan voor wat de ander te vertellen heeft. Als jij wilt groeien in relaties en prestaties in een wereld die volop in beweging is, dan is het beste wat je kunt doen: ‘investeren in je luisteren’. Harry van de Pol zal deze dag op verschillende momenten zijn inzichten op een interactieve wijze delen. In de middag bestaat de mogelijkheid om aan een keuzeworkshop van hem deel te nemen.
Harry van de Pol, auteur Harthorend ‘luisteren voor professionals’, trainer, coach en inspirator.
09.30 uur Marie Kamphuis-Lezing
Juist nu de transformaties in het sociaal domein zoveel van het sociaal werk vragen, mag men zich meer bewust zijn van de rijke geschiedenis van het methodisch sociaal werk. In plaats van bij elk vraagstuk weer een nieuwe methode te bedenken. Goed beschouwd, blijft het wezen van maatschappelijk werk door de jaren heen hetzelfde. Margot Scholte reflecteert met afstand en betrokkenheid op de ontwikkelingen in het sociaal werk.
Margot Scholte, psychologe en onderzoeker, voormalig lector maatschappelijk werk aan de Hogeschool Inholland.
10.15 uur Het vakmanschap Sociaal Werker
Een interview over de positionering van sociaal werk in het gemeentelijk beleid met o.a. een toonaangevende wethouder.
10.45 uur Pauze
11.15 uur Sociaal werk in een participatiesamenleving
Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor humanistiek.

12.00 uur Hardhorende sociaal werkers
Voordat we gaan starten met de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018, blikt Harry van de Pol kort terug op het (inhoudelijke) ochtendprogramma, vanuit zijn rol als ‘key-listener’. Wat is er naar voren gekomen en wat waren de reacties uit het publiek? Wat is hem én het publiek opgevallen tot nu toe?
Harry van der Pol, auteur Harthorend ‘luisteren voor professionals’, trainer, coach en inspirator.
12.15 uur Inleiding op de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018
Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters, Sociaal werker 2017 Mariska Overgaag en Marijke Vos introduceren de genomineerden en leiden de filmpjes in.
12.45 uur Lunch
13.45 uur Uitreiking Sociaal Werker van het Jaar 2018
Marijke Vos, juryvoorzitter van de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018, vindt het belangrijk dat de verhalen van sociaal werkers gehoord worden. “Maar ze werken vaak onzichtbaar, in de wijken, bij mensen thuis”. Daarom hecht ze zoveel belang aan de verkiezing die inmiddels in volle gang is.
14.15 uur Keuzeworkshops

15.45 uur Pauze
16.00 uur Bijdrage van Albert Jan Kruiter
Bestuurskundige en publicist, mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden.
16.30 uur Laatste vragen en afsluiting door de dagvoorzitter
16.45 uur Netwerkborrel
17.15 uur Einde

NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.  Harthorend
Onze dagen zitten vol prikkels. Waar vinden we de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat er in ons zelf omgaat? En als we al moeilijk luisteren naar onszelf, hoe denk je dan dat we luisteren naar anderen? De meeste mensen zien wel in dat ze in veel gevallen niet echt openstaan voor wat de ander te vertellen heeft. Als jij wilt groeien in relaties en prestaties in een wereld die volop in beweging is, dan is het beste wat je kunt doen: ‘investeren in je luisteren’.
Harry van der Pol, auteur Harthorend ‘luisteren voor professionals’, trainer, coach en inspirator.
 2. Visie en vakbekwaamheid in jouw sociale wijkteam!
Iedere werkdag neem je als sociaal werker tal van beslissingen. In elke casus weeg je opnieuw af wat het beste is om te doen. Je houdt rekening met veel verschillende zaken, zoals de voorkeur van de cliënt, je eigen ervaring, kennis van interventies, de opdracht van je organisatie, gemeentelijk beleid en verwachtingen van de samenleving. Het gaat regelmatig om tegenstrijdige belangen die leiden tot dilemma’s. Dit kan je werk lastig maken, maar zeker ook boeiend. Sterker nog: het afwegen van al die verschillende factoren vormt de kern van jouw vak als sociale professional in de wijk.
Deze sessie gaat over professionele besluitvorming. Hoe kom je als professional in de wijk tot besluiten over het handelen? Hoe ziet het afwegingsproces van al die verschillende factoren eruit? En hoe zou je dat proces kunnen verbeteren, zodat jij je sterk voelt in je werk? Mariël van Pelt deed onderzoek naar professionele besluitvorming in vier verschillende teams van sociale professionals. Visie en vakbekwaamheid blijken het verschil te maken.
Mariël van Pelt, senior adviseur professionalisering sociaal werk en Evert van Rest, onderzoeker en trainer professionalisering sociaal werk, Movisie.
3. Aan de slag met sociaal maatschappelijke initiatieven
Sprekers namens de ANWB en gemeente.
4. Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker
Sprekers namens de FCB en/of Sociaal Werk Nederland.
5. Sociaal werk is out-of-the-box denken
6. Dilemma’s en kansen in samenwerking met de gemeente  

NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Margot Scholte

Margot Scholte, psychologe en onderzoeker, voormalig lector maatschappelijk werk aan de Hogeschool Inholland. Bekijk het interview over “Maatschappelijk werk is als een kameleon” van Margot Scholte op Zorg + Welzijn.

Marijke Vos

Marijke Vos, juryvoorzitter van de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018, vindt het belangrijk dat de verhalen van sociaal werkers gehoord worden. “Maar ze werken vaak onzichtbaar, in de wijken, bij mensen thuis”. Daarom hecht ze zoveel belang aan de verkiezing die inmiddels in volle gang is.

Harry van de Pol

Harry van de Pol is trainer, coach en inspirator. Hij geniet ervan als mensen de weg naar binnen gaan. Ontdekken wat er bij hen écht leeft en daarmee tevoorschijn te komen. Centraal in zijn werken met mensen staat de overtuiging dat je nooit persoonlijke voldoening bereikt als je alleen zelf aan je trekken wilt komen. Alles wat Harry doet is er daarom op gericht mensen van binnenuit te bewegen zich betekenisvol in te zetten voor anderen.

Albert Jan Kruiter

Albert Jan Kruiter is oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (www.publiekewaarden.nl). Kruiter is van huis uit bestuurskundige en promoveerde in 2010 op het werk van de Franse filosoof Alexis de Tocqueville (1805-1859). Hij is een veelgevraagd spreker en publiceert in landelijke tijdschriften en kranten. Ook verschijnt hij met regelmaat in radio- en televisieprogramma’s.

Mariël van Pelt

Mariël van Pelt, senior adviseur professionalisering sociaal werk  bij Movisie.

Evert van Rest

Evert van Rest, onderzoeker en trainer professionalisering sociaal werk bij Movisie.

Margo Trappenburg

Margo Trappenburg studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Zij promoveerde in 1993 op het proefschrift “Soorten van gelijk. Medisch-ethische Discussies in Nederland”. Van 1992 tot 2000 was ze universitair docent bij Politicologie aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2000 is ze universitair hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Sinds oktober 2014 is Margo bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor humanistiek.
Margo doet onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de verzorgingsstaat: de omslag van passieve solidariteit (belasting betalen) naar actieve solidariteit (helpen metterdaad). Veel publicaties liggen op het terrein van de gezondheidszorg. Margo schreef over ethische kwesties (abortus, euthanasie), over de positie van professionals in de zorg, over gezondheidszorgbeleid en over verdelingsvraagstukken.

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor adviseur ouder/kind, adviseur sociale zorg, adviseur zorg+welzijn, sociaal agoog, maatschappelijk werker, ambulant begeleider ggz, beleidsmedewerker zorg+welzijn, bestuurder welzijn, coach ouderbetrokkenheid, consulent, coordinator CJG, directeur zorg+welzijn, docent sociaal werk, docent zorg & Welzijn, hulpverlener GGZ, jongerenwerker, justitieassistent, manager thuiszorg, manager zorg+welzijn, medewerker sociaal wijkteam jeugd en gezin, opbouwwerker, PGB Budgethouder, praktijkopleider, praktijkverpleegkundige, procescoördinator, coördinator welzijn, projectleider in jeugdgulp, projectleider inkoop Wmo, projectleider zorg+welizjn, raadslid, sociaal juridisch dienstverlener, sociaal werker, teamleider sociaal wijkteam, teamleider Wmo & jeugd, trajectbegeleider, verpleegkundige GGZ, verzorgende IG, welzijnswerker, woonbegeleider, generalist, sociaal makelaar, welzijnswerker, generalist, ervaringsdeskundigen van:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Koepel- en brancheorganisaties
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Tarieven
€ 149,- per persoon (excl. btw) | Tarief primaire doelgroep *
€ 139,- per persoon (excl. btw) | Tarief voor 2e, 3e en 4e deelnemer primaire doelgroep *
€ 129,- per persoon (excl. btw) | Tarief voor 5e, 6e, etc. deelnemer primaire doelgroep *
€ 999,- per persoon (excl. btw) | Commercieel tarief niet-primaire doelgroep.

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein en SKJ. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Contact

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 638 3639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judtith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.