Congres Werken aan weerbaarheid

Preventie van polarisatie en radicalisering

Hoe herken je vroegtijdige signalen van polarisatie en radicalisering? Hoe krijg je grip op het proces van radicalisering? Je hoort het bij het Zorg+Welzijn congres Werken aan weerbaarheid - preventie van polarisatie en radicalisering. Deze dag ligt de focus op de volgende thema’s: identiteitsvorming, signalering & preventie, opvoedingsvraagstukken en institutioneel vertrouwen.

Bij het tegengaan van radicalisering en polarisatie wordt ingezet op hulp bij het vormgeven van interventies in gezinnen, op scholen en in de buurt én deskundigheidsbevordering van lokale professionals en partners. Maar wat werkt er nu echt? Werken aan weerbaarheid, of het nu gaat om weerbare jongeren, ouders of professionals blijkt grote impact te hebben.

Tijdens deze dag leer je

 • Wat de laatste inzichten in het tegengaan van polarisatie en uitsluiting van moslimjongeren zijn
 • Waardoor jongeren radicaliseren en wat daartegen helpt
 • Hoe gemeenten en wijkteams kunnen inspelen op polarisatie én radicalisering
 • Wat radicalisering van jongeren voor hun directe omgeving betekent
 • Hoe je jongeren, hun omgeving én professionals weerbaarder maakt

08.30 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.00 uur Start met theater
09.20 uur Opening door de dagvoorzitter
Merel van Dorp, hoofdredacteur Jeugd en Co.
09.30 uur Reradicaliseren: een sociale strategie tegen extremisme
Thema: identiteitsvorming
Stijn Sieckelinck, onderzoeker verbonden aan het Institute for Societal Resilience (VU Amsterdam) en aan McGill University (Montreal). Hij staat aan de basis van de succesvolle training ‘Omgaan met (extreme) idealen’ en adviseert binnen- en buitenlandse overheden over dit thema.

Een opeenvolging van extremistische aanslagen dreigt onze samenleving in het defensief te dringen. We zijn koortsig op zoek naar snelle antwoorden. Maar stellen we wel de juiste vragen? Durven we ook te leren van de extremisten zelf? Hoe komt het toch dat zij zo succesvol zijn in het winnen van de harten en de hoofden van onze jeugd? Is het hun verderfelijke programma? Zijn het hun gewiekste technieken? Of hebben wij als samenleving de jeugdige vechtlust voor verankering, verbeelding en verbetering collectief onderschat? In het boek ‘Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld’ (2017) vind je een antwoord op deze vragen. In deze lezing wordt ingezoomd op de sociale strategieën die eruit voortvloeien.
10.05 uur Grip krijgen op het proces van radicalisering
Thema: signalering & preventie
Bertjan Doosje, sociaalpsycholoog en sinds 2012 bijzonder hoogleraar radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bekleedt daar de Frank Buijs leerstoel voor Radicalisering Studies die mede door KIS wordt gefinancierd. Doosje en co leveren met hun onderzoek belangrijke bouwstenen die helpen om greep te krijgen op het fenomeen radicalisering.
10.45 uur Pauze
11.15 uur Opvoeden in de multi-etnische stad
Thema: opvoedingsvraagstukken
12.00 uur Weerbare jongeren, weerbare professionals
Thema: institutioneel vertrouwen
12.40 uur Interactieve bijdrage met ervaringsdeskundige(n)
13.00 uur Lunch
14.00 uur Keuzeworkshop
Deze workshops zijn een praktische uitwerking en/of verdieping op de vier basisthema’s van de ochtend. 

 • Identiteitvorming
 • Signalering & preventie
 • Opvoedingsvraagstukken
 • Institutioneel vertrouwen
15.30 uur  Pauze
15.45 uur Inspirerende afsluiter
Over identiteit, weerbaarheid en verbinding.
16.15 uur    Afsluiting en laatste vragen
16.30 uur    Netwerkborrel
17.00 uur   Einde

Merel van Dorp

Merel van Dorp, hoofdredacteur Jeugd en Co.

Stijn Sieckelinck

Stijn Sieckelinck (1980, Duffel) studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Institute for Societal Resilience (VU Amsterdam) en aan McGill University (Montréal). Hij promoveerde in 2009 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Het beste van de jeugd, een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en’ waarmee hij in 2010 de Martinus J. Langeveldprijs won. Een jaar later verscheen ‘Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicalisering’ (2010), samen met Marion van San en Micha de Winter. Dit onderzoek leidde tot “Formers & Families. Transitional Journeys in and out of Extremisms in the UK, Denmark, and The Netherlands (2015). In het najaar van 2017 verschijnt van zijn hand het boek ‘Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld’ (LannooCampus) waarin aan de hand van vijf lessen de voornaamste inzichten van meer dan tien jaar sociaal-pedagogisch onderzoek naar radicalisering worden gepresenteerd. Sieckelinck adviseert overheden in binnen- en buitenland. Hij is tevens bestuurslid van de Quality Board van het Radicalisation Awareness Network (RAN), ingesteld door de Europese Commissie.

Bertjan Doosje

Bertjan Doosje, sociaalpsycholoog en sinds 2012 bijzonder hoogleraar radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bekleedt daar de Frank Buijs leerstoel voor Radicalisering Studies die mede door KIS wordt gefinancierd. Doosje en co leveren met hun onderzoek belangrijke bouwstenen die helpen om greep te krijgen op het fenomeen radicalisering.

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor adviseurs, managers, beleidsmedewerkers, boa’s, buurtbemiddelaars, buurtprojectleiders, medewerkers gemeenten, hoofd zorg+welzijn, justitieel beleidsmakers, medewerkers wijkcentra, onderwijsspecialisten, opsporingsdiensten, overheidsonderzoekers, sociaal makelaars, wijkagenten en medewerkers wijkteams.

 • Primaire branche: gemeenten, maatschappelijke organisaties, wijkteams en onderwijsinstellingen.
 • Secundaire branche: IND, politie, justitie.

Tarieven
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Tarief primaire en secundaire doelgroep *
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Vroegboek tarief (geldig t/m 20 december) *
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Abonnee tarief (Zorg+Welzijn, Sociaal Bestek, Tijdschrift Jeugdbeleid, Jeugd en Co, Vakblad Sociaal Werk) *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commercieel tarief niet-primaire/secundaire doelgroep.

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar shannah.spoelstra@bsl.nl en wij nemen uw verzoek in overweging.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanne Bijleveld
T: +31 (06) – 12 96 4798
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judtith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.