Congres Jongeren en seksueel geweld

Driedubbel kwetsbaar

Jongeren zijn het vaakst slachtoffer, ze zwijgen het meest en de impact van seksueel geweld is op hen vaak groter vergeleken met kinderen en volwassenen. Ze zijn dus driedubbel kwetsbaar.

Wat zijn de huidige uitdagingen voor 12- tot 23-jarigen anno nu rond hun seksuele ontwikkeling en de risico’s op seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld? En wat betekent het om op te groeien met flirten via whatsapp in plaats van in het ‘echt’, met sexting en online grooming?

Op het congres Jongeren en seksueel geweld krijg je van sprekers uit de praktijk en wetenschap de laatste inzichten rondom het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.

Je leert deze dag onder meer:
 • Hoe je cultuursensitiviteit waarborgt in de hulpverlening;
 • Wat de risico’s zijn door het gebruik van sociale media;
 • Wat het belang is van maatwerk bij de behandeling van jeugdige plegers;
 • Welke effecten alcoholgebruik heeft op seksueel gedrag;
 • Over de verschillen in aanpak van behandeling tussen meisjes en jongens.

Meld je nu aan voor het congres op 6 februari en krijg van sprekers uit de praktijk en wetenschap de laatste inzichten rond het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.

Dit congres is geschikt voor iedereen die werkzaam is met jongeren.

Programma congres Jongeren en seksueel geweld 6 februari 2019 
09.00
Ontvangst en registratie
10.00
Lees meer Sluiten
What’s app? De seksuele ontwikkeling van jongeren in een online wereld

Wel seksueel getinte appjes durven sturen, maar niet meer durven flirten ‘in het echt’. Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling van pubers tegenwoordig en welke invloed hebben sociale media daarop? De huidige generatie heeft nooit een wereld gekend zonder internet en social media. De druk om online goed over te komen ligt hoog. Wat doen online media met hun zelfbeeld, hun sociale vaardigheden, en hun seksuele weerbaarheid? En wat zijn de huidige risico’s waar jongeren tegen aanlopen als het gaat over seksueel geweld?

Marianne Cense, onderzoeker en interventie-ontwikkelaar Kenniscentrum Seksualiteit Rutgers

10.45
Ochtendbreak
11.15
Lees meer Sluiten
Hoe herken je seksueel misbruik?

Een derde van de kinderen in Nederland heeft vóór het 18e levensjaar een vorm van seksueel geweld meegemaakt. Het herkennen en vaststellen hiervan is complex. Laat staan het bespreekbaar maken.

Wanneer er vermoeden is van seksueel misbruik dient dit systematisch en multidisciplinair (medisch en psychosociaal) worden onderzocht door professionals. Wat zijn de laatste inzichten en succesvolle methoden bij het signaleren en vaststellen van seksueel misbruik, zowel op het gebied van fysieke klachten als psychosociaal gedrag?

Thekla Vrolijk-Bosschaart, promoveert op een guideline over signalen en symptomen van seksueel misbruik bij kinderen 

12.00
Lees meer Sluiten
Plegers van seksueel geweld: een zeer heterogene groep

Jeugdige plegers van seksueel geweld vormen een zeer heterogene groep, wat betreft  achtergrondfactoren, persoonlijkheidskenmerken, risicofactoren en kans op recidive. Sommige plegers zijn zelf slachtoffer geweest van seksueel misbruik, maar in het merendeel van de gevallen is dat niet zo. Sommige plegers zijn vooral antisociaal en bij anderen overheerst een afwijkende seksuele voorkeur. De grote verschillen binnen deze groep plegers maakt dat behandeling vooral maatwerk is.

Jan Hendriks forensisch en klinisch psycholoog, bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling aan de UvA en bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de VU

12.45
Ruimte voor laatste vragen en interactieve terugblik op de ochtend
13.00
Lunchbreak
13.45
Lees meer Sluiten
Cultuursensitieve benadering van seksueel geweld

Is de prevalentie van seksueel geweld anders bij jongeren met een migratieachtergrond? De aard van seksueel geweld en de dynamiek rond seksueel geweld kan verschillen naar religieuze of culturele invloed. Eergeweld is bekend, maar ook andere zaken spelen bij migrantengroepen een rol. Denk hierbij aan jonge vluchtelingen die vanuit oorlogsgebieden naar Nederland komen, maar ook jongeren met een biculturele en/of religieuze opvoeding.

Bij de behoefte aan steun en de vorm van hulp speelt afkomst en achtergrond een rol. Het is dan ook noodzaak om inzicht te hebben in cultuursensitieve hulpverlening en traumaverwerking. Wat houdt dit in? En hoe rust je hulpverleners toe om diversiteitsensitief te kunnen werken? En hoe waarborg je dat hulpverlening bij seksueel geweld ook echt aansluit? Pinar Okur deed onderzoek naar de rol van etniciteit bij seksueel geweld onder jongeren en Hanan Nhass heeft een verkenning gedaan naar ondersteuning van moeders met een Marokkaans-islamitische achtergrond bij het voorkomen en aanpakken van shame sexting onder tienermeiden. Onder leiding van de dagvoorzitter vertellen zij meer over hun inzichten en gaan met het publiek in gesprek.

Pinar Okur, psycholoog en criminoloog

Hanan Nhass, (communicatie) adviseur Aanpak Huiselijk en Seksueel Geweld, Movisie

14.30
Lees meer Sluiten
Invloed van alcohol bij seksueel geweld

Alcoholgebruik en comazuipen is een toenemend probleem en de uitwerking ervan op het brein van jongeren is anders dan die bij volwassenen. Alarmerend is dat ‘out’ raken tot grensoverschrijdend gedrag kan leiden. Nico van der Lely kent uit zijn praktijk pubers die wakker worden met hun broek op de enkels of dronken worden gevoerd en misbruikt door leeftijdgenoten. Zo’n vier procent van alle jongeren die op zijn alcoholpoli terecht komen na ernstig alcoholmisbruik, heeft te maken gehad met seksueel misbruik. Dat misbruik heeft plaatsgevonden tijdens de dronkenschap of was al eerder aan de gang. Lely gaat in op verschillen tussen jongens en meisjes in reactie op alcohol, gerelateerd aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, legt uit hoe alcohol het zich ontwikkelende brein beïnvloedt op korte en lange termijn en legt het verband uit tussen seks, seksueel misbruik en alcohol.

Nico van der Lely, kinderarts Reinier de Graaf

15.00
Middagbreak
15.15
Lees meer Sluiten
Traumabehandeling en verschillen jongens en meisjes

In de klachten die jongeren krijgen, lichamelijk en geestelijk, verschillen jongens en meisjes. Hoe het geweld doorwerkt bij meisjes is ook anders dan bij jongens. Wat betekent dit onderscheid voor de behandeling van jongeren?

Iva Bicanic, onderzoeker en klinisch psycholoog, hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren in het WKZ en landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld

16.30
Netwerkborrel

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Meld je nu aan voor het congres op 6 februari en krijg van sprekers uit de praktijk en wetenschap de laatste inzichten rond het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.

Op het congres Jongeren en seksueel geweld krijg je van sprekers uit de praktijk en wetenschap de laatste inzichten rond het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.

Datum
Woensdag 6 februari 2019

Locatie
Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen (routebeschrijving)

Tarieven*
€ 375,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
€ 299,- per persoon (btw vrij) | Collega tarief (per 2 personen)
€ 899,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

**BTW vrij door CRKBO-registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, jeugdzorg, huisartsgeneeskunde, (O)GGZ en overige professionals die werken met jongeren.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd bij:

 • Verpleegkundig Specialisten Register (6 punten)
 • Kwaliteitsregister V&VN (6 punten)
  (op de scholing algemeen, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde & seksuele gezondheid)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (5 punten)
 • ABAN – Algemene scholing cluster 1, 2 & 3 (5 punten)
 • SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (6 punten)
 • Registerplein (6 punten)

Daarnaast zijn de volgende accreditatieaanvragen nog in behandeling:
NIP Kinder- en Jeugdpsychologen & NVO-Orthopedagogen

Staat je beroepsvereniging hier niet tussen? Vraag ons naar overige accreditatie mogelijkheden. Mail naar manouk.mens@bsl.nl

Het congres Jongeren en seksueel geweld staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
M: 06 – 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kan je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.