Beleidsdag Sociaal Domein 2018

Beleidsdag Sociaal Domein

Met de transformatie van het sociaal domein verandert ook de rol, invulling én uitvoering van beleid. Een betere afstemming met de GGZ en gezondheidszorg lijkt steeds meer noodzaak. Denk hierbij aan vraagstukken rondom mensen met verward gedrag en langer zelfstandig thuis wonen van diverse kwetsbare doelgroepen. Daarnaast zijn er is steeds meer gemeenten tekorten op de WMO en jeugdzorg en wordt er geworsteld met aanbestedingen.

Beleidsdag Sociaal Domein

Op de 3e dinsdag van september wordt het nieuwe regeringsbeleid gepresenteerd en het nieuwe werkjaar geopend van de Eerste en Tweede Kamer. Op de 4e dinsdag van september bespreken diverse topsprekers de actuele maatschappelijke kwesties met je die op de gemeenten en haar burgers afkomen. En zij bieden je concrete daaruit voortvloeiende beleidsuitgangspunten en handvatten om op de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein in te spelen. Met welke uitdagingen moet je het komende jaar rekening houden?

Deze dag geeft je antwoord op de vragen:

 • Waarom is een integralere samenwerking tussen sociaal domein en gezondheidszorg noodzaak?
 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen als het gaat over inkoop en aanbestedingen in het sociaal domein?
 • Met welke (privacy-)wetgeving dien je rekening te houden bij het maken en uitvoeren van beleid?
 • Wat zijn de laatste perspectieven op het verbeteren van de sociale basis in je gemeente?
 • Waar liggen verbeterpunten in beleidsplannen omtrent participatie en inclusie van kwetsbare groepen?
09.00
Ontvangt en registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Inleiding

Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

09.45
Lees meer Sluiten
De noodzakelijke en langzame vervlechting tussen sociaal domein en gezondheidszorg

Door de transformaties de afgelopen jaren gaan gezondheidszorg en sociaal domein zich steeds vaker op het zelfde vlak begeven. Denk hierbij aan vraagstukken rondom mensen met verward gedrag en langer zelfstandig thuis wonen van diverse kwetsbare doelgroepen. Een beter begrip en afstemming tussen sociaal domein én de GGZ en gezondheidszorg lijkt dan ook steeds meer noodzaak. Hoe gaan we komen tot een integralere samenwerking in de praktijk en hoe passen gemeenten hierop hun beleid aan? Wat is hiervoor nog nodig?

10.30
Pauze
11.00
Lees meer Sluiten
11.00 Aanbesteden: wat doen gemeentes en moet dat echt?

Uit een onderzoek naar alle contracten voor Wmo en Jeugdhulp van alle gemeenten wordt duidelijk hoe gemeenten het sociaal domein inrichten en welke instrumenten ze daarvoor gebruiken. Door vergelijking met eerder onderzoek worden ook trends in de tijd duidelijk. Daarnaast gaan we in op de toenemende mogelijkheden om helemaal zonder aanbestedingen alle maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein te contracteren.
Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector bij de Universiteit Twente.
Niels Uenk, onderzoeker verbonden aan de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht.

12.00
Lees meer Sluiten
Privacy in het sociaal domein

De transformatie van overheidstaken naar de gemeenten in het sociaal domein is nog niet uitgekristalliseerd. Is de AVG een spaak in het wiel of biedt het juist gereedschappen tot innovatie? Hoe gaan we zorgvuldig om met de privacy van burgers? Welke bouwstenen bevat de AVG?
Jolanda van Boven, directeur ‎VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau.

12.45
Lunch
13.45
Lees meer Sluiten
Thuis voor iedereen: inclusie van kwetsbare groepen

Een belangrijke voorwaarde voor participatie van alle burgers is een ‘inclusieve’ samenleving. Hierin is het cruciaal dat het beleid rekening houdt met alle mogelijke vormen en processen van uitsluiting op basis van leeftijd, gender, ras, seksuele voorkeur, beperking, etniciteit en religie. Vooral voor kwetsbare groepen is er extra maatschappelijke investering nodig zodat ze zich op een volwaardige manier kunnen ontwikkelen. Door het investeren in menselijke ontwikkeling kunnen bronnen van marginalisatie en polarisatie van bevolkingsgroepen tegengewerkt worden die maatschappelijke betrokkenheid en verbinding in de weg staan. Dus de essentiële vraag is: Zetten gemeenten voldoende in op het tegengaan van impliciete en expliciete uitsluiting? Waar gaat het goed en waar liggen verbeterpunten in de gemeentelijke beleidsplannen én de aanpak van het veld omtrent participatie en inclusie?
Halleh Ghorashi, Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

14.30
Lees meer Sluiten
De sociale basis terug van weggeweest

Er komt weer steeds meer aandacht voor de sociale basis van de Nederlandse samenleving. Wat is dat eigenlijk, de sociale basis? En hoe heeft deze zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? In deze bijdrage hoor je waarom Nederland juist nu een sterke sociale basis nodig heeft, wat de verschillende perspectieven hierop zijn én tegen welke dilemma’s het sociaal domein aanloopt in de versterking van die sociale basis.
Lou Repetur, expert innovatie sociale sector Movisie.

15.00
Pauze
15.20
Inspirerende afsluitende lezing
16.15
Laatste vragen en afronding
16.30
Netwerkborrel

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Jan Telgen

Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector bij de Universiteit Twente

Jolanda van Boven

Mr. Jolanda J.A. van Boven heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Daarnaast ligt haar expertise op privacywetgeving in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg, Veiligheidshuizen, Veilig Thuis en sociale wijkteams.
Mede-initiatiefnemer Stichting Veilige Haven voor innovatie op het gebied van kindermishandeling en relationeel geweld. Was lid Ondersteuningsteam Decentralisatie (OTD) van de VNG.

Halleh Ghorashi

Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lou Repetur

Lou Repetur, expert innovatie sociale sector Movisie.

Niels Uenk

Niels Uenk, onderzoeker verbonden aan de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor bestuurders, directeuren, (team)managers, hoofden, projectleiders, coördinatoren, (beleids)medewerkers, (jeugd)hulpverleners en adviseurs van:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Koepel- en brancheorganisaties
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Tarieven
€ 349,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief (vanaf 2 personen)*
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief (Zorg + Welzijn, Sociaal Bestek, Jeugdbeleid, Geron, Vakblad Sociaal Werk)*
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commerciële prijs als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judtith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.