Congres Armoede en Schulden Doorgrond

Brede blik op een effectieve aanpak

Dit congres biedt je een actueel en diepgaand programma over armoede en schuldhulpverlening met de thema's, inzichten en sprekers van dit moment.

Veel sociale problematiek begint met armoede en schulden. Wie beter begrijpt wat het hebben van schulden met iemand doet en hoe ze ontstaan, kan die mensen beter helpen. Daarbij is het steeds duidelijker hoe belangrijk het is armoede en schuldenproblematiek op een integrale manier te benaderen en dus te kijken naar alle levensgebieden die worden beïnvloed: van gezondheid tot relatie met hun sociale omgeving.

Dit congres biedt een podium aan die brede benadering en brengt nieuwe en effectieve wegen bij het aanpakken van armoede en schulden. Hoe geef je mensen die te maken hebben met schulden en armoede weer nieuw perspectief?

Deze dag geeft je meer inzicht in:

  • De lessen die we kunnen leren van 6 jaar armoede-interventies;
  • Waarom je armoede en schuldenproblematiek breed en integraal dient te benaderen;
  • Welke gezondheidsverschillen er ook in Nederland bestaan tussen arm en rijk;
  • Waarom hulpverleners zich bewuster moeten zijn van achterliggende sociale factoren;
  • Welke aanpak van armoede en schulden bij mensen met een LVB wérkt.

Ervaringen van deelnemers aan eerdere edities van het congres Armoede en schulden doorgrond:
‘Mooie mix van verschillende invalshoeken. Goed verdeeld om de energie hoog te houden. Goede sprekers. Goede dagvoorzitter.’

‘Innovatieve ideeën’

‘Veel opgehaald over hoe om te gaan met mensen. Heb deze dag als heel positief ervaren.’

‘Goeie sprekers met goeie onderwerpen.’

Programma Congres Armoede en Schulden Doorgrond 11 april 2019
09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en start van de dag

Opening en start van de dag door de dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

09.40
10.10
Lees meer Sluiten
Bouwstenen voor effectief armoedebeleid

Roeland van Geuns schreef samen met collegae uit zijn lectoraat een bundel gebaseerd op diverse onderzoeken uitgevoerd door het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam. Na bijna zes jaar hebben zij een aantal belangrijke bevindingen gebundeld. Concrete projecten worden beschreven en geduid en lessen over wat werkt in armoedebeleid en schuldhulpverlening zijn getrokken. In zijn bijdrage aan dit congres gaat Roeland in op de belangrijkste bevindingen.

Dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de hogeschool van Amsterdam

11.00
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Gezondheidsverschillen tussen arm en rijk

Hoewel een rijk land, zijn in Nederland de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk  groot. Chronische stress is hierbij een belangrijke factor. Dit kan leiden tot een te hoge bloeddruk, depressies maar ook suikerziekte en aderverkalking. Verschillende ziektes komen in bepaalde bevolkingsgroepen die te maken hebben met armoede en sociale achterstelling dan ook vaker voor. Welke zijn dat en waarom? En hoe kun je je als individuele hulpverlener ook bewuster maken van achterliggende sociale factoren?

Maria van den Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg Radboud Universiteit

13.00
Lunchpauze
15.00
Middagpauze
15.20
Lees meer Sluiten
Los zaken op voordat het geldzorgen zijn

Ook voor werkgevers zijn schulden een probleem. Werknemers die zich zorgen maken over hun financiële situatie zijn vaak minder productief én vaker ziek. Daarmee lopen de kosten voor een werkgever op tot bijna 13.000 euro per jaar.

Bij Dienstengroep ADG, onder andere bekend van schoonmaakdienst Asito, krijgen zo’n 5.000 werknemers per jaar te maken met loonbeslag. Directeur Corporate Affairs van ADG wil schuldenproblematiek eerder op sporen en aanpakken. Hoe kun je als werkgever schulden preventief aanpakken, in samenwerking met gemeenten maar ook met de gemeente in de rol van werkgever?

Ron Steenkuijl, bestuursvoorzitter NCD en directeur corporate affairs bij ADG dienstengroep

16.00
Lees meer Sluiten
Brede schuldenaanpak

Interactief slot met publiek onder leiding van dagvoorzitter.
Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij de HU

16.30
Lees meer Sluiten
Afsluiting van de dag

door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

Programmawijzigingen onder voorbehoud

Meld je nu aan voor het congres op 11 april en krijg een nieuwe kijk op schuldhulpverlening.

Keuze uit vier verdiepende sessies over armoede en schulden

1.1
Lees meer Sluiten
Over ‘arme sinnelose menschen’ en zorg van de straat

Met het vermogen van koopman Reinier van Arkel ontstond in 1442 in Den Bosch het eerste gasthuis voor ‘arme sinnelose menschen’. Vandaag de dag zien we het aantal verdwaalde en zwervende ‘arme sinnelose menschen” stijgen. Zij kunnen worden opgevangen en begeleid wonen in verschillende gasthuizen.
Maar ook onder zelfstandig wonenden bevinden zich kwetsbare ‘arme en sinnelose menschen’ die het risico lopen om in sociaal medisch verval te raken. Op een pad van levenspijn ondergaan zij een worsteling door een kluwen van stapelende problemen en versnipperde zorg. Armoede, ziekte, dakloosheid en vroegtijdig overlijden zien we als gevolg.
Wie zijn de “arme en sinnelose menschen” van vandaag? Wie kunnen aangewezen raken op de armenhuizen, de gasthuizen van de maatschappelijke opvang? Hoe raken zij dakloos? Wat zijn hun gezondheidsproblemen voor en tijdens dakloosheid? Hoe ziet hun armoede eruit? Op welke bedeling kunnen zij rekenen? Waar kloppen zij aan? Welke regels moeten zij volgen voor hulp? Wat als zij ziek worden op straat of in de gasthuizen? Welke hulpverleners staan voor hen klaar en kennen hun verhalen, leefstijl, kwalen en de weg naar passende sociaal medische zorg?

Dr. Igor van Laere MD PhD, sociaal geneeskundige, straatdokter, coördinator Nederlandse Straatdokters Groep

1.2
Lees meer Sluiten
Jongeren Perspectief Fonds– Schuldenlab070

Om als jongere via de reguliere weg in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening moet er (onder meer) sprake zijn van (voldoende) inkomen en een situatie die stabiel genoeg is voor een traject. Voor jongeren die nog (onvoldoende) startkwalificatie hebben leg je hierdoor hun ontwikkeling stil. Daarom heeft schuldenlab070 (Gemeente Den Haag) een aanpak voor jongeren (leeftijd 18-27 jaar) ontwikkeld waarin de jongere zowel op schulden als op alle andere leefgebieden begeleid wordt. Onze aandacht ligt hierbij op het perspectief van de jongere.

De jongere krijgt binnen het traject een trajectbegeleider die de jongere gemiddeld 2 jaar begeleid en daarin coach, trainer, mentor en ouder is voor de jongere. Daarnaast gaat een schuldregelaar parallel en in samenwerking met de trajectbegeleider aan de slag met de schulden.

De jongere levert een tegenprestatie voor dit traject en voor de schuldregeling naar eigen vermogen. Zo loopt elke jongere tijdens het traject een maatschappelijke stage. Daarnaast lossen jongeren die structureel inkomen boven bijstandsniveau hebben af aan de restschuld. In deze workshop nemen we u mee in deze aanpak en maakt u kennis met 1 van de jongeren die eigen ervaringen met u deelt.

Ingrid Leentvaar, projectmanager schuldenlab070 (Jongeren Perspectief Fonds (JPF))

1.3
Lees meer Sluiten
Hoe je van een schuld een lening maakt en uiteindelijk schuldenvrij wordt

Schulden oplossen is nooit echt gemakkelijk. Voor dak- en thuislozen zonder werk is die uitdaging zelfs bijna onmogelijk. Daarom zijn we trots dat we samen met verschillende partners juist voor deze groep een pilot hebben.

In de pilot ‘Werk je schuld weg’ gaan vijf kandidaten aan het werk, vinden ze een woonplek én worden schulden bemiddeld naar een lening. De kandidaten lossen deze lening af en het geld dat vrijkomt, vloeit terug in het fonds zodat weer nieuwe kandidaten geholpen kunnen worden.

Win: voor de kandidaat die zijn leven weer op de rit krijgt.
Win: voor de schuldeiser die direct de afkoopsom betaald krijgt.
Win: voor de maatschappij doordat kosten bespaard worden.

Wat levert deze sessie je op?

  • Inzicht: in deze unieke samenwerking tussen Springplank en Janssen & Janssen.
  • Inspiratie: hoe kan een gerechtsdeurwaarder helpen bij het oplossen van schulden.
  • Uitdaging: waar kunnen we elkaar nog meer vinden.

Wilbert van de Donk, directeur Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders en voorzitter KBvG

Thijs Eradus, Directeur Springplank

1.4
Lees meer Sluiten
Armoede samen aanpakken

Hoe samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, profit en non-profit, ambtenaren en sociaal werkers een succesvolle aanpakt mogelijk maakt. Leer van praktijkvoorbeelden, stap in de schoenen van een ambtenaar, vrijwilliger, ondernemer of sociaal werker.  Wat is ieders verborgen agenda, belang, angst of enthousiasme? Hoe ga je daar mee om? Durven, doen en vertrouwen geven is de basis om samen een succesvol project op te zetten.
Kom naar de workshop met praktijkvoorbeeld Weert.

Maartje Lambers, beleidsmedewerker participatie en Tanja van Duuren, coördinator armoedebestrijding gemeente Weert

Tijdens het congres Armoede en Schulden Doorgrond geven inhoudelijke sprekers en ervaringsdeskundigen handvatten en nieuwe inzichten om de schuldenproblematiek op een integrale manier te benaderen.

Datum
Donderdag 11 april 2019

Locatie
Igluu
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven (routebeschrijving)

Tarieven
€249 per persoon (BTW vrij**) | Collega tarief
€299 per persoon (BTW vrij**) | Regulier tarief
€899 per persoon (BTW vrij**) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort*

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

**BTW vrij door CRKBO-registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein en KIWA. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Armoede en schulden doorgrond staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor sociaal werkers. Ook is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, (zorg)instellingen of welzijnsorganisaties en met armoede en schulden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Marije van Duinen
M: 06 – 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Marleen Tomassen
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 29 57 40 41
E: marleen.tomassen.consultant@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.