Congres Armoede en Schulden Doorgrond

Stress-sensitief werken in het sociaal domein
Congres Armoede en schulden doorgrond

Wat is de doorwerking van geldstress op gedrag? Experts als Nadja Jungmann, Judith Wolf en Witte Hoogendijk geven je inzicht in wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Stress-sensitief werken is een hulpmiddel om mensen die leven in armoede echt verder te helpen. Hoe? Dat leer je tijdens dit congres.

Aanleiding van het congres
Een belangrijke overeenkomst tussen mensen in verschillende vormen van hulpverleningstrajecten is dat zij financiële problemen en zorgen hebben. De afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar gekomen over de doorwerking van aanhoudende geldstress. Zo gaat men meer bij de dag leven en heeft meer moeite om emoties en verlangens te reguleren.

De publieke hulp- en dienstverlening staat voor de opgave om deze groep ondersteuning te bieden die werkt. Dat kan onder meer door rekening te houden met de doorwerking van geldstress op gedrag. Hierbij is het van belang om ook aandacht te hebben voor de grote vragen die gaan komen, zoals de energietransitie en de impact daarvan op deze groep.

Op dit congres leer je wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Je krijgt inzicht in wat zij nodig hebben in hulp- en dienstverlening in het sociaal domein en in de opgaven waar zij de komende jaren voor staan.

Het bijwonen van dit congres geeft je meer inzicht in:

 • De evolutie van stress en waarom het problemen geeft in de moderne maatschappij
 • Stress-sensitief werken en -gespreksvoering
 • Praktische oplossingen en antwoorden bij geldstress
 • Het belang van vertrouwen in bejegening van mensen in de bijstand
 • Stand van zaken brede schuldenaanpak en de opgave die er in dat kader voor gemeenten ligt
 • De negatieve effecten van stress
 • Voor welke opgaven staan cliënten uit het sociaal domein in de komende jaren

Whitepaper Armoede en Schulden DoorgrondOntvang gratis whitepaper Armoede en schulden doorgrond
In deze extra whitepaper over armoede en schulden doorgrond: hoe kan de uitvoering helpen ontstressen? Knelpunten in de overheidsincasso bij zwerfjongeren – onderzoek en praktijk. De vooruitzichten voor 2020 voor minima.

Schrijf je vandaag nog in voor het congres Armoede en Schulden Doorgrond op 30 oktober 2019 en je ontvangt deze whitepaper gratis op het congres!

Ja, ik meld mij aan voor het congres >>

Dit is de 6e editie van het congres Armoede en schulden doorgrond. Dit zeggen deelnemers van eerdere edities:

‘Ik vond het niveau van de presentaties goed. Ze waren goed onderbouwd. Wat mij betreft het beste symposium wat ik heb bijgewoond. Geen klap sessies met situationele succesverhalen, maar onderbouwde kennis waar we mee aan de slag kunnen.’

‘Mooie mix van verschillende invalshoeken. Goed verdeeld om de energie hoog te houden. Goede sprekers. Goede dagvoorzitter.’

‘Nieuwe informatie en nieuwe inzichten gekregen’.

09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en start van de dag

Opening en interactieve start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

09.45
Lees meer Sluiten
Schuldhulp: sneller, effectiever, duurzamer?

Een korte plenaire sessie over:

 • de balans van de decentralisatie
 • geschreven beleid, weerbarstige praktijk
 • menselijke maat

Vijf jaar na de big bang decentralisaties op het gebied van bijstand, zorg en jeugdzorg kunnen we een eerste balans opmaken. Wat is geworden van de belofte dat gemeenten het beter én goedkoper konden dan Den Haag? En meer specifiek: worden mensen met schulden sneller, effectiever en duurzamer geholpen en welk licht kiert er tussen geschreven beleid en weerbarstige praktijk?

Arjan Vliegenthart neemt je mee in zijn ervaringen en schetst de uitdagingen voor de komende tijd:

 • de moeilijkheden om wetenschappelijke inzichten in praktijk om te zetten,
 • het worstelen van professionals die de menselijke maat moeten verenigen met rechtmatigheid en doelmatigheid;
 • het politieke en maatschappelijk ongeduld, omdat schrijnende verhalen nog regelmatig de media halen.

Dr. Arjan Vliegenthart, directeur Nibud en oud-wethouder Sociale Zaken Amsterdam

10.00
Lees meer Sluiten
Van Big Bang tot Burn-out: andere tijden “Stress”

Stress is zonder twijfel een van de meest misbruikte begrippen van deze tijd. Maar wat ís stress eigenlijk?
13,7 miljard jaar na de oerknal, 250.000 jaar nadat homo sapiens zijn intrede deed en twee eeuwen na de Industriële Revolutie is de wereld in steeds hoger tempo steeds complexer aan het worden. Ons stress-systeem, grotendeels gevormd in een periode waarin nog niet eens leven op het land bestond (laat staan psychologische stress), is helemaal niet toegerust om de problemen van deze tijd het hoofd te bieden. Het is dan ook geen toeval dat het aantal gevallen van slapeloosheid, depressie en burn-out een alarmerende is.

Prof. dr. Witte Hoogendijk, hoogleraar Psychiatry, Erasmus MC Rotterdam

10.45
Ochtendpauze
11.05
Lees meer Sluiten
Deelsessies 1: voorbeelden van gemeenten - hoe doen zij dat?

 • Utrechters schuldenvrij, hoe dan? – Janne Kuijpers en Nina Kox
 • Brede schuldenaanpak, de stand van zaken – Nadja Jungmann
 • Cultuur en omgang met stress: een introductie in cultuursensitief werken – Cor Hoffer
 • Kleine interventie, groot effect – Gea Schonewille
 • Stress en de kunst van het falen – Arjan van Dam

Bekijk het overzicht van de sessies en maak jouw keuze.

12.20
Lunchpauze
13.20
Lees meer Sluiten
Deelsessies 2: aspecten van stress-sensitief werken

 • Gespreksvoering: het coachen van mensen met chronische stress – Peter Wesdorp
 • Arm en dan? – Christine Kuiper
 • Hoe verweef je chronische stress in je dagelijkse praktijk? – Judith Wolf en Nadja Jungmann
 • Cultuur en omgang met stress: een introductie in cultuursensitief werken – Cor Hoffer

Bekijk het overzicht van de sessies en maak jouw keuze.

14.35
Middagpauze
15.00
Lees meer Sluiten
Stress-sensitief werken – hoe dan?

In het sociaal domein zijn als gevolg van bezuinigingen concepten als ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfredzaamheid’ leidend geworden in de publieke dienstverlening. We verwachten van mensen met sociale en financiële problemen dat ze afspraken nakomen, stappen zetten en hun emoties en verlangens reguleren. Terwijl de wetenschap over stress ons leert dat mensen die in chronische stress leven dit soort dingen nou juist minder goed voor elkaar krijgen.

De doorwerking van geldstress is groot, en we vragen te veel. Stress-sensitief werken is een antwoord. We zijn allemaal de bestuurder van ons eigen leven en verantwoordelijk voor de inrichting daarvan. Maar als we burgers die leven in een dynamiek van chronische stress een daarop afgestemde context geven krijgen ze meer kansen om te floreren. Dan wordt opeens zichtbaar dat we in de afgelopen jaren veel te veel mensen ten onrechte het predicaat ‘ongemotiveerd’ hebben opgeplakt. Dat stress-sensitieve bejegening mensen in beweging brengt.

Hoe geef je vorm aan stress-sensitief werken? Wat werkt? En wat zijn goede voorbeelden?

 • Je leert over multi-problematiek en zaken in je dienstverlening die je kunt beïnvloeden;
 • Je leert wat dienstverlening effectief maakt;
 • Je krijgt inspiratie over een manier van werken die nog in ontwikkeling is.

Nadja Jungmann, Lector Schulden en Incasso bij de HU en adviseur/trainer bij Social Force

16.15
Lees meer Sluiten
Afsluiting

Afsluiting van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Sessieronde 1

1.1
Lees meer Sluiten
Utrechters schuldenvrij, hoe dan?

 • Stress sensitief werken als leidend principe in beleid
 • Praktische voorbeelden om stress bij inwoners te verminderen
 • Geldstress en het belang van het goede gesprek

Utrecht is koploper in gezond stedelijk leven. De ontwikkeling van de stad wordt benut om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Ondanks de economische groei hebben veel huishoudens moeite met rondkomen en zijn er nog veel gezinnen met problematische schulden. Met de actieagenda ‘Utrechters schuldenvrij’ zet de gemeente Utrecht samen met partners extra in om armoede en problematische schulden te bestrijden. Een van de leidende principes van de actieagenda is “We werken stress sensitief”.

In deze sessie laten Nina Kox en Janne Kuijpers van de gemeente Utrecht zien hoe dit in Utrecht vorm krijgt in de actieagenda. Een voorbeeld is het huishoudboekje. Dit is een oplossing voor inwoners, waarbij de huur, water, energie en zorgverzekering gegarandeerd iedere maand betaald worden en de inwoner een vast bedrag aan leefgeld krijgt om rond te komen.

Janne Kuijpers, Senior Beleidsadviseur gemeente Utrecht

Nina Kox, Beleidsadvsieur Armoede en Schulden afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Utrecht

1.2
Lees meer Sluiten
Brede schuldenaanpak, de stand van zaken

Het kabinet geeft invulling aan een brede schuldenaanpak. Dat doet zij onder meer door aanpassingen voor te stellen in wetgeving, een landelijke campagne gericht op het overwinnen van schaamte door burgers en door gemeenten te stimuleren om de schuldenproblematiek aan te pakken. In deze sessie krijg je een overzicht van de lopende wetsvoorstellen en andere actualiteiten rondom de brede schuldenaanpak. Ook wordt er aandacht besteed aan nieuwe stappen die gemeenten zetten.

Stand van zaken brede schulden aanpak en de opgave die er in dat kader voor gemeenten ligt. Voorbeelden uit de praktijk vanuit verschillende gemeenten. Je krijgt tools aangereikt om binnen de eigen organisatie stress-sensitief werken te implementeren.

Nadja Jungmann, Lector Schulden en Incasso bij de HU en adviseur en trainer bij Social Force.

1.3
Lees meer Sluiten
Cultuur en omgang met stress: een introductie in cultuursensitief werken

Thema’s:

 • Migratie, stress en armoede
 • Cultuur, ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag
 • Cultuursensitieve communicatie

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals te maken krijgen met cliënten, die andere culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben dan zijzelf. Zij maken kennis met voor hen onbekende opvattingen over ziekten, problemen, stress, armoede en manieren om hulp te zoeken. In een interactieve workshop reikt Cor Hoffer vanuit een antropologisch perspectief professionals enkele handvatten aan, waarmee zij hun werkwijze kunnen laten aansluiten bij een veranderende zorgpopulatie.

Dr. Cor Hoffer, socioloog en cultureel antropoloog

1.4
Lees meer Sluiten
Kleine interventie, groot effect

Intussen weten we wat geldstress doet met de mensen die het aangaat. Voor beleidsmakers ligt de taak hun dienstverlening stress-sensitief in te richten. Door obstakels weg te nemen voor mensen en juist gedrag te stimuleren. Maar hoe doe je dat nou? Nibud gebruikt daarvoor het GAST model. Aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden laat Pauline je zien hoe je met kleine veranderingen in een bestaand proces een groot effect bereikt.

Pauline Mulder, trainer op het gebied van geld en gedrag – Nibud 

1.5
Lees meer Sluiten
Stress en de kunst van het falen

 • Presteren?! Of toch maar leren?
 • Falen: verschil tussen leer- en prestatiedoelen
 • Waarom leerdoelen beter werken om stress te verminderen

In deze sessie wordt dieper ingegaan op het verschil tussen leer- en prestatiedoelen en komen verschillende oefeningen aan bod om het verschil te ervaren. Daarnaast worden de oefeningen toegelicht met theorieën en inzichten uit de psychologie over het effect van de verschillende doelen op motivatie, prestaties en stress.

Wanneer je een leerdoel stelt wordt een doel dat groot (bijvoorbeeld, het vinden van een baan, schulden aanpakken) en vaak stressvol is, vertaald naar kleinere en meer haalbare leerdoelen (bijvoorbeeld, beter CV leren maken of leren huishoudboekje bijhouden).

Leerdoelen verminderen chronische stress, omdat ze stimuleren om kleinere en meer haalbare doelen te stellen. In deze workshop word je ook uitgenodigd om voor jezelf een leerdoel te stellen. Door je bewust te zijn van het verschil tussen leer- en prestatiedoelen kun je cliënten effectiever begeleiden en stress verminderen. Ook wordt er in deze workshop dieper ingegaan op de vraag hoe je deze inzichten zelf kunt toepassen om cliënten beter te kunnen adviseren/begeleiden.

Arjan van Dam, psycholoog/trainer en auteur van “De kunst van het falen”

Sessieronde 2

2.1
Lees meer Sluiten
Gespreksvoering: het coachen van mensen met chronische stress

 • Aandachtspunten bij mensen met chronische stress
 • Coachen op executieve functies
 • Helpende instrumenten

Chronische stress. Veel mensen gaan eronder gebukt bijvoorbeeld door schulden, armoede, werkloosheid, eenzaamheid, huiselijk geweld, problemen thuis of op het werk. Wat maakt het coachen van mensen met chronische stress anders? Wat zijn dan specifieke aandachtspunten en hoe kan een coach de zelfsturing van mensen met chronische stress versterken?

In deze sessie leer je hoe je als coach om kunt gaan met mensen die als gevolg van de chronische stress hun executieve functies – nodig om problemen aan te pakken – niet goed kunnen inzetten. Vaak vergt het dat deze mensen zelf actie gaan ondernemen – gaan doen – en daar ligt nu net het probleem omdat hun ‘doenvermogen’ onder druk staat. Mensen die het lastig vinden doelen te stellen, strategieën te bedenken over hoe ze die doelen willen bereiken, zich aan plannen te houden en niet goed omgaan met de obstakels die ze daarbij tegenkomen. Je leert wat de belangrijkste executieve functies zijn, hoe chronische stress daarop ingrijpt en hoe een coach een cliënt effectief kan ondersteunen met gesprekstechnieken en met handige instrumenten die het coachingsproces ondersteunen.

Peter Wesdorp, bestuurskundige, opleider van ‘praatprofessionals’ in het publieke en private domein, mede-auteur boek ‘Stress Sensitief Werken’

2.2
Lees meer Sluiten
Arm en dan?

Een levende klantreis. In deze sessie vertelt een ervaringsdeskundige ons alles over hoe het is om in armoede te leven. Samen met de deelnemers reflecteren we vervolgens op dit verhaal. Hoe is de situatie  ontstaan? Waarom is het niet gelukt deze situatie te voorkomen? Wat had hij of zij nodig gehad? Wat leren we hiervan? Je gaat naar huis met praktijkgerichte actiepunten: wat kun jij morgen al anders doen? Maar ook: hoe kunnen we elkaar steunen om ook doorbraken te realiseren die een langere adem vergen?

Christine Kuiper, Adviseur Sociale Innovatie en projectleider Armoede en Schulden bij Landelijk Kennisinstituut Movisie

2.3
Lees meer Sluiten
Cultuur en omgang met stress: een introductie in cultuursensitief werken

Thema’s:

 • Migratie, stress en armoede
 • Cultuur, ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag
 • Cultuursensitieve communicatie

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals te maken krijgen met cliënten, die andere culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben dan zijzelf. Zij maken kennis met voor hen onbekende opvattingen over ziekten, problemen, stress, armoede en manieren om hulp te zoeken. In een interactieve sessie reikt Cor Hoffer vanuit een antropologisch perspectief professionals enkele handvatten aan, waarmee zij hun werkwijze kunnen laten aansluiten bij een veranderende zorgpopulatie.

Dr. Cor Hoffer, socioloog en cultureel antropoloog

2.4
Lees meer Sluiten
Hoe verweef je chronische stress in je dagelijkse praktijk?

In deze sessie vertellen Judith Wolf en Nadja Jungmann over de ervaringen van de professionals waar zij mee samenwerken.

 • Zelfregulering en stress in de erkende methodiek krachtwerk.
 • Chronische stress in het project psycho-educatie.
 • Ruimte voor vragen en brainstorm voor professionals en managers die meer willen doen met stress in hun uitvoeringspraktijk.

Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg, Radboudumc Nijmegen, hoofd van Impuls

Nadja Jungmann, Lector Schulden en Incasso bij de HU en adviseur en trainer bij Social Force.

2.5
Lees meer Sluiten
Stress en de kunst van het falen

 • Presteren?! Of toch maar leren?
 • Falen: verschil tussen leer- en prestatiedoelen
 • Waarom leerdoelen beter werken om stress te verminderen

In deze sessie wordt dieper ingegaan op het verschil tussen leer- en prestatiedoelen en komen verschillende oefeningen aan bod om het verschil te ervaren. Daarnaast worden de oefeningen toegelicht met theorieën en inzichten uit de psychologie over het effect van de verschillende doelen op motivatie, prestaties en stress.

Wanneer je een leerdoel stelt wordt een doel dat groot (bijvoorbeeld, het vinden van een baan, schulden aanpakken) en vaak stressvol is, vertaald naar kleinere en meer haalbare leerdoelen (bijvoorbeeld, beter CV leren maken of leren huishoudboekje bijhouden).

Leerdoelen verminderen chronische stress, omdat ze stimuleren om kleinere en meer haalbare doelen te stellen. In deze workshop word je ook uitgenodigd om voor jezelf een leerdoel te stellen. Door je bewust te zijn van het verschil tussen leer- en prestatiedoelen kun je cliënten effectiever begeleiden en stress verminderen. Ook wordt er in deze workshop dieper ingegaan op de vraag hoe je deze inzichten zelf kunt toepassen om cliënten beter te kunnen adviseren/begeleiden.

Arjan van Dam, psycholoog/trainer en auteur van “De kunst van het falen”

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Woensdag 30 oktober 2019

Locatie
Aristo Accommodaties
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht (routebeschrijving)

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor professionals in het sociaal domein die zich bezighouden met het thema armoede en schulden. Ook is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, (zorg)instellingen of welzijnsorganisaties.

Tarieven (btw vrij)
€349 per persoon | Regulier tarief
€299 per persoon | Tarief vanaf 2 deelnemers *
€299 per persoon | Abonnee tarief (voor abonnees van Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Kind & Adolescent Praktijk) *

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 5 punten aangevraagd bij Registerplein en KIWA. Congres Armoede en schulden doorgrond staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan je verzoek naar marije.vanduinen.consultant@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Marije van Duinen
M: 06 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Yvette de Jager
M: 06 15 48 71 13
E: yvette.de.jager@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.