Congres Armoede en Schulden Doorgrond

Nieuwe kijk op de schuldhulpverlening

Wanneer mensen leven met een laag inkomen, zijn zij vaak minder maatschappelijk betrokken, hebben zij minder sociale contacten, hebben zij vaak een minder goede fysieke en mentale gezondheid en daarmee vaak hogere zorgkosten. Verder is bekend dat mensen die stress ervaren door schulden op hun werk ook minder productief zijn.

Een integrale benadering van schuldenproblematiek

Veel sociale problematiek begint dan ook met armoede en schulden. Wie beter begrijpt wat het hebben van schulden met iemand doet en hoe ze ontstaan, kan die mensen beter helpen. Daarbij is het steeds duidelijker hoe belangrijk het is schuldenproblematiek op een integrale manier te benaderen en dus te kijken naar alle levensgebieden die worden beïnvloed.

Het bieden van nieuw perspectief

Deze nieuwe editie van het congres Armoede en Schulden Doorgrond op 10 oktober biedt een podium aan die brede benadering en nieuwe en effectieve wegen in de schuldhulpverlening. Hoe geef je mensen die te maken hebben met schulden en armoede weer nieuw perspectief?

Deze dag geeft je meer inzicht in:
 • Hoe je schuldenproblematiek breed en integraal benadert;
 • Wat de invloed van beweging kan zijn bij de effectiviteit van aanpak van schulden;
 • Hoe je met innen van schulden mensen niet dieper in de problemen brengt;
 • Het preventief aanpakken van schulden op de werkvloer;
 • Het inzetten van de zorgverzekeraar als schuldhulpverlener.


Ervaringen van deelnemers:

‘Ik kom altijd weer geïnspireerd terug van het congres armoede en schulden. Het is mijn 3e congres.’
‘Fijn om een dag sprekers te horen en zien over een onderwerp waar je dagelijks mee bezig bent.’
‘Inspirerende praktijk en theoretische voorbeelden.’

Programma Congres Armoede en Schulden Doorgrond 10 oktober 2018 
09.00
Registratie
09.30
Interactieve start
09.45
Lees meer Sluiten
Opening en start van de dag

Opening en start van de dag door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn

09.50
Lees meer Sluiten
Perspectief in moeilijke tijden

Van schulden, schaarste en schaamte weer terug in je kracht komen en zelfs een eigen onderneming oprichten. Het was Satcha niet gelukt zonder ook oog te hebben voor haar fysieke welzijn. Ze heeft ondertussen de Somega methode ontwikkeld: een combinatie van coaching gesprekken én outdoor beweegprogramma’s. Wat heeft beweging betekent in haar persoonlijke gevecht tegen schulden en hoe motiveert ze hier nu anderen mee?
Satcha Maduro, hulpverlener, coach, eigenaar van bedrijf Somega én ervaringsdeskundige

10.15
Lees meer Sluiten
Bestaansminimum onder druk

Bij de inning van schulden gaat veel mis. Mensen worden onder het bestaansminimum gezet waardoor weer nieuwe schulden ontstaan. Kosten op kosten worden gemaakt. Er is wetgeving in de maak die meer bescherming moet bieden. Maar is dit wel genoeg?
André Moerman, manager materiële dienstverlening bij Het Inter-lokaal, eigenaar van www.schuldinfo.nl, docent executie en beslag en voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (Sociaal Werk Nederland)

11.00
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Brede schuldenaanpak. Wat is nodig?

De overheid heeft de brede schuldenaanpak gepresenteerd, maar de vraag is of dit voldoende is om meer mensen blijvend uit de schulden te krijgen en nieuwe schulden te voorkomen. Aandacht voor financieel gedrag is nodig. Aan de ene kant om burgers beter te ondersteunen, maar ook binnen wet- en regelgeving. Het moet eenvoudiger zodat problemen minder snel ontstaan. In deze lezing gaan we in op wat nodig is om schuldenproblematiek aan te pakken.
Tamara Madern, zelfstandig trainer en adviseur en lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht.

12.10
Lees meer Sluiten
Los geldzaken op voordat het geldzorgen zijn

Ook voor werkgevers zijn schulden een probleem. Werknemers die zich zorgen maken over hun financiële situatie zijn vaak minder productief én vaker ziek. Daarmee lopen de kosten voor een werkgever op tot bijna 13.000 euro per jaar. Bij Dienstengroep ADG, onder andere bekend van schoonmaakdienst Asito, krijgen zo’n 5.000 werknemers per jaar te maken met loonbeslag. De directeur Corporate Affairs van ADG, Ron Steenkuijl wil schuldenproblematiek eerder op sporen en aanpakken. Hoe kun je als werkgever schulden preventief aanpakken, in samenwerking met gemeenten maar ook met de gemeente in de rol van werkgever?
Ron Steenkuijl, bestuursvoorzitter NCD (Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren) en directeur Corporate Affairs bij ADG dienstengroep

12.45
Lunchpauze
13.45
Lees meer Sluiten
Sessieronde: goede voorbeelden uit de praktijk

Bekijk het uitgebreide overzicht van de sessies.

15.00
Middagpauze
15.20
Lees meer Sluiten
Zorgverzekeraar als schuldhulpverlener

Bij CZ groeit het inzicht dat wanneer mensen gek worden van de zorgen, een psychiater niet altijd de meest doeltreffende oplossing is en goedkope oplossing is. Samen met verschillende gemeenten en de IPW werken zij samen aan een effectievere aanpak van schulden. Het afgelopen jaar is met gemeente Breda een gezamenlijke aanpak gestart in 35 complexe zorgsituaties. Het Instituut Publieke Waarden (IPW) is ingeschakeld om deze aanpak verder te analyseren en heeft een ‘Maatwerkfabriek’ opgericht. In alle cases speelden meerdere problemen op het terrein van gezondheid, schulden en/of wonen. De uitdaging voor de actie-onderzoekers van IPW was om passende en individuele oplossingen te zoeken binnen bestaande wettelijke kaders en reguliere vergoedingsmogelijkheden. Wat zijn de geleerde lessen voor andere gemeenten én zorgverzekeraars
Wim van der Meeren, CEO van zorgverzekeraar CZ en Eelke Blokker, actieonderzoeker IPW, gemeente Breda en CZ

16.15
Laatste vragen en afsluiting
16.30
Einde

Programmawijzigingen onder voorbehoud

Meld je nu aan voor het congres op 10 oktober en krijg een nieuwe kijk op schuldhulpverlening.

1.1
Lees meer Sluiten
De psychologische effecten van geldgebrek.

In deze sessie ervaar je hoe we beïnvloed worden door onze omgeving in het maken van (financiële beslissingen). Je ziet wat voor effect geldgebrek heeft op iemands functioneren, bijvoorbeeld dat (geld)stress leidt tot meer korte termijngerichtheid, minder planningsvaardigheden en minder zelfcontrole. En hoe je deze kennis kunt gebruiken om mensen te helpen die met armoede en schulden te kampen hebben.

Gea Schonewille, Wetenschappelijk medewerker Nibud

1.2
Lees meer Sluiten
Het kan: Effectieve ondersteuning van goede kwaliteit met inzet van vrijwilligers!

Hoe bevorder je financiële redzaamheid met inzet van vrijwilligers? In deze sessie wordt aandacht besteed aan welke randvoorwaarden nodig zijn bij het inzetten van vrijwilligers, zoals infrastructuur, scholing en begeleiding. Hoe zorg je voor een effectief en prettig samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers? En hoe train je vrijwilligers in ‘Sturen op Zelfsturing’? In de sessie wordt ook geoefend met deze methode.

AnneMieke Sprenger, coördinator en Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), beiden getraind in Sturen op Zelfsturing.

1.3
Lees meer Sluiten
Geld en geweld: armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

Bij het ontstaan van financiële problemen spelen geweld en trauma’s vaak een belangrijke rol. Maar ook andersom: financiële problemen zorgen voor veel stress die het risico op het meemaken van geweld en traumatische ervaringen vergroten. Kortom, er is een wisselwerking tussen het meemaken van geweld of een traumatische ervaring en financiële problemen. Om slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties met financiële problemen te begeleiden en ondersteunen is het belangrijk om hier oog voor te hebben.

Aan de hand van praktijkgericht onderzoek wordt inzicht gegeven in de wisselwerking tussen armoede en schulden en het meemaken van geweld of een traumatische ervaring. Daarnaast worden er praktische handvatten beschreven die professionals kunnen gebruiken voor het signaleren, bespreekbaar maken, motiveren en ondersteunen van deze gezinnen, volwassenen en jongeren.

Ferdi Bekken, onderzoeker Fier

1.4
Lees meer Sluiten
Kredietbank Limburg: Schuldhulpverlening 2.0 Anders Denken Anders Doen

De nieuwe inzichten die zowel landelijk als lokaal zijn opgedaan over effectiviteit van schuldhulpverlening (denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de invloed van stress), hebben geleid tot inzichten voor een nieuwe aanpak en toekomstvisie bij Kredietbank Limburg.
Wat houdt deze nieuwe visie in en welke omslag in het veld is nodig om de aanpak van schulden ook echt een nieuwe, effectievere weg in te laten slaan? Hoe ver zijn ze al in Limburg en welke hobbels dienen er nog genomen te worden? Doe nieuwe inzichten op én deel je ervaringen vanuit jouw eigen werk en regio.
Ruud van den Tillaar, Algemeen Directeur Kredietbank Limburg, Dagelijks Bestuurslid bij Divosa en eigenaar van Make A Difference.

Tijdens het congres Armoede en Schulden Doorgrond geven inhoudelijke sprekers en ervaringsdeskundigen handvatten en nieuwe inzichten om de schuldenproblematiek op een integrale manier te benaderen.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Wim van der Meeren

Wim van der Meeren is voorzitter raad van bestuur zorgverzekeraar CZ. Daarvoor was hij lid raad van bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis en voorzitter van de directie van het Drechtsteden Ziekenhuis.

André Moerman

André Moerman is manager materiële dienstverlening bij Het Inter-lokaal, eigenaar van www.schuldinfo.nl, docent executie en beslag en voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (Sociaal Werk Nederland).

Satcha Maduro

Satcha Maduro was 1 van de hoofdpersonen in aflevering 3 van de bekroonde documentaire Schuldig. Ze is ervaringsdeskundige én professional en kent dus beide kanten van armoede en schuldenproblematiek. Haar verhaal is een combinatie van vakkundige kennis, de impact van schaarste op haar eigen leven en weer in je kracht komen te staan.

Eelke Blokker

Eelke Blokker is oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden. Hij heeft een voorliefde voor ongetemde problemen en publiek ondernemerschap. Zo zette hij een daklozenopvang op en startte hij een werkbedrijf voor het granieten bestand van de bijstand. Bij het Sociaal Hospitaal (een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en zorgverzekeraar CZ) helpt hij om rust en perspectief te organiseren voor de vaak hectische levens van gezinnen met meerdere problemen. Op basis van zijn ervaringen ontwikkelt hij vervolgens methoden om de professional van de toekomst op te leiden.

Ron Steenkuijl

Ron Steenkuijl is bestuursvoorzitter NCD (Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren) en directeur Corporate Affairs bij ADG dienstengroep.

Tamara Madern

Tamara Madern werkt als zelfstandig trainer en adviseur en is lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht. Tamara promoveerde op het financieel gedrag van mensen met schulden. In haar onderzoeken streeft Tamara ernaar om kennis uit de wetenschap en aan de praktijk te verbinden.

AnneMieke Sprenger

AnneMieke Sprenger, Coördinator Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA)

Ferdi Bekken

Ferdi Bekken is in 2016 gestart bij de onderzoeksgroep van Fier en heeft hij onder andere gewerkt aan het project ‘Geld en Geweld’. Bij Fier doet Ferdi met name onderzoek naar ‘onzichtbare’ fenomenen in de zorg. In de afgelopen jaren heeft hij ervaren dat de professionals die met deze doelgroep werken veel impliciete kennis en expertise hebben. Die kennis wilt hij met zijn onderzoek graag expliciet maken.

 

Gea Schonewille

Gea Schonewille houdt zich als wetenschappelijk medewerker bij het Nibud vooral bezig met het financiële gedrag van consumenten en schuldenproblematiek. Op het gebied van schulden organiseert ze eens per kwartaal het Platform Schuldhulpverlening voor gemeenten. In haar onderzoek staat het irrationele en onbewuste gedrag van mensen centraal. Door onderzoek te doen naar dit gedrag kunnen interventies ontwikkeld worden die mensen helpen om gezonde keuzes te maken.

Ruud van den Tillaar

Ruud van den Tillaar, directeur Kredietbank Limburg.

Jansje van Middendorp

Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), beiden getraind in Sturen op Zelfsturing.

Datum
Woensdag 10 oktober 2018

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor (beleids)medewerker, (jeugd)hulpverlener, (team)manager, adviseur, ambulant begeleider, bestuurder, budgetcoach, cliëntenraadslid, cliëntondersteuner, consulent schuldhulpverlening, coördinator, directeur, docent sociaal werk, ervaringsdeskundige, financieel dienstverlener, gedragsdeskundige, hoofd, klantmanager, maatschappelijk werker, opbouwwerker, participatiemedewerker, projectleider, raadslid, schuldhulpverlener, sociaal Raadslieden, sociaal werker van:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Koepel- en brancheorganisaties
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Accreditatie
Het Congres Armoede en schulden doorgrond op 10 oktober is door het Registerplein geaccrediteerd voor 5 punten.
KIWA (schuldhulpverlening) heeft het Congres Armoede en schulden geaccrediteerd voor 5 punten Kennis.

Het congres Armoede en schulden doorgrond staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.