Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Cliënt krijgt minder zorg met zorgzwaartepakket

Het budget voor de invoering van de zorgzwaartebekostiging is onvoldoende om de zorg te leveren die de cliënt nodig heeft. Dat stelt Aad Koster, directeur van brancheorganisatie Actiz. Staatssecretaris Bussemaker (VWS) wil dit systeem in 2009 stapsgewijs invoeren en daarmee juist de positie van de cliënt versterken.
Cliënt krijgt minder zorg met zorgzwaartepakket

Door Carolien Stam – Het probleem is dat de zorgzwaartebekostiging budgettair neutraal ingevoerd moet worden. Maar volgens Actiz-directeur Aad Koster komen de werkelijke zorgkosten, die gekoppeld worden aan de zorgcategorie waarin de cliënt valt, zo’n tien procent hoger uit. ‘Of het budget moet omhoog of wij zijn als zorgaanbieder gedwongen afspraken te maken met cliënten over welke zorg we wel en niet kunnen leveren.’

Geld naar prestatie
Actiz is voorstander van de zorgzwaartebekostiging, vooral ook vanwege de transparantie. Het zorgzwaartesysteem is een van de pijlers in de begroting van staatssecretaris Bussemaker om het functioneren van de AWBZ te verbeteren. Instellingen krijgen geld voor de geleverde prestatie per cliënt en niet voor de beschikbare zorgcapaciteit. Daarmee wordt, zo wil Bussemaker, de keuzevrijheid van de cliënt versterkt, die de zorgaanbieder kiest die hij wil.

Weerbarstig
De werkelijkheid is weerbarstiger, volgens Aad Koster. ‘Tussen de bekostiging en de keuze van de cliënt zit nog het zorgkantoor, die bepaalt met welke zorgaanbieder contracten worden afgesloten.’ Dat is goed voor de marktwerking, vindt de staatssecretaris. Maar volgens Actiz schept dat onnodige bureaucratie en heeft het negatieve gevolgen voor de cliënt.

Uitgeput
Aad Koster: ‘Het komt voor dat de cliënt een zorgaanbieder kiest, die vervolgens de hulp moet stopzetten omdat het zorgbudget van het zorgkantoor is uitgeput. Het zorgkantoor moet bij andere regio’s voor geld aankloppen. Lukt dat niet, doet de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoek en pas dan wil VWS extra geld bijdragen. Dat is pas een ingewikkeld bureaucratisch systeem’, aldus de Actiz-directeur.

Ondersteunende begeleiding
Bussemaker wil de AWBZ terugbrengen tot zijn oorspronkelijke bedoeling: solidariteit in de bekostiging van langdurige en onverzekerbare zorg. Daartoe wordt onder andere de ondersteunende begeleiding aangepakt en omgevormd tot twee functies: begeleiding en behandeling. Ondersteunende begeleiding krijgen cliënten alleen als ze zonder die ondersteuning niet meer zelfstandig kunnen wonen en naar een intramurale instelling moeten.

Indicatie
Hoe ver de ingreep in de ondersteunende begeleiding precies zal gaan is op dit moment nog niet duidelijk. ‘Het hangt af van hoe de indicaties door het indicatieorgaan worden gesteld’, zegt Aad Koster van Actiz. ‘Het CIZ krijgt daarvoor van VWS een nieuw kader waarbinnen ze moeten gaan werken. Wij hebben geen zicht op het effect van die nieuwe meetlat. In ieder geval is de boodschap dat meer hulp en ondersteuning wordt teruggeschoven naar de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.’

Wetswijziging
De problemen met de huishoudelijke verzorging in de afgelopen jaren wil staatssecretaris Bussemaker het hoofd bieden met een wetswijziging van de Wmo. Die houdt in dat de burger kan kiezen voor een voorziening in natura – de thuiszorgorganisatie – een persoonsgebonden budget of een financiële vergoeding voor het in dienst nemen van een alfahulp. Aanbieders van huishoudelijke zorg moeten overleggen met de eventuele nieuwe aanbieder over overname van personeel.

Aanbesteding
Actiz is blij met de wetswijziging omdat het inderdaad de keuze van de cliënt versterkt en thuiszorgorganisaties de kans biedt de hulp aan cliënten te continueren. ‘Maar we merken dat veel gemeenten in het land nog steeds lagere tarieven bij de aanbesteding hanteren dan de kostprijs voor huishoudelijke hulp. Er zijn instellingen die niet meer meedoen aan de aanbesteding. Omdat ze niet willen dat de zorg aan cliënten gevaar loopt omdat het budget wordt uitgeteerd door te lage huishoudelijke zorg-contracten.’

Arbeidsmarkt
Het personeelsprobleem in de zorg, vooral met de stijgende zorgvraag in de toekomst, wordt stevig onderkend door de staatssecretaris. Ze zet vooral in op innovatie. ICT en technologische verbeteringen verbeteren niet alleen de kwaliteit van de zorg, maar kunnen ook oplossingen bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt. Het helpt ook mee om de zorg om de patiënt te organiseren. Innovatie is daarom, zo schrijft de staatssecretaris, een van de zes pijlers van het kabinetsbeleid. Het Zorginnovatieplatform, waarin deskundigen uit de sector, bedrijfsleven en wetenschap samenwerken, moet innovaties actief tot stand brengen en verspreiden.

Meer Prinsjesdagartikelen:
*

SZW: werk moet lonen

*

Gemeenten weigeren bijdrage wachtlijstgeld jeugdzorg

*

Krachtwijken kunnen aan de slag

*

Inburgering moet weer effectief worden

*

Wmo: nog meer inzet van vrijwilligers en mantelzorgers

Lees ook:
*

Budget zorginstelling in 2009 per patiënt bekeken

(8 augustus 2008)
*

Actiz: ‘Instellingen krijgen niet alle zorg vergoed’

(5 juni 2008) *

Expertteams bepalen zorgzwaarte

(7 april 2008)
*

Asito en Evean, nieuwe gigant in huishoudelijke hulp

( 11 september 2008)
*

Vakbonden tegen fusiemachine Philadelphia Zorg

(25 augustus 2008)
*

Megafusie zorg: ‘Geef cliënt meer macht’

(14 april 2008)
*

Zorgautoriteit: zorgfusie kan cliënt benadelen

(7 april 2008)

Lees ook de

gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief

. Daarvoor kunt u zich

hier aanmelden

.

Wilt u reageren? Klik dan hier

zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.