Home 2019

Laatste blogs

Dementie

Gastblog: Eenzaam verdwijnen in je eigen hoofd

Lisanne Puijk is Adviseur bij Arteria Consulting
Pas nu, nadat we al een flinke tijd hebben gepraat, merk ik het op. Dementie is, evenals eenzaamheid, niet aan de buitenkant te zien. Maar de signalen zijn er wel degelijk. Signalering is nodig en begint al in de directe omgeving van de cliënt.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Blog: Vertrouw niet op de vertrouwenspersoon

Merel van Dorp is journalist en sociaalwetenschapper, gespecialiseerd in jeugdzorg en risicojeugd.
Misbruikschandalen op sportclubs vinden nog altijd plaats. Een vertrouwenspersoon op de vereniging moet seksueel overschrijdend gedrag van trainers eerder aan het licht brengen. Of dat werkt, waag ik te betwijfelen.
LHBT

Blog: Compassie als medicijn?

Hanneke Felten is adviseur en onderzoeker bij Movisie.
Hoe komen de 250 ondertekenaars van de Nashville verklaring toch tot hun standpunt? Wat bezielt hen om zich achter een Amerikaans manifest te scharen dat homoseksualiteit en transgender personen zo openlijk ontkent? En belangrijker nog: hoe gaan we hier mee om?
Verwarde personen

Blog: Uitbehandeld. En dan?

Piet-Hein Peeters
Net voor de kerst werd in Arnhem een twaalfjarige jongen door zijn vader om het leven gebracht. Dergelijke, even tragische als dramatische, gebeurtenissen leveren een standaard patroon aan reacties op. Veel giswerk, de nodige niet direct betrokken deskundigen die op basis van niet volledige informatie voor journalisten en publiek een inschatting maken.

Blog: Bekende Nederlanders zijn cruciaal bij de transitie naar een inclusieve wereld

Marcel Kolder is blogger bij Zorg+Welzijn

Wat bekende Nederlanders (politici, opinieleiders, artiesten, wetenschappers, sporters, topmanagers) vinden en zeggen over mensen met een handicap zorgt voor versnelling of vertraging in de transitie naar een maatschappij waar mensen met een beperking kunnen meedoen.

Wijkteam

Blog: De buurt is toch voor iedereen?

Ton van Elst is adviseur, coach en trainer Sociale Zorg bij Movisie
Ook al is ieder mens uniek, we worden toch in- en uitgesloten op basis van stereotypen. Mensen met een verhoogde kwetsbaarheid kunnen daarover meepraten. Maar ook vrouwen, mannen, mensen met een andere dan een blanke kleur of westers uiterlijk en ga zo maar door.
Wijkteam

Blog: Wijkteams, claim de scharrelruimte!

Mariska Meinen is blogger bij Zorg+Welzijn
De wijkteams zijn in 2015 opgezet om dichtbij de burgers oplossingen te creëren die aansluiten bij het gewone leven. Echter, dat gaat niet vanzelf. Want hoe sluit je aan bij het gewone leven van mensen? Hoe kun je creatieve oplossingen met bewoners creëren die passen bij hun dagelijks bestaan?
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Blog: Politiek correct gedoe?

Merel van Dorp is journalist en sociaalwetenschapper, gespecialiseerd in jeugdzorg en risicojeugd.
Ze is zelfstandig ondernemer en stuurt een team van zo’n tien mensen aan. Welk beeld heb je bij deze dertiger, als je dit weet? Ze heeft ook hbo pedagogiek gestudeerd. Zie je deze vrouw al een beetje voor je? Én ze is slachtoffer van verwaarlozing en misbruik in haar jeugd. Voel je hoe je beeld van haar meteen verandert?
Participatie

Blog: Inclusie begint bij toegankelijkheid

Ineke Boerefijn is coördinerend beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens
Veel gemeenten zetten zich in om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Goed om hier, op de Internationale dag van de mensenrechten, bij stil te staan. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Blog: Ik zorg graag, maar liever niet in de zorg

Piet-Hein Peeters
Op ontdekdezorg.nl, de website bij de overheidscampagne ’Ik zorg’, vind je korte portretten van mensen die nu in de zorg werken. Hun verhalen gaan telkens weer over het bijzondere van het contact tussen zorgverlener en patiënt of cliënt. Je leest er niet over hun werkdruk, hun salaris, de bureaucratie, de regeltjes wat juist dat bijzondere onder druk zet.