Home 2009

Laatste blogs

Hoe krijgt u meer klanten voor uw welzijnsorganisatie?

Hoe krijgt u meer klanten voor uw welzijnsorganisatie?

In mijn vorige blog heb ik u beloofd, u op weg te helpen met het marktgericht werken. Klanten zijn natuurlijk het allerbelangrijkste! Het liefst veel en het liefst ook tevreden. Daarom in deze blog een tip hoe u meer klanten kunt krijgen.
Economische waarde

Economische waarde

De schade die bedrijven aan het milieu toebrengen, wordt doorgaans op geen enkele manier als onkostenpost doorberekend. Ondanks alle mooie woorden over ‘de vervuiler betaalt’ is milieuschade niet terug te vinden in de prijs van het product. Bij welzijnswerk werkt dit precies andersom.
Zelfreinigend vermogen?

Zelfreinigend vermogen?

De organisaties van directeuren en toezichthouders in de zorg trachten zich weer eens van hun beste kant te laten zien. Ze willen de salarissen en vergoedingen van zorgbestuurders aan banden leggen. Daarom leggen zij een bovengrens aan van een kleine twee ton per jaar, met een uitloopmogelijkheid naar 247.000 euro.
Over de grens

Over de grens

Schreven we vorig jaar in het zomernummer over betrokken professionals in eigen land, dit jaar trekken we de grens over. Hoe pakken onze buren het aan en hoe profileren de professionals zich daar? Immers, door je te verdiepen in de aanpak van anderen, leer je ook veel over jezelf. Het beeld dat je dan te zien krijgt, is trouwens niet altijd even opwekkend.
Onder- onderbroeders

Onder- onderbroeders

Afgelopen zaterdag, 4 juli 2009, las ik een interessant essay in De Volkskrant, geschreven door Yvonne Zonderop, met de titel: ‘Onderbroeders & Bovenbroeders’. Zij repte hierin over de bovenbroeders, de maatschappelijke elite, die niet meer in contact zijn met de onderbroeders, de onderklasse.
Wat moeder doet

Wat moeder doet, is altijd goed

Mijn onderzoek naar pubermeiden met seksueel grens overschrijdend gedrag is beëindigd. Ingeleverd, afgerond, verdedigd. Is daarmee hun probleem opgelost? Nou nee. Deze meisjes hébben geen probleem.
Branding

Branding

Mijn eerste commerciële opdracht in dienst van de welzijnsonderneming in Zwolle: in drie maanden uitvoering geven aan resultaten van een branding in Twente. Branding is een resultaatgerichte methode om de identiteit van een gebied te benoemen en vervolgens met een gerichte aanpak te versterken.
Opvoedpunt in school

Opvoedpunt in school

Opvoeden,hoe moeilijk kan het zijn? Nou, bij tijd en wijle knap lastig! En ik spreek uit ervaring. Waar moeders vroeger de kunst afkeken bij anderen of te rade gingen bij hún moeder is dat nu een stuk lastiger.
Dementie
Mantelzorgers moeten het gemakkelijker krijgen

Mantelzorgers moeten het gemakkelijker krijgen

Twintig procent van de mantelzorgers zijn zo zwaar belast, dat ze zelf hulp nodig hebben. Onderzoek van het Nivel en Alzheimer Nederland wijst dat uit. De geïnterviewde mensen waren allen bekend bij Alzheimer Nederland en van deze selecte groep had 85% hulp. Hoe het met de rest van de mantelzorgers zit, weten we eigenlijk niet, grote kans dat het met deze mensen niet veel beter gaat. Opvallend in de discussie over de positie van mantelzorgers, zijn naar mijn idee de volgende punten.
Mantelzorg
Mantelzorg in China

Mantelzorg in China

De verschillen zijn heel groot tussen de welgestelde en de armere inwoners van China. Puissant rijken ken ik niet. Wel enkele meervermogenden. En ik zie onverbloemder dan ooit wat ‘geld hebben’ doet met kansen voor gezondheid, educatie, een langer, fysiek gemakkelijker, leven.