Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Arme regio's meer geld voor participatie

Zwakke regio's kunnen straks rekenen op een groter deel van het budget voor hulp aan arbeidsgehandicapten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil rekening houden met de regionale arbeidsmarkt en het aantal mensen met een arbeidsbeperking in een gebied.
Arme regio's meer geld voor participatie

Ook bij de verdeling van het bijstandsgeld en loonkostensubsidies wordt gelet op de kenmerken van een wijk, gemeente en regio. In het nieuwe model dat de staatssecretaris Sociale Zaken wil gebruiken, spelen verder de samenstelling van huishoudens (leefvorm, leeftijd, wel of geen koopwoning, niet-westerse achtergrond en opleiding) een rol.

Verdeling

Om de overgang naar het nieuwe model voor de gemeenten niet te groot te maken, zal die geleidelijk plaatsvinden. De eerste twee jaar na het intreden van de Participatiewet op 1 januari 205, worden de budgetten nog voor de helft vastgesteld op basis van uitgaven in het verleden. De exacte verdeelsleutel wordt later bekend.

'We zeggen "ga werken" tegen een groep die dat niet zelfstandig kan.' Idioot eigenlijk, vindt hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisaties Frans Nijhuis. De Participatiewet is gedoemd te mislukken, vreest hij, tenzij werkgevers goede ondersteuning krijgen en we de inhoud van functies anders gaan indelen. Lees hier meer >>

Alexandra Sweers

Eén reactie

  • S J Visser

    Ook weer zo'n hooggeplaatste schijnheilig figuur die sigaren uit afgestolen doos uitdeelt !!!

Of registreer je om te kunnen reageren.