Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Onafhankelijk budget voor cliëntenraden

Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker roepen zorginstellingen op nu al afspraken te maken over een onafhankelijk budget voor cliëntenraden. VWS wil de positie van cliëntenraden versterken.

In de nieuwe Wet cliëntenrechten zorg (WCZ) krijgen cliëntenraden de beschikking over een eigen budget. Het wetsvoorstel wordt echter pas tegen de zomer verwacht. De bewindslieden van VWS roepen instellingen nu op om toch al afspraken te maken over een onafhankelijk budget.

Wensen
De Tweede kamer had in november vorig jaar via een motie gevraagd om een onafhankelijk budget voor cliëntenraden. Het budget wordt gebaseerd op een werkplan en een begroting die de cliëntenraad zelf opstelt. Daarmee is het budget niet langer afhankelijk van de wensen van het bestuur.

Fusies
Op twee andere onderwerpen uit de moties in november 2008 wordt door VWS in het wetsvoorstel zelf nader ingegaan. Het gaat om het instemmingsrecht voor cliëntenraden bij fusies en het recht voor cliëntenraden om een bindende voordracht te doen voor een lid van de raad van toezicht.

Concept
Het ministerie zegt echter toe dat veldpartijen vóór de indiening van het wetsvoorstel nog de gelegenheid krijgen om te reageren op een concept van de teksten voor de wet en de toelichting. Het doel is om het wetsvoorstel WCZ vóór de zomer voor advies aan te bieden aan de Raad van State.

Meer weten?
Lees dan ook de
gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief.
Daarvoor kunt u zich hier aanmelden.

Carolien Stam

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.