Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

AWBZ-zorg goed toegankelijk

Veruit de meeste mensen met een indicatie voor zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis of de gehandicaptenzorg, krijgen binnen aanvaardbare tijd de juiste zorg. Dit blijkt uit een rapport van het College voor Zorgverzekeringen.
AWBZ-zorg goed toegankelijk

In de verpleging en verzorging krijgt 89 procent van
de cliënten de geïndiceerde zorg binnen de normtijd die veldpartijen hebben
afgesproken, de zogeheten 'Treeknorm'. Voor de gehandicaptenzorg ligt dit op 91
procent, zo blijkt uit het 'Verdiepend onderzoek naar de
problematische wachtlijsten in de AWBZ' van het College voor Zorgverzekeringen

Problematisch

Staatssecretaris Bussemaker is blij dat de
toegankelijkheid van de AWBZ voor de meeste mensen goed is geborgd. Minder
gelukkig is zij met het bestaan van de ‘problematische’ wachtlijst. Deze bestaat
uit ongeveer 5.000 mensen, met name dementerende ouderen die wachten op een
plek in een verpleeghuis en jongeren met een licht verstandelijke handicap met
(gedrags)problemen die wachten op een behandelplek. Deze mensen krijgen vaak wel ‘overbruggingszorg’ (thuis, in
crisisopvang of in verzorgingshuis), maar deze is voor hun situatie niet altijd
toereikend.

 Anticiperen

Bussemaker
schrijft dat ze zich ‘niet aan de indruk kan onttrekken’ dat de wachtlijsten
deels ontstaan doordat regio’s onvoldoende anticiperen op de ontwikkeling van de
vraag. ‘Het is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het zorgkantoor
en de zorgaanbieders in de regio om te zorgen voor voldoende zorgaanbod dat
aansluit bij de vraag. Ik heb hierbij een faciliterende rol’, aldus de
staatssecretaris. (bron: VWS)

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.