Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Voortgang Wmo: 'Gemeenten leveren de zorg die nodig is'

Gemeenten voldoen aan hun plicht de zorg te leveren die nodig is. Zorgaanbieders vinden echter dat de gestelde indicaties niet toereikend zijn. De markt voor huishoudelijke zorg zit in een overgangsperiode. Dat stelt staatssecretaris Jet Bussemaker in haar 'Voortgangsreportage Wmo'.
Voortgang Wmo: 'Gemeenten leveren de zorg die nodig is'

Door Carolien Stam - ‘Voor gemeenten is


het goed mogelijk om, binnen de regels,
in de aanbesteding andere doelstellingen te realiseren dan het alleen maar inkopen van
goederen of diensten.’href="http://www.minvws.nl/organisatie/staatssecretaris-bussemaker/">Staatssecretaris
Jet Bussemaker
bedoelt dat gemeenten
bij de aanbesteding niet alleen naar de prijs, maar ook naar kwaliteit van de
zorg en naar arbeidsmarktgevolgen moeten kijken. (Foto: cover Zorg + Welzijn 10
2007)Onacceptabel

Dat staat in de
href="http://www.minvws.nl/images/dmo-2793797a_tcm19-153051.pdf" target=_blank
name="tweede voortgangsrapportage wmo">tweede Voortgangsrapportage Wmo
, die
Bussemaker afgelopen donderdag naar de
href="http://www.tweedekamer.nl/">Tweede Kamer

stuurde. Zij vindt het onacceptabel dat
medewerkers in een alfahulpconstructie worden gedwongen. Zorgaanbieders en
gemeenten moeten dat op lokaal niveau regelen. ‘Leidt het niet tot gewenste
resultaten, zal ik niet aarzelen om wettelijke maatregelen te treffen,’ aldus de
staatssecretaris in de rapportage. Welke maatregelen, dat zegt ze er niet bij.
Ze laat wel weten dat er geen contracten mogen worden gesloten op basis van een
prijs die onder de kostprijs van de aanbieder ligt.Verschuivingen

Er blijken geen verschuivingen in indicaties te zijn, aldus het
onderzoek naar indicering voor huishoudelijke hulp dat de staatssecretaris heeft laten uitvoeren.
Wel is er een verschuiving van de invulling van de indicaties.‘Door zorgaanbieders is voor de aanbesteding kennelijk in veel gevallen
hoger gekwalificeerd – en dus duurder - personeel ingezet dan noodzakelijk.’
Drie kwart van de cliënten vindt overigens de huidige geleverde hulp toereikend.
Een kwart mist taken als tuinwerk, ramen lappen en een grote
schoonmaakbeurt.TransitieperiodeDe staatssecretaris zegt in de rapportage dat zij het zich
zeer aantrekt dat zoveel mensen in de thuiszorg met ontslag worden bedreigd. Zij
zet in op behoud van deze mensen voor de zorg, door
ze bij ontslag direct een andere baan aan te bieden
(zie interview met Jet Bussemaker in Zorg + Welzijn nr.
10, oktober 2007).Zij ziet de ontslagdreigingen in de huishoudelijke zorg als een
‘transitieperiode’ en wil dat op lokaal niveau oplossingen worden gezocht.
Daarnaast kan een mobiliteitscentrum fungeren om werknemers te bemiddelen naar
een andere zorgbaan.Mantelzorg

Behalve de huishoudelijke hulp komen nog andere Wmo-thema’s aan de orde in
de voortgangsrapportage. Zoals cliëntparticipatie en de scheiding van
geïndiceerde zorg en laagdrempelige cliëntondersteuning van mensen met een
beperking.Over verdere ondersteuning van mantelzorg- en
vrijwilligersbeleid stuurt Bussemaker nog een aparte brief naar de Kamer. De
staatssecretaris zegt wel kort iets over haar visie op de taak van de overheid:
‘De overheid trekt zich niet terug, onder verwijzing van de eigen
verantwoordelijkheid van de burger. De overheid investeert in de ondersteuning
van burgers, maar mag er ook op rekenen dat die iets terug doen voor de
samenleving.’

Foto

  • Voortgang Wmo: 'Gemeenten leveren de zorg die nodig is'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.