Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

VWS: aanpak Ondersteunende Begeleiding een feit

Om de stijgende kosten van de AWBZ in de hand te houden worden vanaf 2008 maatregelen genomen. Door beperking van de aanspraak op Ondersteunende Begeleiding moet 120 miljoen bezuinigd worden. Er komen wel miljoenen vrij om medewerkers in de zorg te houden. Onduidelijk is nog de manier waarop.
VWS: aanpak Ondersteunende Begeleiding een feit

Door Esther van Andel - Met de bezuiniging op de ondersteunende begeleiding wil

target=_blank name="Jet Bussemaker">staatssecretaris Jet Bussemaker
volgend jaar 120 miljoen euro besparen. Toch staan in de
rijksbegroting veel hoopgevende voorstellen. Het aantal kleinschalige
woonprojecten wordt uitgebreid en er komt een innovatieprogramma voor het
efficiënter inzetten van personeel.AWBZDe sterke groei van de aanspraken op Ondersteunende
Begeleiding wordt beperkt. Volgens
name="ministerie van VWS">VWS

is het de vraag of
dergelijke taken, zoals boodschappen doen of bioscoopbegeleiding, wel onder
langdurige onverzekerbare zorg - de AWBZ - vallen tegen een tarief van 45 euro
per uur. VWS kijkt of het mogelijk is lokale initiatieven te ontwikkelen waarbij
ouderen elkaar vergezellen bij activiteiten buitenshuis. Daarnaast komt er
een verhoging van de eigen bijdrage op Ondersteunende Begeleiding voor meer
kapitaalkrachtige mensen.Verstrekkende gevolgen

‘Het kabinet gaat met de rug naar de maatschappij
staan. Beperking van de zorg thuis heeft verstrekkende gevolgen. Mensen kunnen
minder lang zelfstandig wonen, waardoor de maatschappelijke kosten door de
opname in een zorghuis hoger’, zegt
name=actiz>Actiz-directeur Mariëlle Rompa. De
werkgeversorganisatie vindt dat deze maatregel haaks op de plannen van het
vorige kabinet staan om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.ArbeidsmarktHet kabinet stelt 60 miljoen euro
beschikbaar voor 5000 tot 6000 meer medewerkers in de zorg. Voorwaarde voor
het innen van het geld is wel dat in de instelling meer uren aan directe
zorg worden besteed, zodat de kwaliteit van zorg verbeterd wordt. Allochtonen,
jongeren, herintreders en werklozen moeten voor een zorgbaan worden gemotiveerd.
Dit jaar is Bussemaker al begonnen met een proefproject om lager opgeleiden te
werven voor een baan in de zorg.Perspectief

Dit najaar publiceert het kabinet in het zogenoemde
'arbeidsmarktperspectief' aanvullende maatregelen voor de zorgsector. De Raad
van State neemt hier geen genoegen mee en adviseert het kabinet dat het behouden
en werven van arbeidskrachten in de zorg de grootste prioriteit is. Actiz sluit
zich hierbij aan. KwaliteitverbeteringHet
aantal plaatsen voor kleinschalig wonen wordt uitgebreid met 1500 in 2008.
Hiervoor is 15 miljoen euro uit getrokken. Volgens Actiz is dat een reëel
streven. ‘Het gaat om kleinschalige woonprojecten. Daar is de sector al volop
mee aan de slag’, zegt voorlichter Jan-Willem Wits van Actiz. Om de palliatieve
zorg te versterken en te verbeteren is tien miljoen vrijgemaakt.InnovatieprogrammaIn 2008 wordt gestart met een innovatieprogramma
om met minder mensen betere zorg te leveren. Verpleeg- en verzorgingshuizen
moeten 115 miljoen euro ophoesten door efficiënter te gaan werken.Actiz ziet mogelijkheden voor onder andere ICT in de zorg, met
name als één van de instrumenten om de toekomstige tekorten op
arbeidsmarktgebied aan te pakken. Maar ICT als middel om op personeel te
beuzinigen, ziet de organsatie niet zitten.Wits: ‘Gekeken wordt of bepaalde handelingen die mensen doen, kunnen worden
overgenomen door ICT of andere technologische maatregelen. Zorg op
afstand, waarbij een zorgverlener contact heeft met de
hulpbehoevende, is daar een voorbeeld van. Dat scheelt reistijd en
is net zo efficiënt. Zo blijft er meer tijd over voor andere zorgtaken
van medewerkers.'PrestatievergelijkingEen ander kabinetsplan is dat de
prestaties van zorginstellingen met elkaar vergeleken moeten worden. Goede
voorbeelden (best practices) worden de norm voor andere instellingen. Als een
instelling onder de norm presteert, heeft dat financiële consequenties. ‘Er is
niets op tegen om zorgaanbieders aan te spreken op hun prestaties’, zegt
Actiz-woordvoerder Wits. ‘Maar op deze manier werk je wel een prijzenslag in de
hand, waarbij de kwaliteit van zorg in het geding komt.’ZorgzwaartepakkettenCliënten krijgen meer invloed op
de bekostiging van langdurige zorg door zorgzwaartepakketten. Toch vraagt Wits
zich af welke gevolgen dit heeft voor de sector. ‘Het is aan het Centraal
Indicatieorgaan om te kijken of de omvang van de indicatie overeenkomt met de
hoeveelheid zorg die er in werkelijkheid wordt geleverd.' Het kabinet gaat
overigens de indicatiestelling verbeteren. Wijkverpleegkundigen en huisartsen
kunnen eventueel indicaties doen voor hun patiënten. Actiz-woordvoerder Wits
verwacht niet dat dit voor veranderingen in de zorg zal zorgen.Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/portlets/ts/ge/news1/news.portlet?_windowLabel=tsge_portlet_zw_news1_1&_portlet.title=Nieuws&_portlet.skeleton=tsge&_portlet.skeletonPath=%2Fframework%2Fskeletons%2F&_portlet.skin=tszo&_portlet.skinPath=%2Fframework%2Fskins%2F&_portlet.defaultWindowIcon=window-icon.gif&_portlet.defaultWindowIconPath=images%2F&_portlet.themeName=plain&_portlet.themeAltSkeleton=true&_portlet.themeAltSkin=false&_portlet.themeSkeletonPath=%2Fframework%2Fskeletons%2Ftsge%2Fplain&_portlet.themeSkinPath=%2Fframework%2Fskins%2Ftszo&tsge_portlet_zw_news1_1id=85964&tsge_portlet_zw_news1_1channel=5601&tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride=%2Fportlets%2Fts%2Fge%2Fnews1%2Fcontent%2Fprint&_nfpb=true&_mode=view&_pageLabel=tsge_page_nieuws&_desktopLabel=zorgwelzijn"
target=_blank name="onderst begeleiding">'Bezuinigen op ondersteuning ouderen
werkt averechts' (3 reacties)
(Zorg + Welzijn Website, 9 juli 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/portlets/ts/ge/news1/news.portlet?_windowLabel=tsge_portlet_zw_news1_1&_portlet.title=Nieuws&_portlet.skeleton=tsge&_portlet.skeletonPath=%2Fframework%2Fskeletons%2F&_portlet.skin=tszo&_portlet.skinPath=%2Fframework%2Fskins%2F&_portlet.defaultWindowIcon=window-icon.gif&_portlet.defaultWindowIconPath=images%2F&_portlet.themeName=plain&_portlet.themeAltSkeleton=true&_portlet.themeAltSkin=false&_portlet.themeSkeletonPath=%2Fframework%2Fskeletons%2Ftsge%2Fplain&_portlet.themeSkinPath=%2Fframework%2Fskins%2Ftszo&tsge_portlet_zw_news1_1id=89910&tsge_portlet_zw_news1_1channel=5601&tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride=%2Fportlets%2Fts%2Fge%2Fnews1%2Fcontent%2Fprint&_nfpb=true&_mode=view&_pageLabel=tsge_page_nieuws&_desktopLabel=zorgwelzijn">Kabinet
bezuinigt stevig op AWBZ
(Zorg + Welzijn Website, 23 augutus 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/home/id5601-93013/ouderen_en_chronisch_zieken_getroffen_door_bezuiniging.html">Ouderen
en chronisch zieken getroffen door bezuiniging
(Zorg + Welzijn Website,
19 september 2007)Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=vij6b&m=YhX1&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Klik hier voor het persbericht van VWS met de
beleidsplannenAdministrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.