Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Tekort aan personeel in zorg- en welzijnsector

Betere loopbaanmogelijkheden bieden en allochtonen en herintreders werven voor een beroep in zorg en welzijn. Dat zijn mogelijkheden om het grote tekort aan verzorgenden, verpleegkundigen en sociaalagogen te beperken. Het tekort aan personeel in de zorg en welzijnsector rijst de pan uit, volgens een onderzoek van Prismant
Tekort aan personeel in zorg- en welzijnsector

Er dreigt de komende jaren vooral een omvangrijk
tekort aan verzorgenden. Dat concludeert
target=_blank name=Prismant>Prismant
in haar onderzoek
href="http://www.prismant.nl/prismant/download/doc/Regiomarge_2007b.pdf"
target=_blank name=RegioMarge>'De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,
verzorgenden en sociaalagogen 2007-2011'
. Dit onderzoek voert Prismant
jaarlijks met het model RegioMarge uit in opdracht van werkgevers- en
werknemersorganisaties en het
name=VWS>Ministerie van VWS
.Aantal scenario's

Bij een grotere vraag naar zorg en welzijn en een sterkere groei van de
economie dreigen er in 2011 ook tekorten aan verpleegkundigen en sociaalagogen
te ontstaan. RegioMarge gaat uit van een aantal mogelijke scenario's. Alle
scenario's wijzen er in ieder geval op dat het aanbod van verzorgenden, werkzaam
in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg, over een paar
jaar tekort zal schieten bij de vraag.Groei en verloop

Andere sectoren die in de meeste scenario's met omvangrijke tekorten te
maken krijgen zijn welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en de
GGZ. In het ‘Hogere groei en verloop scenario’ geldt voor alle belangrijke
groepen van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen dat zich in 2011
tekorten manifesteren. Alleen SPW-ers op niveau 3 en 4 lijken hier, ondanks de
huidige grote behoefte in de Kinderopvang, van uitgezonderd te zijn.Uitgangsposities

Mogelijkheden om het personeelstekort te voorkomen hangen af van de
specifieke omstandigheden. De uitgangsposities van instellingen verschillen
sterk, aldus Prismant. Daarbij gaat het om zaken als in welke regio men is
gevestigd, verloop van personeel, populariteit van de opleidingen. De
personeelsproblemen dienen daarom steeds in hun context bekeken te worden.Opleidingscentra

Mogelijke oplossingen voor het tekort moeten dan ook per regio gezocht
worden. Bijvoorbeeld kunnen instellingen in achterblijvende regio's de
opleidingen meer promoten. Regionale opleidingscentra kunnen een bijdrage
leveren door de grote verschillen in studierendement te verkleinen.Goed personeelsbeleid

Werkgevers in zorg en welzijn kunnen het vertrek van personeel
beperken door meer en betere loopbaanmogelijkheden te bieden en goed personeelsbeleid
te voeren. Het aantrekken van nieuw personeel is belangrijk. Verschillende
doelgroepen moeten aandacht krijgen, bijvoorbeeld scholieren, herintreders en
allochtonen. Zowel in de opleidingen als onder het huidige personeel zijn
allochtonen, vooral Turken en Marokkanen, nu in de zorgsector nog fors
ondervertegenwoordigd.Organisatie

Daarnaast zal gezocht moeten worden naar een nog betere organisatie van de
zorg en de inzet van ICT, om met hetzelfde aantal mensen meer te kunnen
doen.Lees ook: LEVV:
href="www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-73234/levv_dringend_maatregelen_nodig_om_zorgmedewerkers_vast_te_houden.html"
target=_blank name="Maatregelen zorgmedewerkers vasthouden">Dringend maatregelen
nodig om zorgmedewerkers vast te houden
(Zorg+Welzijn website 08 MRT 2007)

Foto

  • Tekort aan personeel in zorg- en welzijnsector
  • Tekort aan personeel in zorg- en welzijnsector

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.