Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ouderen en chronisch zieken getroffen door bezuiniging

Het kabinet gaat bezuinigen op de zorg aan ouderen en chronisch zieken. Vereenzaming en een groter beroep op duurdere zorg zullen het gevolg zijn. Dat vinden de organisaties Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de koepel van ouderenorganisaties (CSO) en Mezzo, de organisatie van mantelzorgers en vrijwilligers.
Ouderen en chronisch zieken getroffen door bezuiniging

Deze organisaties roepen het kabinet op eerst
grondig te onderzoeken waar de stijging in uitgaven vandaan komt en niet meteen
de rekening bij de cliënt te leggen.OnaanvaardbaarHet kabinet wil in 2008 fors snoeien in
de uitgaven voor ondersteunende begeleiding zonder onderzoek naar de effecten
van genoemde beleidswijzigingen op de uitgaven. De cliëntenorganisaties vinden
het onaanvaardbaar dat de cliënt nu de dupe wordt van bezuinigingen. Deze
ondersteuning maakt het mogelijk dat ouderen en chronisch zieken zelfstandig
kunnen blijven functioneren. Door inperking van de ondersteuning zal de druk op
familieleden en vrienden die mantelzorg verlenen toenemen.De organisaties vragen het kabinet integraal te bekijken waarom de kosten
van ondersteunende begeleiding binnen de AWBZ ineens fors stijgen. De effecten
van de Wmo en het beleid om mensen thuis te laten wonen, moeten daarbij worden
meegenomen.OnduidelijkheidVolgens
href="http://www.anbo.nl/default2.asp" target=_blank name=ANBO>ANBO
, bond
voor 50-plussers, is voor ouderen onduidelijk wat de gevolgen van de
kabinetsplannen voor hen betekenen. Naast het korten op de Ondersteunende
Begeleiding komt er een vermogingstoets bij de eigen bijdrage AWBZ. Wel komt er
een verhoging van de ouderenkorting en de AOW-toeslag en een verhoging van de
zorgpremie over de AOW en aanvullend pensioen.Ook de plannen voor de 'Bosbelasting', waarbij ouderen met een aanvullend
pensioen van boven de 15.000 euro via de belasting meebetalen aan het in stand
houden van de AOW, zijn onduidelijker dan in het Regeerakkoord. Volgens het
kabinet blijft de koopkracht voor 65-plussers op de nullijn, volgens
href="http://www.nibud.nl/" target=_blank name=Nibud>Nibud
gaan AOW-ers met
een aanvullend pensioen tot 10.000 euro er gemiddeld 10 euro per maand op
vooruit. ANBO daagt het kabinet uit om met duidelijke en concrete plannen te
komen.(Bron: ANP)Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-92971/vws_aanpak_ondersteunende_begeleiding_een_feit.html">VWS:
aanpak Ondersteunende Begeleiding een feit
(Zorg + Welzijn Website, 18
september 2007)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=klt1b&m=2kn1&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.