Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Maatschappelijke opvang krijgt vijfhonderd plekken erbij

De maatschappelijke opvang voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld wordt de komende jaren uitgebreid met vijfhonderd plekken. Dat is het streven van het kabinet tot 2011. Hiervoor is een budget van 17,9 miljoen euro beschikbaar.
Maatschappelijke opvang krijgt vijfhonderd plekken erbij

Door Esther van Andel
- Door de toenemende aandacht voor huiselijk en eergerelateerd geweld neemt de vraag naar
opvang en hulp toe.Slachtoffers zijn erg kwetsbaar doordat er sprake is van verschillende
problemen: ze zijn veelal laag opgeleid, hebben schulden en psychische
problemen. De opvang en hulpverlening is hier nog niet goed op toegesneden,
vindt het kabinet. Dat leidt ertoe dat er de komende jaren flink wordt
geïnvesteerd in de kwantiteit en kwaliteit van de opvang.Voldoende plekkenIneke Smidt van de
href="http://www.opvang.nl/leo/kranteditie/raadplegen.asp?Atoom=3960&AtoomSrt=22"
name=opvang>Federatie Opvang
:
‘Slachtoffers van mensenhandel, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld kun je
niet in een open opvang stoppen. Voor deze groep is beveiligde opvang nodig. Als
we dit geld kunnen besteden voor beveiligde opvangplekken, ben ik blij met de
vijfhonderd nieuwe plekken.’AWBZ Wat de
directeur van Federatie Opvang zorgen baart is de activerende begeleiding. Het
voornemen van het kabinet is om deze AWBZ-voorziening over te hevelen naar de
Zorgverzekeringswet. ‘Binnen de Zorgverzekeringswet is de activerende
begeleiding, zoals assertiviteitstraining, gedragstraining of
opvoedingsondersteuning, niet toegankelijk voor onze doelgroep.' Het gaat om
3600 cliënten en 7 miljoen euro.Smidt: 'Aan de ene kant doet het kabinet veel om de kwaliteit van
maatschappelijke opvang op te krikken, maar aan de andere kant laten ze de
mensen die deze zorg nodig hebben in de steek. Je kunt wel een uurtje
psychiatrische hulp geven, maar daar gaat het niet om. Vrouwen die deze
voorziening gebruiken, hebben continu bijsturing nodig’ aldus Smidt.
Terugdringen huiselijk geweldHet kabinet wil huiselijk geweld verder terugdringen door
bij beroepsgroepen het belang van informatie-uitwisseling opnieuw onder de
aandacht te brengen. Een kwaliteitskader voor centrumgemeenten en vrouwenopvang
moet de hulpverlening verbeteren.Smidt: ‘Die verbeterslag houdt in dat de specifieke hulpvraag van
allochtone vrouwen beantwoord moet worden. Zo ook aan vrouwen met meerdere
problemen die getraumatiseerd zijn. Uit onderzoek blijkt dat de opvang aan deze
vrouwen nog te wensen overlaat.’Daders

Daarnaast komt er een gestandaardiseerde intake voor het bepalen van een
hulpverleningsplan. Goede afstemming tussen de vrouwenopvang en de jeugd- en
zorgsector is daarbij van groot belang. Ook wordt geïnvesteerd in de opvang van
daders en hulpverlening aan deze groep, in het kader van de Wet Tijdelijk
Huisverbod. Plan van aanpak

Volgend jaar moeten 43 centrumgemeenten een plan van
aanpak Maatschappelijke Opvang hebben om alle daklozen in hun verzorgingsgebied
in een traject te hebben. Het plan wordt in samenwerking met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG


) uitgevoerd. Volgens Smidt is hier nog meer tijd,
geld en plek nodig om deze mensen te begeleiden.Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-92976/maatschappelijke_opvang_krijgt_vijfhonderd_plekken_erbij.html"
target=_blank name="den haag daklozen">Den Haag investeert in
daklozenopvang
(Zorg + Welzijn Website, 12 september 2007)

Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=vij6b&m=YhX1&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.