Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Inspecties: slechte behandeling in jeugdgevangenissen

Het ontbreekt jeugdgevangenissen aan een veilig klimaat en aan deskundige behandeling. Er is agressie en geweld en personeel loopt weg uit onvrede.
Inspecties: slechte behandeling in jeugdgevangenissen

Dat is het oordeel van vier inspecties (
href="http://www.inspectiejz.nl/" target=_blank
name="inspectie jeugdzorg">Jeugdzorg
,
target=_blank name=IGZ>Gezondheidszorg
,
href="http://www.onderwijsinspectie.nl/" target=_blank
name="inspectie onderwijs">Onderwijs
,
href="http://rechtennieuws.nl/8582/inspectie-borduurt-voort-op-initiatieven-reclassering.html"
target=_blank
name="inspectie voor de sanctietoepassingen">Sanctietoepassing


)
na onderzoek in veertien justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Vorige week al liet
de groepsondernemingsraad van de JJI’s weten dat jeugdgevangenissen beter gesloten konden worden omdat opsluiten
niet helpt.De recidive van gedetineerde jongeren is massaal volgens het rapport van de
groepsondernemingsraad (gor). Bovendien komt men niet aan behandelen toe.Ernstig risico

Het rapport van de inspecties bevestigt de conclusies van
de gor. Bij zes van de veertien inrichtingen is een
ernstig risico op onveilig leef- en werkklimaat. Maar ook de overige
inrichtingen hebben geen beleid – niet geformaliseerd en niet in de praktijk –
voor een veilig leef- en werkklimaat.Deskundigheid

De vier inspecties constateren dat de risico’s het grootst zijn op het
gebied van opvoeding en behandeling en van deskundigheid van het personeel. ‘De
JJI’s beschikken over onvoldoende (specialistische) kennis en professionaliteit
om een veilig leef- en werkklimaat te waarborgen. Er doen zich risico’s voor in
de omgang met agressie en geweld. Het beleid en de praktijk zijn meer gericht op
de aanpak van problemen dan op de preventie ervan.’Nadruk

De gor constateerde al op basis van onderzoek onder het personeel dat er weinig
terecht komt van behandeling van de jeugdige gedetineerden met veelal ernstige
psychiatrische aandoeningen. ‘Er moet meer nadruk liggen op de opvoeding,’
aldus gor-voorzitter John Praamsma. Maar veel personeelsleden zijn
onvoldoende geschoold en hebben onvoldoende kennis van de ziektebeelden waaraan
jongeren kunnen lijden. De gor vindt dat er een aparte opleiding moet komen voor
medewerkers in jeugdinrichtingen.Maatregelen

De inspecties vinden dat minister en staatssecretaris allereerst
maatregelen moeten treffen die de JJI’s in staat stellen om visie, instrumenten
en behandelmethoden te ontwikkelen en toe te passen. Verder is het van groot
belang, aldus de inspecties, dat er voldoende en goed geschoold personeel wordt
aangenomen.Lees ook:


*
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-91113/rita_verdonk_opvoedingsondersteuning_voor_iedereen_is_flauwekul.html">Rita
Verdonk: ‘Opvoedingsondersteuning voor iedereen is flauwekul’
(Zorg + Welzijn Magazine, 3 september 2007)

Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.

Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Foto

  • Inspecties: slechte behandeling in jeugdgevangenissen

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.