Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Forse stijging meldingen huiselijk geweld Rotterdam

Door de inzet van nieuwe hulpverleningsteams is het aantal meldingen van huiselijk geweld in Rotterdam fors gestegen. Meer daders en slachtoffers hebben hulp gekregen. Dat blijkt uit een inventarisatie van GGD Rotterdam-Rijnmond.
Forse stijging meldingen huiselijk geweld RotterdamDoor Maria van Rooijen - Sinds het
href="http://www.huiselijkgeweld.nl/cgi-bin/organisatie.cgi?id=413"
target=_blank name="huiselijke geweld">Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
in Rotterdam-Rijnmond een jaar geleden is gestart met lokale teams huiselijk
geweld, is het aantal meldingen bij het steunpunt het afgelopen half jaar met bijna eenderde toegenomen.HulpOver de laatste zes maanden van 2006 waren er 800
meldingen, het eerste halfjaar van 2007 betrof het 1.100 meldingen. Behalve aan
een grotere bekendheid van het steunpunt, dat twee jaar geleden is opgericht,
wijt de GGD de toename vooral aan het feit dat melders weten dat daders en
slachtoffers werkelijk hulp krijgen. In het steunpunt participeren de GGD, het
maatschappelijk werk, de vrouwenopvang, jeugdzorg, politie, forensisch
psychiatrische zorg, ggz en verslavingszorg.Lokale teamsHet steunpunt sluist de meldingen door
naar de lokale teams waarin betrokken organisaties afspreken wie welke hulp gaat
verlenen. Zo wordt voorkomen dat er niet meer langs elkaar heen gewerkt wordt.
De lokale teams proberen zo vroeg mogelijk de hulp op te starten. Zo nodig wordt
gebruik gemaakt van drang en dwang. Inmiddels zijn er in vijf deelgemeenten
lokale teams actief, in de overige gemeenten starten ze in de loop van dit jaar.
GroeiOverigens zeggen deze cijfers niets over een
eventuele groei van huiselijk geweld zelf. Gerard van der Zalm van de
href="http://www.ggd.rotterdam.nl/smartsite.dws?id=750051" target=_blank
name="ggd rotterdam">GGD
: ‘Uit beleidsrapporten blijkt dat nog geen twintig
procent van incidenten van huiselijk geweld bekend is bij de politie. Dus zelfs
bij een groei van dertig procent van het aantal meldingen blijft nog zeventig
procent onder water.’ Of het totaal aantal bij de politie geregistreerde
meldingen van huiselijk geweld is toegenomen is vanwege een nieuwe vorm van
registratie niet te zeggen. Het afgelopen halfjaar betrof dat voor de regio
Rotterdam-Rijnmond in totaal 6600 meldingen.TevredenheidDe politie is zeer te spreken over de
lokale teams. Regionaal coördinator huiselijk geweld Rien Buiter: ‘Als wij
iemand aanhouden voor huiselijk geweld sturen we diegene nu altijd door naar het
steunpunt. Ook als niemand aangifte heeft gedaan, doen wij toch een melding. Het
steunpunt kan er dan in ieder geval mee aan de slag.’Vrouwenopvang
href="http://www.vrouwenopvang.org/site.php">Vrouwenopvang Rotterdam
is
‘natuurlijk niet’ verbaasd over de toename van het aantal meldingen.
Woordvoerster Evita Noij: ‘Iedereen weet dat er veel meer huiselijk geweld
plaatsvindt dan dat er aan de oppervlakte komt. Dat gebeurt nu gelukkig eerder
door het steunpunt. En met de lokale teams kan de hulpverlening sneller en beter
gecoördineerd starten.´Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-93222/inzet_jeugdzorgteams_op_scholen_succes.html"
target=_blank name="huiselijek geweld">Inzet jeugdzorgteams op scholen
succes
(Zorg + Welzijn Website, 20 september 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-92502/functionaris_moet_aanpak_huiselijk_geweld_versnellen.html">Functionaris
moet aanpak huiselijk geweld versnellen
(Zorg + Welzijn
Website, 13 september 2007)Link:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/dossiers/id51202/huiselijk_geweld.html"
target=_blank name="dossier huiselijke gweeld">Dossier huiselijk
geweld
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=ekuCb&m=ICw1&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.