Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Drie jaar ‘Multiculturele Buurt’. 'Er is behoefte aan nieuwe initiatieven'

Drie jaar lang stond het Oranje Fonds organisaties bij met raad en een financiële daad via ‘Multiculturele Buurt’. Dit grootschalige project werd in juni afgesloten met drie symposia in het land. Het Oranje Fonds en enkele betrokkenen uit het werkveld blikken in Zorg + Welzijn Magazine terug op de projectperiode.


Door Tanja van der Made - Er zijn in het verleden al talrijke projecten
geïntroduceerd om de multiculturele samenleving te bevorderen en Nederland is
volgens Theo van Oosten en
nieuws/id5601-84912/multiculturele_buurt_in_de_prachtwijk_is_ook_aandacht_nodig_voor_diversiteit.html"
target=_blank name=Mertens>Harry Mertens van het Oranje Fonds
nog altijd
niet ‘multicultureel-moe’.Dertig projecten

In het project de ‘Multiculturele Buurt’ kregen de afgelopen drie jaar
dertig multiculturele projecten een kans. Mertens: ‘Er is juist behoefte aan
nieuwe initiatieven. De diversiteit van de bevolking neemt niet alleen toe in de
vier grote steden, maar ook in middelgrote en kleine steden en zelfs op het
platteland. Deze ‘nieuwe gebieden’ worden steeds multicultureler en

welzijnsinstellingen kunnen het geld en de goede raad goed gebruiken om dit
proces te ondersteunen.'Als coördinator ‘Multiculturele Buurt’ bij het Oranje Fonds stond Mertens
gedurende drie jaar vele welzijnswerkers bij. Zij zagen de problemen op
multicultureel gebied in hun eigen buurt en wilden deze aanpakken, maar wisten
niet hoe. Het project ‘Multiculturele Buurt’ van het Oranje Fonds bracht
uitkomst.Plaatsvervangend directeur Theo van Oosten: ‘Ieder werkveld is anders. Het
heeft geen zin om te zeggen “dit is ons aanbod, daar moet je het mee doen”. In
plaats daarvan heeft het Oranje Fonds gekozen voor de praktische inslag. Met
andere woorden: wij wilden dat de welzijnswerkers zelf aangaven wat zij in de
context van hun eigen buurt van belang vonden.’Toespitsen op lokatieVan de honderd aanmeldingen kon
het Oranje Fonds dertig plannen honoreren met een gemiddelde subsidie van 60.000
euro: een totale investering van ruim 1,8 miljoen euro. Van Oosten: ‘Iedere
toekenning is maatwerk geweest. Het ging ons niet zozeer om het vernieuwende
aspect, want sommige projecten hadden zich op een andere locatie al eens
bewezen. Voorwaarde voor toekenning was dat het plan goed was toegespitst op de
lokale situatie. Naast financiële ondersteuning zorgden we voor intensieve
begeleiding en coaching.’Oud en wijs op wereldreis‘Oud en wijs op wereldreis’
was een van de projecten die in aanmerking kwam voor subsidie van het Oranje
Fonds. Het project is een beetje een vreemde eend in de bijt vergeleken met de
andere projecten binnen ‘Multiculturele Buurt’. ‘Oud en wijs op wereldreis’ is
namelijk vooral op initiatief van een zorgverlener ontstaan: zorgcentrum De
Leeuwenhoek.Ellen Ketting begeleidt het project vanuit Stichting Humanitas, waar het
zorgcentrum onder valt. ‘De Leeuwenhoek is gevestigd in hartje Rotterdam, in de
wijk het Oude Westen waar veel allochtonen wonen. Er was helemaal geen contact
tussen de bewoners en andere wijkbewoners. Daar wilden we verandering in
brengen.Maar hoe laat je de wijkbewoners weten dat er een vaste plek is waar ze
terechtkunnen? In een platformoverleg, waarin alle organisaties uit de wijk
vertegenwoordigd waren, hebben we gezocht naar een oplossing. We besloten dat De
Leeuwenhoek het centrale ontmoetingspunt in de wijk moest worden.’You are the futureVan de gesubsidieerde projecten
richtte een aantal zich specifiek op jongeren, zoals ‘You are the future’ in
Roosendaal. Hans van den Engel was als hoofd sociaal cultureel werk bij SIW, de
welzijnsonderneming voor Roosendaal en omstreken, nauw betrokken bij dit
project. ‘Veel jongeren namen als kind deel aan het project ‘Meer met sport’ dat
zich, zoals de naam al aangeeft, alleen op sport richtte.Maar 18-jarigen willen ook wel eens iets anders dan sporten alleen. Daar
hebben we op ingespeeld door met ‘You are the future’ kaderopleidingen aan te
bieden. De één begeleidt nu sportactiviteiten, een ander helpt mee met
huiswerkbegeleiding. Bij ‘You are the future’ draait het om de ketenbenadering;
het aanbieden van een aansluitend pakket van activiteiten voor alle jongeren:
van vier tot 24 jaar, allochtonen en autochtonen.’Het gehele artikel is te lezen in Zorg + Welzijn Magazine 1 augustus
2007. Drie maanden na publicatie wordt het op de website geplaatst.


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.