Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Ze doen het te jong en te vaak'

Leerlingbegeleiders en hulpverleners maken zich zorgen over het seksuele gedrag van jongeren (12-25 jaar). Zij zien dat jongeren seks beschouwen als vermaak of als manier om aandacht of status binnen een groep te krijgen. Zij verwachten dat jongeren hierdoor op termijn schade zullen oplopen.
'Ze doen het te jong en te vaak'

Dit blijkt uit het verkennend onderzoek 'Over de grens
- opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel
gedrag van jongeren' van
name=MOVISIE>MOVISIE
. Centraal staat de vraag welke verschillen in
opvattingen tussen jongeren en professionals bestaan over grenzen in seksueel
gedrag en hoe professionals daarmee omgaan.Ongewenste toenadering

Uit recente studies blijkt dat jongeren vaak te maken hebben met ongewenste
seksuele toenaderingen of gedwongen worden tot seksuele handelingen (18% van de
meisjes, 4% van de jongens). Daarbij gaat het om zeer uiteenlopende situaties.
Risicogroepen zijn christelijke, islamitische en Surinaams/Antilliaanse meisjes,
Turkse en Marokkaanse jongens, lager opgeleide jongeren en jongeren met een
beperking. Factoren die bescherming bieden tegen ongewenst gedrag zijn onder
meer een positief zelfbeeld, de sociale vaardigheid en een goede sociale
integratie tijdens de schooltijd en een warm gezinsklimaat.Subtiele dwang

Voor jongeren uit de risicogroepen kan seks een middel zijn om iets te
krijgen dat ze nodig hebben: aandacht, geld of een betere positie in de groep.
Dat baart hulpverleners zorgen. Ze zien veel subtiele dwang en
overlevingsgedrag. De omstandigheden van een jongere, zoals eenzaamheid,
armoede, weinig aandacht thuis en een geseksualiseerde samenleving maken het
niet makkelijk om zelf te voelen wat ze willen en dat aan te geven. Alcohol en
drugs zorgen dat remmingen verminderen.Veel partners

Hulpverleners vinden dat jongeren niet te vroeg met seks moeten beginnen en
beter niet te veel verschillende partners kunnen hebben. Voor jongeren kan dit
verschil in opvatting een reden zijn om grensoverschrijdende situaties niet meer
te bespreken. Voor hulpverleners is het zoeken naar de juiste benadering, het
blijkt niet altijd makkelijk met de jongerem seksueel gedrag te bespreken.Workshops

Dit jaar start MOVISIE met workshops voor jongeren en hulpverleners om te
kijken wat nodig is om jongeren goed te kunnen begeleiden op dit vlak. MOVISIE
vindt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar opvatttingen van jongeren
zelf en factoren die van invloed zijn op de grenzen die ze stellen binnen hun
seksueel gedrag. Het rapport Over 'de grens - opvattingen van jongeren en
beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren' is
href="http://www.movisie.nl/intranet/docs/Over%20de%20grens%20-%20rapport%20def.pdf"
target=_blank name="over de grens">hier
te downloaden.
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=QfY2b&m=KSAl&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.