Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Sociale teams: ‘Succes aanpak multiproblemsituaties nog onduidelijk’

In allerlei gemeenten springen ze als paddestoelen uit de grond: de sociale teams - ook wel lokale OGGZ-netwerken genoemd - voor de aanpak van multiproblemsituaties. Daan Heineke, beleidsadviseur bij MOVISIE, onderzocht met collega-onderzoekers de sociale teams in de regio Haarlem. ‘Over het algemeen is men laaiend enthousiast over de teams, maar wat de exacte effecten zijn is niet zo duidelijk.’
Sociale teams: ‘Succes aanpak multiproblemsituaties nog onduidelijk’

Door Martin Zuithof - Sociale teams ontstonden het
afgelopen decennium in allerlei gemeenten van onderop, vertelt
href="http://www.movisie.nl/smartsite.dws?id=102471" target=_blank
name=Heineke>Daan Heineke

.
‘Werkers moesten overal zelf het wiel uitvinden. In de regio Haarlem
(Zuid-Kennemerland) werken zes teams op een vergelijkbare manier met een zekere
aansturing vanuit de GGD.'Slagvaardiger regie

'Ons advies is dat de GGD een nadrukkelijker rol
krijgt bij de coördinatie. Bij de deelnemers bestaat een grote bereidheid deel
te nemen aan het overleg en kunnen zij een boel problemen aanpakken, maar als de problemen
complexer worden, is meer slagvaardige regie gewenst. Iemand moet de touwtjes in handen nemen.’
De sociale teams in de regio Haarlem bestaan uit vertegenwoordigers van onder
meer de GGD, corporaties, maatschappelijk werk, politie, MEE, GGZ, verslavingszorg en thuiszorg.
Toeleiding

‘Multiproblemsituaties hebben vaak twee kanten. De omgeving ervaart
overlast en de persoon zelf heeft een combinatie van bijvoorbeeld psychiatrische
problemen, verslaving, schulden, isolement. De taak van de teams is dan in kaart
te brengen wat er aan de hand is, af te spreken wie wat doet en eventueel toe te
leiden naar extra specialistische hulp.’Outreachend

De Haarlemse teams zijn redelijk succesvol, zo blijkt uit het onderzoek dat
Heineke samen met Lia van Doorn en Petra van Leeuwen-den Dekker deed. ‘Goed gaat
dat ze elkaar op lokaal niveau hebben weten te vinden en dat ze veel zelf kunnen
oplossen. Uit ons onderzoek blijkt ook dat ze cliënten goed bejegenen. Ze werken
outreachend en komen ook bij moeilijke cliënten heel ver.'

'Het sleutelwoord is toeleiding naar zorg. Een deel kan het sociale team
zelf, anders moeten ze toeleiden naar steviger zorg. De grote kunst is om niet
alleen te signaleren, maar ook om aan te pakken, door te pakken.’
Doorpakken


Dat doorpakken kan nog wel beter, denkt Heineke. Volgens hem moet de GGD
daarbij een meer sturende rol krijgen. ‘Onder leiding van de GGD kan het hele
toeleidingsproces sneller verlopen. Met name het inbrengen, verzamelen, ordenen
en uitwisselen van informatie gaat nu nog te traag. Dat komt onder andere
doordat de hele werkwijze nog te weinig en niet eenduidig is beschreven’.Doorsudderen

Ook de presentatie van de sociale teams kan nog beter. ‘De teams zijn lang
niet bij iedereen bekend. Alle huisartsen en scholen zouden moeten weten dat
deze teams bestaan en wat ze kunnen. Daardoor krijgen ze het dan wel drukker,
maar dat is beter dan wanneer de problemen langer blijven doorsudderen en ze
later uiteindelijk toch nog op het bordje van de sociale teams terecht komen, en
dan veel moeilijker aan te pakken zijn.’Resultaat onduidelijk

Verder moeten de resultaten nog beter worden geregistreerd, constateert
Heineke. ‘Over het algemeen is men laaiend enthousiast over de teams, maar wat
er uit komt is niet duidelijk. Er is te weinig registratie en daardoor zijn de
effecten niet hard te maken. Die resultaten moet je wel laten zien als je extra
capaciteit nodig hebt in de hulpverlening. Hoeveel zaken aangepakt zijn, met
welke problemen, welke inzet en welke resultaten is nu onbekend.’WMO is impuls

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning stimuleert de opzet van sociale teams
of lokale OGGZ-netwerken vanuit prestatieveld 8, de openbare geestelijke
gezondheidszorg. ‘De WMO is een belangrijke impuls voor de opzet van dit soort
teams. De wet stelt dat elke gemeente de signalering en aanpak van
multiproblemsituaties moet bevorderen. Op dit moment zie je in veel gemeenten
plannen om dit soort teams op te zetten. Waar ze al zijn, zoals in
Zuid-Kennemerland, ontstaat meer aandacht voor de kwaliteit.’Link: MOVISIE,
href="http://www.movisie.nl/smartsite.dws?id=104487" target=_blank
name=multiproblem>Onderzoek naar aanpak multiproblemsituaties
en
href="http://www.movisie.nl/intranet/docs/Evaluatierapport%20STZK%20def.pdf"
target=_blank name=Haarlemmerolie>Haarlemmerolie voor multiproblemsituaties,
Evaluatie en herijking van de Sociale Teams Zuid-Kennemerland
Lees ook:
archief/id20107-53159/publicist_jos_van_der_lans_over_de_ontwikkeling_van_de_sociale_sector_een_goede_opbouwwerker_is_een_toevalligheid.html"
target=_blank name=Lans>Publicist Jos van der Lans over de ontwikkeling van de
sociale sector: ‘Een goede opbouwwerker is een toevalligheid’
(Zorg +
Welzijn, 2 december 2003),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/archief?tsge_portlet_zw_search1_3_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_search1_3channelId=20107&tsge_portlet_zw_search1_3itemId=54807">Outreachende
hulpverlening succesvol door engagement en praktisch handelen: Wars van
standaardhulp
(Zorg + Welzijn, 19 mei 2004),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/archief?tsge_portlet_zw_search1_3_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_search1_3channelId=20107&tsge_portlet_zw_search1_3itemId=51978">Outreachende
hulpverlening weet bijna opgegeven cliënten te bereiken: De ‘hete aardappel’
niet doorschuiven
(Zorg + Welzijn, 31 maart 2004),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/archief?tsge_portlet_zw_search1_3_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_search1_3channelId=20107&tsge_portlet_zw_search1_3itemId=53050">Huisbezoekproject
Amsterdam legt relatie tussen bewoners en instanties: Hulp achter de
voordeur
(Zorg + Welzijn, 25 februari
2004)


Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=dlTab&m=Y3c9&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Foto

  • Sociale teams: ‘Succes aanpak multiproblemsituaties nog onduidelijk’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.