Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Niemand kent de effectiviteit van interventies voor sociale integratie'

‘In Nederland worden tal van initiatieven genomen om de sociale integratie tussen autochtonen en allochtonen te bevorderen. Maar er bestaat te weinig zicht op de effectiviteit van interventies voor sociale integratie’, zegt dr. Jaco Dagevos. ‘Op de vraag welk initiatief het meeste effect heeft staan we met lege handen.’
'Niemand kent de effectiviteit van interventies voor sociale integratie'

Door Esther van Andel - Dagevos deed samen met dr.
Mérove Gijsberts onderzoek naar interventies in de maatschappij om integratie
tussen etnische groepen te bevorderen.De resultaten van het onderzoek staan in het rapport ‘Interventies voor
integratie, het tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van
interetnisch contact’ van het
name=SCP>Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP). (Foto: onderzoeker Jaco
Dagevos)Gemeenschappelijk belang Uit het onderzoek komt naar voren dat het opzetten van
projecten vanuit gedeelde interesses of gemeenschappelijke belangen de meeste
kans op resultaat bieden. Dagevos zegt: ‘Kansrijke
projecten richten zich vooral op het aanboren van gemeenschappelijke interesses
of belangen. Het kan dan gaan om de leefbaarheid in de buurt, taallessen, maar
ook om het met elkaar sporten, eten of tuinieren. De opvoeding en het onderwijs
van de kinderen kunnen eveneens een basis voor contact vormen.'Inhoud rapportHet rapport van het SCP geeft een beeld van de verschillende beleidsinterventies die een
bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van etnische concentraties in woonwijken
en het bevorderen van contacten tussen verschillende etnische groepen. Er
is zowel in het binnen- als buitenland onderzoek gedaan naar het bevorderen
van contact tussen verschillende etnische groepen. Opvallend is dat het
overheidsbeleid in Nederland daar erg op is gericht.Gemengde wijkenInitiatieven die ertoe leiden dat kansrijkere bewoners
zich in achterstandswijken vestigen zijn succesvol. Quoteringsmaatregelen
om etnische concentratie tegen te gaan levert weinig resultaat
op. ‘Wanneer
er meer autochtonen gaan wonen in een achterstandswijk, neemt de kans op
ontmoeting tussen de verschillende bevolkingsgroepen toe. Dat is het zogenoemde
“wijkeffect”. Daarnaast gaat het de vorming van zwarte scholen tegen, wat
samenhangt met de concentratie van minderheden'


, aldus Dagevos.Tijd is rijpDagevos vindt het begrijpelijk dat
Nederland nog niet weet welk effect sociale initiatieven hebben op de
integratie. ‘Het beleid van integratie is nu een paar jaren op gang en draait
met veel enthousiasme. De tijd is rijp om te kijken wat succesvol is.’Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-55332/nederlander_wil_meer_contact_tussen_autochtoon_en_allochtoon.html"
target=_blank name="sociale integratie">Nederlander wil meer contact tussen
autochtoon en allochtoon
(Zorg + Welzijn Website, 13 april 2006),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-67313/autochtonen_meest_thuis_in_autochtone_buurt.html">Autochtonen
meest thuis in autochtone buurt
(Zorg + Welzijn Website, 6 november 2006) en

href="http://www.zorgwelzijn.nl/archief/id20107-54537/integratie_in_voorbeeldwijk_lombok_geen_disneyland_voor_allochtonen.html">Integratie
in voorbeeldwijk Lombok: ‘Geen Disneyland voor allochtonen’
(Zorg + Welzijn
Magazine, 15 oktober 2003)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=OTLib&m=CQF9&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.