Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Jeugdzorg Rotterdam kan hulpvraag niet aan

'We kunnen de toegenomen hulpvraag niet meer aan', zegt José Vermeer, directeur van Bureau Jeugdzorg Rotterdam. De organisatie heeft te maken met een plotselinge toestroom van dertig procent meer aanmeldingen, dat gelijk staat aan duizend hulpvragen. ‘Het is een groot probleem dat we momenteel proberen op te lossen door medewerkers van het BJZ vrijwillig over te laten werken. Maar dat is niet echt een structurele oplossing.’
Jeugdzorg Rotterdam kan hulpvraag niet aan

Door Esther van Andel - De directeur van
href="http://htwww.jeugdzorg-rotterdam.nl/">Bureau Jeugdzorg Rotterdam
noemt de spectaculaire toename in de Maasstad
‘heftig’. Ze heeft wethouder Geluk, de verantwoordelijk bestuurder van haar regio, een
brandbrief gestuurd. (Foto: José Vermeer, directie BJZ Rotterdam)Volgens Vermeer staat de plotselinge spectaculaire toename in de Maasstad
niet op zichzelf. ‘Ook bij de andere BJZ's in Nederland is er een dergelijke
toename, vooral in de grote steden.’OorzakenAls reden voor de plotselinge toename noemt
Vermeer de toegenomen aandacht voor zaken als huiselijk geweld en de aanpak van
kindermishandeling. Toch heeft de Rotterdamse BJZ-directeur deze groei niet aan
zien komen. ‘Al in een eerder stadium hebben we minister Rouvoet van Jeugd en
Gezin erop gewezen dat de wachtlijsten in de jeugdzorg een probleem zijn. Maar
met deze plotselinge toename zal er toch echt iets moeten gebeuren. Vandaar dat
ik aan de bel trek’, zegt Vermeer.Verder noemt Vermeer als oorzaak de maatschappelijke roep om snel in te
grijpen in risicosituaties. ‘Er is steeds vaker sprake van meerdere complexe
problemen van kinderen of gezinnen, de zogenoemde multiproblemgezinnen. De
veiligheid van kinderen staat voorop. Ouders roepen sneller om hulp en op hun
beurt attenderen professionals weer sneller op de zorg die zij kunnen bieden.'
Tweesporenbeleid De aanpak van de jeugdzorg vraagt
om een tweesporenbeleid, stelt Vermeer. ‘We moeten investeren in vroege
signalering. Vaak worden problemen bij kinderen of gezinnen te laat
gesignaleerd. De zorg die je dan moet bieden is erg zwaar. Een snelle
signalering van problemen voorkomt dat je die vorm van zorg moet leveren.
Daarnaast is het van belang dat voor de kwetsbare kinderen in de samenleving
voldoende zorg aanwezig is. We moeten ernaar streven dat kinderen meteen de zorg
krijgen die ze nodig hebben, zonder dat ze eerst op een wachtlijst staan.’Rol politie In de brief aan portefeuillehouder Geluk
vraagt Vermeer dit probleem aan te pakken. Geluk is binnen het bestuur van
stadsregio Rotterdam verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Het BJZ voor de
Agglomeratie Amsterdam bevestigt de toename die Vermeer signaleert. Volgens een
woordvoerder speelt ook een convenant dat het BJZ met de politie heeft gesloten
een rol bij de toename. Daarin is afgesproken dat agenten veel sneller melden
wanneer jongeren op het verkeerde pad zijn.Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-85924/sociale_teams_succes_aanpak_multiproblemsituaties_nog_onduidelijk.html"
target=_blank name=multiproblemsituaties>Sociale teams: ‘Succes aanpak
multiproblemsituaties nog onduidelijk’
(Zorg + Welzijn Website, 9 juli
2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-85639/job_cohen_het_welzijnswerk_moeten_we_helemaal_opnieuw_bekijken_2_reacties.html">Job
Cohen: ‘Het welzijnswerk moeten we helemaal opnieuw bekijken’
(Zorg +
Welzijn Magazine, juli 2007) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-83227/ggz_jeugdzorg_moet_een_regisseur_krijgen.html"
name=jeugdzorg>GGZ: ‘Jeugdzorg moet één regisseur krijgen’
(Zorg +
Welzijn Website, 13 juni 2007)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=69pVb&m=3dq9&s=2FpA4b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.