Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

GGZ infantteam helpt bij verstoorde relatie tussen ouder en peuter

GGZ Zuidwest-Drenthe is gestart met een infantteam in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Meppel. Het infantteam richt zich op baby’s en peuters die extra zorg nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ook krijgen de ouders de nodige begeleiding.
GGZ infantteam helpt bij verstoorde relatie tussen ouder en peuter

Door Esther van Andel - Het infantteam van
href="http://www.ggzdrenthe.nl/index.php?pageID=126" target=_blank
name="ggz zuidwest drnethe">GGZ Zuidwest-Drenthe
helpt ouders bijvoorbeeld
met vragen als: ‘Wanneer moet je grenzen aangeven?’ of ‘In welke gevallen kan je
het kind zijn gang laten gaan?’Het infantteam richt zich op het ondersteunen en bevorderen van de sociale,
emotionele en cognitieve ontwikkeling van het jonge kind. Ouders leren hun kind
observeren en het gedrag van hun kind beter te begrijpen.ContactEen goed contact tussen ouder en kind is de basis voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld
en voor de kwaliteit van te vormen relaties. Elk kind kent een ‘moeilijke
periode’ waarin ze slecht eten, slapen of veel huilen. Wanneer ouders zich hierbij
machteloos voelen en daardoor geen goede relatie met hun kind op
kunnen bouwen of twijfelen of dit voldoende lukt, is het tijd om aan de bel te
trekken.Alice Vegter, behandelcoördinator van het infantteam van GGZ Drenthe zegt: ‘De vraag
naar een infantteam komt vanuit gezinnen met een baby of peuter tot drie jaar
zelf. De hulp naar deze groep toe is onderbelicht. Maar ook kinderartsen,
huisartsen en consultatiebureaus vragen hierbij om ondersteuning. Wat betreft
een verstoorde relatie tussen ouder en kind willen ze preventief te werk
gaan.’DoelenEén van de doelen is het positiever laten
verlopen van de communicatie tussen ouders en hun jonge kind. Een ander
doel is ouders te helpen hun kind beter te begrijpen. Hierdoor kunnen zij anders
op het kind gaan reageren. Een derde doel is dat ouders zichzelf leren begrijpen
in relatie tot hun kind.Multidisciplinair teamDe hulp komt van een multidisciplinair team
dat bestaat onder andere uit een arts, een klynisch psycholoog, een psychodiagnostisch werker,
een
videointeractiebehandelaar en een systeemtherapeut

. De hulp door de ouderbegeleider wordt zowel op het
centrum gegeven als bij de gezinnen thuis.Vegter: ‘We bieden laagdrempelige zorg met onder andere
een inloopspreekuur. De meeste gezinnen worden naar ons verwezen door een huisarts. We gaan
met de ouders in gesprek over wat ze moeilijk vinden in de opvoeding of
in de omgang met hun kind. Daarna besluiten we of we een verdiepende diagnostiek of
een verdere behandeling doen.’Methodiek

Via gesprekken, observaties en/of video-opnames
wordt het probleem in beeld gebracht. Meestal werpt verandering van de
thuissituatie al zijn vruchten af. ‘Structuur aanbrengen en rust creëren, daar
begint het meestal mee’, zegt Vegter. ‘Daarna wordt het probleem aangepakt door
ouderbegeleiding, ouder-kindbehandeling
of


psychotherapie.’ Nieuw is
de methodiek niet. Regio Zuidoost-Drenthe en Assen werken ook al met
infantteams.Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/portlets/ts/ge/news1/news.portlet?_windowLabel=tsge_portlet_news1_archief&_portlet.title=Archief&_portlet.skeleton=tsge&_portlet.skeletonPath=%2Fframework%2Fskeletons%2F&_portlet.skin=tszo&_portlet.skinPath=%2Fframework%2Fskins%2F&_portlet.defaultWindowIcon=window-icon.gif&_portlet.defaultWindowIconPath=images%2F&_portlet.themeName=plain_search&_portlet.themeAltSkeleton=true&_portlet.themeAltSkin=false&_portlet.themeSkeletonPath=%2Fframework%2Fskeletons%2Ftsge%2Fplain_search&_portlet.themeSkinPath=%2Fframework%2Fskins%2Ftszo&tsge_portlet_news1_archiefid=53155&tsge_portlet_news1_archiefchannel=20107&tsge_portlet_news1_archief_actionOverride=%2Fportlets%2Fts%2Fge%2Fnews1%2Fcontent%2Fprint&_nfpb=true&_mode=view&_desktopLabel=zorgwelzijn"
target=_blank name=ouderhulp> Twentse jeugdzorg ondersteunt jonge vaders:
Onvoorbereid ouderschap
(Zorg + Welzijn Archief, 27 juli 2005) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/archief/id20107-54932/gezinsdrama_roermond_leidt_tot_vernietigend_rapport_over_jeugdzorg_de_legitimiteit_van_gezinshulp.html"
target=_blank name=gezinshulp>Gezinsdrama Roermond leidt tot vernietigend
rapport over jeugdzorg: De legitimiteit van gezinshulp
(Zorg + Welzijn
Website, 21 augustus 2002)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=gj9cb&m=BsZ9&s=YKpyQ3" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.