Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Kwetsbare ouderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben' (4 reacties)

Cliënten die zich het minst kunnen verweren, worden getroffen door de beperkte thuiszorgindicatie door gemeenten. Niet bij de klachtenmeldpunten, maar via de cliëntenraden komen misstanden door te krappe huishoudelijke zorg voor ouderen aan het licht. ‘Gemeenten moeten hun indicatiestelling aanpassen’, vindt de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.
'Kwetsbare ouderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben' (4 reacties)

Door Carolien Stam – Cliëntenraden door het hele land krijgen veel
signalen dat er problemen zijn met de huishoudelijke verzorging. Ouderen in een
kwetsbare situatie krijgen niet de zorg die ze nodig hebben, omdat ze door de
gemeente alleen voor huishoudelijke hulp zijn geïndiceerd.Meldpunten

Maar juist deze groep trekt niet aan de bel bij de meldpunten, zegt de
href="http://www.loc.nl/generalinfo.asp?lIntEntityId=906" target=_blank
name=LOC>LOC, Landelijke Organisatie Cliëntenraden
. ‘Omdat ze niet mondig
genoeg zijn en in een afhankelijke positie zitten. Het is vaak de familie of een
vertegenwoordiger van gedupeerden die ons inlichten,’
aldus plaatsvervangend directeur Marthijn Laterveer.Bandbreedte

Het is geen financiële kwestie, maar een indicatiekwestie. De gemeenten
hebben met de
target=_blank name=WMO>WMO
het totale budget voor huishoudelijke zorg
gekregen. De WMO kent echter geen extra indicering van de signaleringstaak van
de huishoudelijke hulp. Terwijl de
href="http://www.minvws.nl/dossiers/awbz/default.asp" target=_blank
name=AWBZ>AWBZ
wel een “kop” – bandbreedte - op de indicatiestelling
daarvoor had. Dat geld is overigens wel naar de gemeenten meegegaan.Geld over

Bovendien indiceren veel gemeenten te krap. Dus de gemeenten houden geld
over? ‘Dat zal aan het einde van het jaar wel het geval zijn’, zegt Marthijn
Laterveer van de LOC.Veel ouderen krijgen te weinig zorg omdat ze niet zelf de regie kunnen
voeren over de thuishulp. Ziekte- of vakantievervanging van de huishoudelijke
hulp kan de oudere vaak niet zelf regelen. Bovendien heeft de huishoudelijke
hulp geen professioneel zicht op de thuissituatie van de cliënt.Misstanden

Dus gaat er ook geen signaal naar de zorginstelling als het langzaam maar
zeker misgaat met de fysieke- of leefsituatie van de cliënt. Verwaarlozing
dreigt. De LOC stelt deze misstanden aan de orde in een
href="www.loc.nl/upload/uploadedDocs/070464A%20gemeenteraad.doc"
name="brief LOC">brief aan de gemeenten
en aan de Tweede Kamer.Controleren

‘De gemeenten moeten hun indicatiestelling aanpassen,’ vindt Mathijs
Laterveer van de LOC. ‘Uitgangspunt is in hoeverre een cliënt zelf de regie kan
voeren. Daaraan moet de inzet van personeel, dat over bepaalde kwaliteitseisen
moet voldoen, aangepast worden. De
name=IGZ>Inspectie voor de Gezondheidszorg
moet controleren of de kwaliteit
van de zorg goed is.’Zorghandleiding

Wil de IGZ dat doen, is een kader nodig van kwaliteitseisen waaraan de
huishoudelijke zorg moet voldoen. Over een dergelijke ‘Zorghandleiding’ is de
LOC in gesprek met de
name=VNG>Vereniging Nederlandse Gemeenten
, brancheorganisatie
href="http://www.arcares.nl/./home/home.do" target=_blank name=Actiz>Actiz
,
beroepsvereniging
name=Sting>Sting
en het
name="ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport">ministerie van VWS
. Laterveer: ‘De bedoeling is dat dit
kwaliteitskader voor huishoudelijke hulp in de loop van dit jaar rond komt,
zodat het vanaf 2008 in kan gaan.’Lees ook:
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=69709"
target=_blank name="huishoudelijke hulp">Meldpunt voor klachten
huishoudelijke verzorging
(Zorg + Welzijn Website, 4 januari 2007),
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=77349"
target=_blank name="huishoudelijke hulp"> € 20 miljoen moet thuiszorgwerkers in
de zorg houden
(Zorg + Welzijn Website, 13 april 2007)
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5636&tsge_portlet_zw_searchitemId=82765"
target=_blank name="huishoudelijke hulp">WMO mogelijk fataal voor Thuiszorg
Rotterdam
(Zorg + Welzijn Magazine, 6 juni 2007)
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=73521"
target=_blank name="huishoudelijke hulp">Klachtenregen huishoudelijke hulp na
invoering WMO valt mee
(Zorg + Welzijn Website,15 maart 2007),
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=77831"
target=_blank name="huishoudelijke hulp">Bussemaker wil opheldering over minder
thuiszorguren
(Zorg + Welzijn Website, 19 april 2007)
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=72037"
target=_blank name="huishoudelijke hulp">Nog weinig klachten over WMO tot nu
toe
(Zorg + Welzijn Website, 19
februari 2007)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=kPiM3&m=2p7l&s=YKpyQ3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Reactie 1. Naar thuishulpen wordt niet geluisterd

Bij deze wil ik even reageren op wat jullie schrijven over dat de hulp van
de thuiszorg niet professioneel kan reageren op hoeveel uren de cliënt
nodig heeft. Dat klopt dus echt niet, want naar ons wordt niet geluisterd.
Omdat wij huishoudelijk werk doen denken ze kennelijk dat we niet geschoold zijn
en er niet goed over kunnen oordelen. Dat kunnen we dus echt wel. Wij kunnen
heel goed inschatten hoeveel uren de cliënten nodig hebben, maar als er niet
geluisterd wordt door de gemeente dan staan wij met de rug tegen de muur. Ik
vind het grof schandalig dat het zo geformuleerd wordt en er moet op
zijn minst een rectificatie komen. Wij worden gewoon genegeerd en er
wordt niet naar ons geluisterd. Dit wil ik even kwijt. Hartelijke
groetjes van de thuishulp Gerrie VerstegenReactie 2. Klaagmoe

Ten eerste de hulpvragers worden klaagmoe, de meest gehoorde klacht is ze
doen er toch niets mee je kunt klagen wat je wilt. Het wordt genoteerd of
we nemen het mee, dat is wat je hoort.Verder zijn er gemeenten die de taken van
huishoudelijke hulp uithollen. Ze mogen enkel licht huishoudelijk werk doen, dus
geen straatje voor de deur aanvegen, geen kasten bovenop afstoffen kortom enkel
licht werk het zwaardere werk moet door de familie of mantelzorger worden
gedaan.Ze mogen niet mee als begeleiding naar het ziekenhuis bij medische
controle. Ze mogen niet mee als hulp bij het boodschappen halen. Dat moet de
familie of mantelzorger maar doen. Heb je die niet, nou jammer dan, je ziet
maar. W.de Jonghulpvrager
Reactie 3. Inzet alfahulp blijft verantwoordelijkheid
thuiszorg
Hierbij wil ik toch even reageren op de stellingen die er
staan in het artikel als zouden wij als gemeenten niet juist indiceren. In veel
gemeenten is het zo dat er niet afgeweken wordt van de indicatienormen die er
voor de invoering van de WMO van toepassing waren.

Als er voor die tijd onderlinge afspraken waren tussen de zorgverzekeraars
en de thuiszorgorganisaties over de verdeling tussen HbH1 en HbH2 dan werd dit
vaak niet gestaafd door een indicatie. Deze gaf alleen aan dat er HbH nodig was
en de thuiszorgorganisatie bepaalde dan zelf 1 of 2 op basis van de
afspraken.In het kader van HbH1 hoeft de zorgvrager ook helemaal zelf niet
de werkgeversrol in te vullen als de gemeenten ervoor gekozen hebben om
alfahulpen niet op te nemen in de verstrekking. Dat thuiszorgorganisaties die
dan toch in willen zetten is hun eigen verantwoordelijkheid, maar de zorgvrager
mag daar niet de dupe van worden. John van Halwethouder
gemeente RucphenReactie 4. En weer wordt er afgegeven op de zorg.

En weer wordt er afgegeven op de zorg: er wordt te weinig zorg geven aan
onze ouderen, de zorg zou niet goed zijn, de huishoudelijke zorgverlener heeft
geen goed zicht op de thuissituatie van de ouderen, bij ziekte en vakantie kan
de ouderen zelf geen vervanging regelen, enz enz. Er zit ook een andere kant
aan: ouderen willen steeds meer, zijn steeds veeleisender. Heel goed, men
betaalt er ten slotte ook voor. Echter, het schiet soms wel erg ver door, men
zal ook met een aantal uren per week hulp blij moeten zijn. Want waar zijn de
mensen die de huishoudelijke zorg moeten gaan verlenen?Wij willen wel meer zorg gaan leveren, maar als je geen mensen kunt krijgen
en er reageert niemand op advertenties, dan houdt het ergens wel op. Zeker met
de vakantietijd in het vooruitzicht, men schreeuwt om personeel. En wat dacht je
van de instellingen zelf, de roep om zorg (in welke vorm dan ook) wordt steeds
groter, de vraag naar personeel ook. Als er niet snel iets gebeurt zijn er nog
veel meer mensen verstoken van elke vorm van zorg dan ook, dat geldt voor de
huishoudelijke verzorging maar ook in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Dat
houdt wel in dat als een oudere normaal 6 uren in de week huishoudelijke
verzorging nodig heeft (en ook krijgt) hij/zij het ook wel met wat minder moeten
doen en een aantal uren geven aan ouderen die helemaal niets hebben.Kijk, je kunt wel zoveel gaan eisen van deze medewerkers, het houdt ergens
wel op. Hoe hou je de mensen aan het werk binnen de zorgsector? Zelf ben ik
werkzaam binnen een woonzorgcentrum, in de nachtdienst, overdag zou ik het niet
uithouden en snel een andere baan gaan zoeken buiten de zorgsector. De werkdruk
is enorm en dat gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Terwijl de
vergrijzing doorgaat, minder mensen binnen de beroepsbevolking passen en de zorg
toenee.De zorg, het is een prachtig vak, mits je de tijd, mogelijkheden en het
geld hebt om ook dit vak goed uit te kunnen oefenen. Door allerlei reglementen
vanuit Den Haag, certificering, mager salaris (voor de medewerkers op de
werkvloer), hoge tot soms zeer hoge werkdruk en stress, maakt het er allemaal
niet gelukkiger op. Vanachter een bureau is het allemaal prachtig te bedenken,
maar in de praktijk blijkt dat er soms niks van terecht komt, erger nog: alle
administratieve rompslomp kost nog veel méér tijd (en geld).Nee, ouderen, als u hulp hebt, wees er zuinig op, de mensen die bij u de
boel komen schoon houden en u verzorgen: zij doen het met liefde en een beetje
waardering zou echt op zijn plaats zijn, zij verdienen het echt!!!Sorry, dit moest even mijn van mijn hart, Jeannette


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.