Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dijksma: 'Zorgleerling is verantwoordelijkheid voor onderwijsinstellingen' (1 reactie)

‘Er is meer aandacht nodig voor de ondersteuning van leerkrachten en meer aandacht voor de onderwijsaanpassingen die kinderen met een handicap in het onderwijs ten goede komen.’ Dat zegt Ivan Bartholomeus van de Algemene Onderwijsbond (AOb).
Dijksma: 'Zorgleerling is verantwoordelijkheid voor onderwijsinstellingen' (1 reactie)

Door Esther van Andel - Bartholomeus reageert op staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Sharon Dijksma, die zegt dat schoolbesturen
vanaf 2011 een zorgplicht moeten krijgen.Weigeren

Dijksma: ‘Kinderen met een handicap of met psychische achtergronden mogen
zij niet meer tot hun onderwijs weigeren, mits de scholen daar zwaarwegende
argumenten voor hebben. Wanneer een bestuur geen school onder zich heeft die een
bepaalde handicap aankan, moet het samenwerken met andere schoolbesturen.’
Nieuw opvangstelselOuders met een kind die extra zorg
nodig heeft, omdat het psychische klachten heeft of lichamelijk gehandicapt is,
moeten nu zelf uitzoeken waar hun kind les kan volgen. Wachtlijsten,
ingewikkelde procedures en capaciteitsproblemen staan hun vaak in de weg.
De staatssecretaris wil daarom snel een nieuw stelsel voor de opvang van
zorgleerlingen in het onderwijs invoeren. Alle scholen moeten in regionale
netwerken komen, zodat er een landelijke dekkende infrastructuur is. Speciaal
onderwijs moet daarbij behouden blijven.KritiekOud-minister van onderwijs Van der Hoeven
kondigde al aan dat schoolbesturen een schoolplicht moesten krijgen. Dijksma
zegt: ‘Het kind moet centraal staan en niet het aanbod. Door regionale netwerken
te vormen kan voor elke leerling een passend onderwijszorgaanbod worden
ontwikkeld.’Docenten uit het regulier onderwijs reageerden daar bezorgd op. Zij vinden
dat ze nu al te veel leerlingen met een handicap hebben en geen goede zorg
kunnen bieden.GeldBartholomeus van de
target=_blank name=AOb>AOb
zegt: ‘We staan achter het idee van passend
onderwijs voor deze zorgkinderen. Maar onze grote zorg de positie van het
personeel. Het ministerie wil niet met meer geld over de brug komen, terwijl
onderwijsinstellingen de gebouwen moeten aanpassen en leraren moeten bijscholen
wanneer zij een zorgkind les willen geven. De AOb wil meer duidelijkheid over de
verantwoordelijkheidsverdeling bij plaatsing van het kind.’AssistentieDe AOb pleit er ook voor meer aandacht voor
het personeel. Bartholomeus: ‘Sommige leerkrachten hebben twee kinderen met een
‘rugzakje’ in de klas. Die geven aan dat ze hen niet de aandacht kunnen geven
die ze verdienen of nodig hebben. Voor hen moeten speciale programma’s
geschreven worden. Daarvoor moet de docent bijgeschoold worden. Een andere
oplossing is dat een onderwijsassistent de docent helpt. Er is en forse impuls
nodig voor meer handen in de klas.’BriefDe AOb heeft het ministerie vorige week een brief
geschreven waarin de organisatie vraagt om ondersteuning bij dit probleem.
Hierin schrijft de organisatie dat er onvoldoende draagvlak is bij de mensen die
het werk uiteindelijk moeten doen, het onderwijs daar ontoereikende financiële
middelen voor heeft en er een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling moet
komen tussen de belangrijkste actoren.Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-66404/te_weinig_begeleiders_voor_leerlingen_met_gedragsproblemen.html"
target=_blank name=probleemleerling>'Te weinig begeleiders voor leerlingen met
gedragsproblemen'
(Zorg + Welzijn Archief, 18 okober 2006)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net:80/click2?l=dJPUb&m=CiLl&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Reactie:Best of both worlds

De oplossing voor de problemen die staatssecretaris Dijksma signaleert en
de zorgen die de Aob heeft rond leerlingen met een functiebeperking of
chronische ziekte, is de samenvoeging en integratie van het speciaal onderwijs
binnen het reguliere onderwijs. Deze oplossing is al eens eerder naar voren
gebracht, maar nog niet aangekomen en serieus doordacht door het ministerie en
de bonden. Binnen het regulier onderwijs neemt door deze stap de deskundigheid
rond de optimale leersituatie voor leerlingen met een functiebeperking enorm toe
terwijl de kwaliteit en het niveau van het speciaal onderwijs – die nu vaak
dermate is dat niet aangesloten wordt op vervolgonderwijs – opgetrokken wordt
naar het vereiste niveau. Integratie van speciaal onderwijs in het reguliere
onderwijs geeft de betrokken leerkrachten de beste mogelijkheden voor
wederzijdse uitwisseling en overdracht van kennis, ervaring en vaardigheden en
biedt de beste kansen op maatwerk voor elke individuele leerling en optimale
leer en ontwikkelingsmogelijkheden voor elke leerling. Natuurlijk vraagt deze
oplossing om technische en bouwkundige upgrading van schoolgebouwen in
Nederland. Maar die investering is sowieso geboden in het licht van de kwaliteit
van het onderwijs voor alle leerlingen én vanwege de Nederlandse verplichtingen
volgend uit de internationale mensenrechtenverdragen overeengekomen door de
Verenigde Naties.Drs. Agnes C. van Wijnen

Agnes van Wijnen-VISIE IN
UITVOERING


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.