Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Amsterdam wil extra opvanglocaties voor kwetsbare groepen

Amsterdam heeft flink wat extra voorzieningen nodig voor de opvang en zorg van zwerfjongeren, dak- en thuislozen en verslaafden. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. In de notitie ‘Realisering Opvangvoorzieningen 2007-2010’ staat dat er behoefte is aan 22 tot 29 plekken.
Amsterdam wil extra opvanglocaties voor kwetsbare groepen

Het College wil zich extra inspannen voor het
verbeteren van de leefsituatie van mensen die behoren tot de doelgroepen OGGZ,
zwerfjongeren, prostituees en slachtoffers van huiselijk geweld. De Amsterdamse
stadsdelen komen binnenkort met voorstellen voor geschikte locaties en panden.Grootste behoefteUit onderzoek dat in opdracht van het
bestuur is uitgevoerd blijkt dat er vooral behoefte is aan hulp bij
inkomensbeheer, dagactiviteiten en schuldhulpverlening. Voor de uitbreiding van
zorg en dienstverlening aan kwetsbare groepen is personele capaciteit nodig. Ook
moeten hiervoor locaties of gebouwen worden gerealiseerd. De voorzieningen zijn
onder andere nachtopvang, 24-uursvoorzieningen, begeleid (groeps)wonen en een
aantal geïntegreerde voorzieningen waar ambulante diensverlening wordt
geboden.Overlast tegengaanDe nieuwe faciliteiten moeten ook de
overlast en criminaliteit in de stad beperken. Dakloosheid moet worden voorkomen
en wijkgerichte GGZ of verslavingszorg moet worden gekoppeld aan zorg- en
welzijnsvoorzieningen in de stadsdelen. Binnen die zorg is het van belang dat
zware OGGZ-patiënten integrale trajecten volgen.Naast dit voornamelijk door de gemeente gefinancierde aanbod blijkt ook een
uitbreiding van AWBZ gefinancierde zorg noodzakelijk. Het betreft de uitbreiding
van de ambulante specialistische zorg, duurzaam verblijf en beschermd wonen voor
onder andere harddrugsverslaafden en mensen met psychiatrische problemen.Lees ook:
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=65598"
target=_blank name="thuiszlozenopvang amsterdam"> Nieuwe aanpak
armoedebestrijding in Amsterdam-Zuidoost
(Zorg + Welzijn Website, 2 oktober
2006),
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=66122"
target=_blank name="amsterdamse daklozen"> Ketenaanpak helpt Amsterdamse
daklozen onder dak
(Zorg + Welzijn Website, 12 oktober 2006),
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=62740"
target=_blank name="daklozen amsterdam">Dertig procent meer psychiatrische
gevallen in hoofdstad
(Zorg + Welzijn Website, 14 augustus 2206)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=kPiM3&m=6D7l&s=7Yva7b">Door hier te
klikken leest u de laatste editie.
Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.