Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

ActiZ: Breng alfahulpen onder CAO

ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, pleit dat alfahulpen een plaats krijgen in de reguliere CAO voor de thuiszorg. Dat blijkt uit een brief die de organisatie heeft gestuurd naar staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (6 juni 2007)

ActiZ: Breng alfahulpen onder CAO


Door de enorme verschuiving van huishoudelijke hulp op HH2-niveau naar
HH1-niveau na de invoering van de WMO komen veel thuishulpen in de
alfahulpconstructie terecht, met een summiere arbeidsvoorwaardelijke
rechtspositie.
name=Actiz>ActiZ
wil die ontwikkeling keren en initieert de discussie om
alfahulpen onder de CAO te laten vallen.Overeenkomst
target=_blank name="ministerie VWS">VWS
,
target=_blank name=VWG>VNG
, de bonden en ActiZ zullen binnenkort een
overeenkomst sluiten. Alle betrokken zetten zich in om gedrongen ontslagen zo
veel mogelijk te voorkomen, mede door het creëren van nieuwe
loopbaanperspectieven door om- en bijscholing of door maatregelen als tijdelijke
loonsuppleties en detachering.Geen concurrentieWanneer alfahulpen onder de CAO VVT
vallen, betekent dat alle aanbieders in de WMO hieraan gebonden zijn en de CAO
VVT ook binnen het kader van de WMO algemeen verbindend wordt verklaard.
‘Concurrentie op prijs en kwaliteit is prima. Concurrentie tussen aanbieders die
wél pensioen en andere premies moeten opbrengen en aanbieders zonder deze lasten
is ongewenst’, zegt ActiZ. ‘Voor het streven naar scherpe prijzen mogen
pensioenpremies en andere reguliere werknemersvoorzieningen geen ruilmiddel
worden. Wij stellen daarom ook een verbod voor op alfaconstructies binnen de
WMO.’Verhoudingen drastisch gewijzigdDe verhoudingen tussen
beide vormen van huishoudelijke verzorging na invoering van de WMO zijn
drastisch gewijzigd. Waar voorheen tachtig procent van de cliënten
huishoudelijke verzorging op niveau HH2 ontving, ontvangt nu twintig procent die
verzorging. Voor HH1 geld het omgekeerde.Randvoorwaarden instroming Het HH1-tarief van
gemiddeld 14 euro per uur is voor geen enkele werkgever voldoende om de normale
kosten voor een werknemer te financieren, stelt ActiZ. De alfahelpende is daarom
niet in dienst van een thuiszorgorganisatie, heeft een sterk uitgekleed
arbeidsvoorwaardenpakket en bouwt onder meer geen pensioen op. Op het HH2-niveau
zetten thuiszorgorganisaties wél eigen werknemers in. ActiZ wil met de overheid
en de bonden in gesprek over de randvoorwaarden om instroming van alfahulpen
binnen de CAO mogelijk te maken.


href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.