Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Welzijn versterkt burgerschap: 'Zet succesvolle projecten voort'

‘Gemeenten dienen succesvolle projecten te belonen met continuering. Waar het gaat om structurele maatschappelijke problemen of vraagstukken, dienen tijdelijke projecten die aantoonbaar resultaat hebben bereikt, te worden omgevormd tot reguliere voorzieningen. Dit maakt investeringen in effectmetingen en effectonderzoek rendabeler.’
Welzijn versterkt burgerschap: 'Zet succesvolle projecten voort'Kees Neefjes (Verdiwel) - Zo luidt één van de
tips voor gemeenten uit de publicatie “Welzijn versterkt
burgerschap”, die aansluit bij meerdere good practices in dezelfde publicatie.Bijvoorbeeld die van Home-Start Ede, waar getrainde vrijwilligers
opvoedingsondersteuning bieden aan ouders die problemen hebben met het opvoeden
van hun kinderen. (Foto 'Welzijn versterkt burgerschap')Zeventig gemeenten

De methodiek wordt in zeventig gemeenten aangeboden. Alle lokale projecten
krijgen ondersteuning van het landelijk Samenwerkingsverband Home-Start
Nederland. ‘Je kunt onze vrijwilligers vergelijken met de ideale buurvrouw die
een moeder helpt als dat nodig is.,’ zegt Henny Kuipers, coördinator van
Home-Start Ede. Eens per week komen ze in de gezinnen.Zelf oplossen

Het is de bedoeling dat ze ouders stimuleren hun problemen zelf op te
lossen. Welzijnsorganisatie Welstede is de uitvoerende organisatie en in de
begeleidingsgroep zijn verder het maatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg
en Humanitas vertegenwoordigd.Alleenstaande moeder

‘Ik heb een alleenstaande allochtone moeder met psychische problemen
ondersteund, die echt niet wist wat ze met haar kinderen moest doen,’ vertelt
vrijwilliger Mieke Roes. ‘Ik heb haar laten zien hoe je spelletjes met de
kinderen kunt doen. En hoe je ze bij de tandarts kunt geruststellen. Het ging
steeds beter. Nu heeft ze werk en woont ze samen met een leuke man.’Preventieve werking

Voorkomt deze preventieve aanpak dat ouders een beroep doen op duurdere
professionele hulpverlening? ‘Home-Start is als veelbelovend en deels effectief
beoordeeld,’ antwoordt Marijke Galama van het Samenwerkingsverband.
‘Vervolgonderzoek is nodig om ook de preventieve werking op langere termijn aan
te tonen.’Kosten duidelijk

Groot voordeel van gestandaardiseerde methodieken is niet alleen dat
effectonderzoek mogelijk is, maar duidelijkheid over de kosten: 20 uur
coördinatie voor de begeleiding van 20 vrijwilligers die ieder per jaar 100 uur
in totaal 30 gezinnen bezoeken kost 50.000 euro.'Welzijn versterkt Burgerschap' is een samenwerkingsverband van MOgroep,
MOVISIE, LCGW, CMOnet, Verdiwel en de VNG. De gelijknamige publicatie wordt
gepresenteerd op de conferentie “Burgers in Actie!”, op 26 april in NBS te
Nieuwegein. Meer informatie en aanmelden:
href="http://www.welzijnversterkt.nl">www.welzijnversterkt.nl
Dit is het derde artikel in een serie over het project 'Welzijn
versterkt burgerschap'. Lees ook:

home/id5601-73718/welzijn-versterkt-ondersteunt-burgers-in-leefbare-wijken.html"
target=_blank name="Welzijn versterkt">'Welzijn versterkt' ondersteunt
burgers in leefbare wijken
(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 19
maart 2007),

home/id5601-74205/actieve-burgers-versterken-leefbaarheid-wijk.html"
target=_blank name="Welzijn versterkt">Actieve burgers versterken
leefbaarheid wijk
(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 26 maart
2007)

href="http://www.welzijnversterkt.nl">

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.