Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kwaliteitssysteem wekt overmatig veel regels op

Kwaliteitssystemen in zorginstellingen hebben geleid tot een beter zorgproces, maar ook tot overmatige regelgeving en hogere werkdruk. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Nivel.
Kwaliteitssysteem wekt overmatig veel regels op

Door Carolien Stam - In veel instellingen schiet het kwaliteitssysteem zijn
doel voorbij omdat ze een groot aantal procedures en protocollen ontwikkelen
zonder ze te evalueren.

De invoering van het kwaliteitssysteem verhoogt in ruim veertig
procent van de instellingen de werkdruk en daarmee ook de weerstand van
medewerkers. In een kwart van de instellingen is het zorgproces verbeterd en
zijn instellingen cliëntgerichter gaan werken.

OnderzoekDat zijn de uitkomsten van het onderzoek: “
href="http://www.nivel.nl:80/pdf/Kwaliteitssystemen-in-zorginstellingen-stand-van-zaken-2005.pdf">Kwaliteitssystemen
in zorginstellingen, de stand van zaken in 2005,”
dat het Nivel heeft gedaan. Het
onderzoeksbureau heeft daartoe ruim 350 instellingen in de gehandicaptenzorg,
GGZ, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en ziekenhuizen bevraagd.Bureaucratie tegengaan

Volgens de onderzoeker Cordula Wagner van het
href="http://www.nivel.nl/" target=_blank
name="onderzoeksinstituut Nivel">onderzoeksinstituut Nivel
kan de bureaucratie worden tegengegaan door
kritisch te kijken welke onderdelen van het zorgproces de instelling wil
doorlichten.‘Vervolgens moeten instellingen ook bestaande overbodige afspraken en
regels schrappen, zodat niet alle nieuwe procedures en afspraken bovenop de
bestaande komen. Dat vermindert de druk, verhoogt de acceptatie en geeft het
kwaliteitsproces een grotere kans van slagen.’HKZ-certificaat

De thuiszorg komt als sector relatief goed uit het
onderzoek. Veel thuiszorgorganisaties hebben het HKZ
kwaliteitscertificaat
name="stichting HKZ">stichting HKZ
(34 procent) en ruim 80 procent heeft het
kwaliteitsbeleid op schrift. 42 procent van de thuiszorgorganisaties meldt een
toename van de klanttevredenheid.Ketenzorg
Een punt van zorg is de toedeling
van de verantwoordelijkheden tussen instellingen in de ketenzorg.
Volgens de onderzoekers is daarin de afgelopen zes jaar weinig
veranderd.‘Individuele hulpverleners hebben nu veelal informele afspraken,’ aldus
Cordula Wagner van Nivel. ‘Het is wellicht mogelijk dat koepelorganisaties een
ketenzorgschema samenstellen. Daarin kunnen handvaten aan instellingen worden
gegeven voor wat je moet regelen bij goede ketenzorgsamenwerking.’Kentering

Opvallend is, aldus de onderzoekers, dat er een kentering lijkt op te
treden in de ontwikkeling van kwaliteitsystemen in instellingen in vergelijking
zes jaar geleden. Het heeft prioriteit en in bijna de helft van de instellingen
is een kwaliteitshandboek samengesteld en worden interne audits
(kwaliteitsonderzoeken) gedaan. In meer dan de helft van de instellingen worden
cliënten of patiënten betrokken bij de kwaliteitsverbetering.Zorgverzekeraars

‘De reden die instellingen zelf aangeven voor de groter aandacht voor
invoering van kwaliteitssystemen,’ aldus Cordula Wagner, ‘is dat ze verwachten
dat zorgverzekeraars in de toekomst certificering gaan eisen bij
contractering.’Lees ook:
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=71773"
target=_blank name=HKZ> Duizendste HKZ kwaliteitscertificaat
uitgereikt
(Zorg+Welzijn website12 FEB 2007)
Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=efLL3&m=vhek&s=NP5HE3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.