Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Buurtpreventie vraagt om draagvlak in de buurt

‘Een buurtgenoot stond bij zijn ingebroken auto. Hij wilde geen aangifte doen, want hij dacht dat de politie toch niets aan zo’n auto-inbraak zou doen’, vertelt inwoner Geert Jurgens van de wijk De Groene Zoom in Gouda. ‘We vonden dat we als buurt iets moesten doen. We belden naar de gemeente die ons verwees naar Mieke van Raalte van Factor-G. Zij hielp ons buurtpreventie op te zetten.’
Buurtpreventie vraagt om draagvlak in de buurt

Door Kees Neefjes (Verdiwel) – ‘We hielden een enquête
bij 270 huishoudens en hadden een respons van 84 procent’,
vervolgt Jurgens.Straatcontactpersonen

‘Daarop organiseerden we een buurtbijeenkomst en
stelden straatcontactpersonen aan, bij wie buurtbewoners melding kunnen doen van
zaken die variëren van losliggende stoeptegels tot hondenpoep. Ze kijken
ook naar de ruimtelijke indeling van de straten en voeren
verschillende kleine projecten uit, zoals voorlichting geven over poortverlichting.’Isolement doorbrekenEr is ook een nieuwjaarsborrel georganiseerd.
Jurgens vult aan: ‘En buurtfeesten. Door al die activiteiten en de resultaten
daarvan, zijn steeds meer buurtbewoners bereid om mee te werken. De buurtwebsite
wordt ook meer bezocht. Bij de nieuwjaarsborrel zagen veel buurtbewoners elkaar voor het
eerst. Het isolement wordt doorbroken.’Geslaagde buurtpreventie ‘Buurtpreventie slaagt alleen
als er voldoende draagvlak in een buurt is,’ vertelt Mieke van Raalte van welzijnsorganisatie
href="http://www.stichtingwelzijngouda.nl" target=_blank name=G>Factor-G
. Minstens zeventig procent moet
meedoen. We combineren buurtpreventieprojecten altijd met inbraakpreventie:
beveiligde woningen krijgen een het Keurmerk Veilig Wonen. We doen altijd een
nulmeting om te zien of buurtpreventie
verbeteringen oplevert. Ook tellen we aangiften en klachten.’ConvenantDeelnemende buurten worden afgebakend met
borden
target=_blank name=buurt>Buurtpreventie
. Van Raalte: ‘Alle afspraken tussen
Factor-G, de politie, de corporatie en de gemeente leggen we vast in een
convenant. Momenteel is er buurtpreventie in minstens dertien wijken in Gouda.
En binnenkort komen er nog meer bij.’Duidelijk, maar wel flexibelGemeenten dienen zich te realiseren
dat coproducties van professionals en actieve burgers zich beperkt laten plannen
en reguleren. Maak duidelijke afspraken, sluit eventueel convenanten met
bewoners en betrokken organisaties, maar betracht daarbij flexibiliteit. Voorkom
verambtelijking van burgerinitiatieven. Initiatiefnemers moeten kunnen volstaan
met een korte uitleg van intenties, achteraf kan met
een kort verslag voldaan worden.Dit is één van de tips voor gemeenten uit de
publicatie “Welzijn versterkt burgerschap”, die wordt gepresenteerd op de
conferentie “Burgers in Actie!” op 26 april in NBS te Nieuwegein. Meer
informatie en aanmelden:
href="http://www.welzijnversterkt.nl">http://www.welzijnversterkt.nl
.

Lees ook:
href="id5601-76003/youre-the-future-je-bent-jong-en-je-telt-mee.html" target=_blank name=JONG >You’re the
future: je bent jong en je telt mee
(Zorg + Welzijn, 10
april 2007),
zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=20107&tsge_portlet_zw_searchitemId=74923"
target=_blank name="welzijn versterkt">Welzijn versterkt burgerschap: 'Zet
succesvolle projecten voort'
(Zorg + Welzijn Magazine, 2 april 2007) en

zoek?tsge_portlet_zw_search_actionOverride=/portlets/ts/ge/search1/content/goToResult&tsge_portlet_zw_searchchannelId=5601&tsge_portlet_zw_searchitemId=74205"
target=_blank name="welzijn versterkt">Actieve burgers versterken leefbaarheid
wijk
(Zorg + Welzijn Magazine, 26 maart 2007),
home/id5601-68132/kleurrijk-welzijn-edwin-spitters-in-beeld.html"
target=_blank name=Spitters>Kleurrijk Welzijn: Edwin Spitters in beeld
(Zorg
+ Welzijn Nieuwsbrief, 21 november 2006)Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=eh3H3&m=7QJj&s=YKpyQ3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.