Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Venlo legt dader huiselijk geweld huisverbod op

De gemeente Venlo is sinds maart van start gegaan met de pilot ‘tijdelijk huisverbod’. Daders van huiselijk geweld worden op vrijwillige basis meegenomen en de toegang tot hun eigen huis wordt voor tien dagen ontzien. Zij verblijven dan bij familie, vrienden of kennissen en staan onder toezicht van de politie.


Door Esther van
Andel - Na het opleggen van een huisverbod is er
voor de andere mensen binnen het gezin een zorg-interventieteam ter plaatse, dat bestaat
uit jeugdhulpverleners van de Mutsaersstichting en hulpverleners van Blijf van mijn
lijf.Binnen 48 uur ligt er een integraal zorgaanbod voor de dader, het
slachtoffer en eventuele andere gezinsleden op tafel.In het verleden moest het slachtoffer de thuissituatie altijd verlaten,
binnen de pilot van de nieuwe Wet Tijdelijk Huisverbod wordt de pleger van
huiselijk geweld de toegang tot hun huis ontzien. Volgens Carina de Wijs,
adviseur bestuurlijke communicatie van Venlo, willen daders zelf vaak geholpen
worden en gaan daarom vrijwillig mee.RustpauzeDoel van het tijdelijke huisverbod is een
rustpauze te creëren voor alle betrokkenen. Gedurende tien dagen wordt een
hulpverleningstraject in werking gezet voor alle betrokken partijen. Een
huisverbod kan worden opgelegd als uit feiten blijkt dat de aanwezigheid van een
persoon direct gevaar oplevert of wanneer hier een ernstig vermoeden van
bestaat. Een deskundige politieagent maakt dat aan de hand van een risicotaxatie
op.Honderdvijftig aangiftesIn Venlo zijn vorig jaar 770
meldingen van huiselijk geweld binnen gekomen. Honderdvijftig van die meldingen
hebben geleid tot een aangifte. ‘Daarnaast zijn ook meldingen gedaan bij
instellingen zoals Bureau Jeugdzorg of op de site van kindermishandeling. Die
moeten we niet over het hoofd zien’, vertelt De Wijs.IJsberg

Venlo heeft overigens veel meer meldingen binnen gekregen nadat de gemeente
in september van start was gegaan met een campagne om huiselijk geweld tegen te
gaan. Dit aantal is het topje van de ijsberg, want huiselijk geweld speelt zich
vaak achter de gesloten gordijnen af. De weg naar politie of hulpverlening kent
een hoge drempel.GezinssysteemVolgens wethouder Jan Lamers heeft het
geen zin om alleen de dader of het slachtoffer te benaderen. Lamers: ‘Alle
gezinsleden vormen een systeem. Als zich binnen dat systeem een acute situatie
voordoet, moeten de partijen uit elkaar gehaald worden. De hulpverlening moet
dan direct aan de slag, om te voorkomen dat het systeem zich weer sluit en de
ongewenste situatie zich automatisch voorzet.’VeiligheidshuisUniek in Venlo is de koppeling met het
Veiligheidshuis, een samenwerkingsverband van de gemeente, politie, het OM,
gemeentelijke instellingen zoals jeugdzorg, om plegers van huiselijk geweld aan
te pakken. Het is een gecombineerde aanpak van justitie en zorg. Ook na detentie
van plegers wordt door het Veiligheidshuis voorkomen dat plegers
terugvallen.De pilot loopt tot 1 oktober 2007. Op dit moment loopt de wet nog door een
AMvB. Gemeente Amsterdam en Groningen zijn ook met de pilot van start gegaan.
Als de pilot een succes is, zal de nieuwe wet vermoedelijk begin 2008 in werking
treden.Links:
href="http://www.huiselijkgeweldlimburg.nl">www.huiselijkgeweldlimburg.nl
en
www.mutsaersstichting.nlLees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/58321/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html" target=_blank name="Huiselijk geweld">Nieuwe
campagne voor aangifte huiselijk geweld
(Zorg + Welzijn, 2 JUN 2006),

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/65814/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html" target=_blank name="Huiselijk geweld">Eerste
intermediairs huiselijk geweld aan de slag
(Zorg + Welzijn, 5 OKT 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/71021/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html" target=_blank name="Huiselijk geweld">‘Doorbreek
de stilte rond huiselijk geweld’
(Zorg + Welzijn, 29 JAN 2007),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/60707/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html" target=_blank name="Huiselijk geweld">Screeningsteam
pakt daders huiselijk geweld meteen aan
(Zorg + Welzijn, 13 JUL 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/60112/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html" target=_blank name="Huiselijk geweld">Subsidie
voor bestrijding geweld tegen vrouwen
(Zorg + Welzijn, 30 JUN 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/67216/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html" target=_blank name="Huiselijk geweld">Lisette
van Gurp: ‘Veel mis met hulpverlening rond huiselijk geweld’
(Zorg +
Welzijn, 2 NOV 2006)Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.