Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Tilburgse wethouder Aarts over aanbesteding: ‘Bij de WMO is straks zeker sprake van schaarste’

Gemeenten in allerlei regio’s werken momenteel aan de gezamenlijke aanbesteding van de huishoudelijke hulp volgens de Europese spelregels. De Tilburgse wethouder Els Aarts-Engbers ziet vooral de voordelen hiervan. ‘Als straks schoonmaakbedrijven de nodige kwaliteit bieden, en ook het huidige personeel overnemen, moeten thuiszorginstellingen heel scherp gaan offreren.’


Door Martin Zuithof - De gezamenlijke aanbesteding van de huishoudelijke
hulp wordt momenteel in een groot aantal regio’s voorbereid. Voorbeelden zijn
Noord-Holland Noord, waar 29 gemeenten samenwerken, de regio’s Leiden,
Arnhem-Zevenaar en Tilburg.De betrokken gemeenten bereiden zich voor op de invoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO), waarbij ze vanaf 1 januari 2007
verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke zorg. Die wordt nu nog betaald
vanuit de AWBZ-middelen en was recent vooral in het nieuws vanwege de
budgettaire nood bij de thuiszorg.Breed pakket

In de regio Midden-Brabant werken negen gemeenten rond Tilburg aan de
aanbesteding. Het gaat om een breed pakket aan huishoudelijke hulp, uiteenlopend
van schoonmaakwerkzaamheden, boodschappen doen tot hulp bij wassen en de
financiële organisatie van het huishouden.
Regionaal niveauname="wethouder Zorg Aarts">Els Aarts-Engbers
, wethouder Zorg van de
gemeente Tilburg (CDA), legt uit dat de betrokken gemeenten al lang samenwerken
rond de aanbesteding van de deeltaxi (vanuit de Wet voorzieningen gehandicapten)
en reïntegratietrajecten (vanuit de Wet werk en bijstand).

Els Aarts-Engbers: 'Voor iedereen is de
huishoudelijke hulp nieuw. Dan is het niet zo praktisch als ieder voor zich het
wiel gaat zitten uitvinden. Deze schaal van aanbesteden sluit aan op de schaal
waarop regionale zorginstellingen als Thebe al opereren. Ook het zorgkantoor
werkt al op dit niveau in de regio.’Rechtsgelijkheid

Samenwerking is ook nodig vanwege de rechtsgelijkheid die de gemeenten
nastreven, legt Aarts uit. ‘Bovendien levert het capaciteitsvoordelen op.
Kleinere gemeenten kunnen gebruik maken van de ervaringen van de grote.’ Om de
marktwerking te stimuleren, is de regio opgesplitst in kleinere gebieden, zodat
ook kleinere aanbieders kunnen meedingen. ‘De kleinere kunnen op lokaal niveau
vaak meer maatwerk leveren dan de grotere.’In totaal gaat de aanbesteding om een som van zo'n twintig miljoen euro,
naast een budget van twintig procent, dat wordt gereserveerd voor de zorg voor
specifieke doelgroepen als thuis- en daklozen.Schaarste

Met de collectieve inkoop willen de Brabantse gemeenten ook vooruitlopen op
mogelijke tekorten in de Wmo-middelen. ‘Je ziet gewoon dat er een groeiende
groep ouderen aankomt. Straks zal er dus zeker sprake zijn van schaarste. Met
het hudiige budget kunnen we de huidige groep zorgvragers bedienen. We hebben
een CIZ (centrum indicatiestelling) dat altijd heel goed heeft geïndiceerd.
Maar de groei van het aantal zorgvragers kan opeens heel hard gaan.’Schoonmaakbedrijven

Dat schoonmaakbedrijven of zelfs Poolse aanbieders als gevolg van de
Europese aanbesteding de huidige thuiszorginstellingen uit de markt kunnen
drukken, hangt volgens Aarts af van het aanbestedingsbestek dat de gemeenten
schrijven. ‘Helpenden moeten de taal spreken en de cultuur van de streek kennen.
Zorgvragers moeten de hulp houden die ze nu hebben. Nieuwe aanbieders zullen wel
het personeel dat er nu werkt moeten overnemen. De klant moet er zo min mogelijk
van merken.’Echte concurrentie

Op den duur ontwikkelt zich rond de huishoudelijke hulp echte concurrentie,
voorziet de Tilburgse wethouder. ‘Als schoonmaakbedrijven er in slagen de nodige
kwaliteit te bieden en zelfs het huidige personeel willen overnemen, dan zullen
thuiszorginstellingen heel scherp moeten gaan offreren. Een aanbieder die niet
scherp genoeg is, kan de opdracht verliezen aan iemand anders. Ik vind het goed
dat er meer marktwerking komt. Daardoor wordt iedereen erop gespitst om
efficiënt te werken. Dat geeft een nieuw elan in die zorginstellingen.‘Ook andere WMO-delen

Wethouder Aarts verwacht ook op andere WMO-onderdelen nieuwe
gezamenlijke aanbestedingstrajecten. ‘De Tilburgse welzijnsinstelling De Twern
werkt ook grensoverschrijdend. We kunnen straks dus ook besluiten het
welzijnswerk aan te besteden.’Links: VNG,
href="http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/25032ED8-6DFA-48F9-91E4-DD14BE797D92/0/inkopen_aanbested_zw.pdf"
target=_blank name="Handreiking aanbesteding WMO">'Handreiking Inkopen en
aanbesteden in de Wmo'
, Zevenaar,
href="http://www.zevenaar.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=18&fontsize=11&stukid=1226"
target=_blank name="Zevenaar Huishoudelijke hulp">'WMO aanbesteding hulp bij het
huishouden'
; Tilburg,
href="http://www.tilburg.nl/DetailPagina.asp?DomeinID=61&PaginaSoort=20&MenuID=0&SubmenuID=828&PaginaID=580&ElementID=2424&PersBerichtID=1200&"
target=_blank name="aanbesteding WMO">Gemeenten in Midden- Brabant besteden
huishoudelijke verzorging samen aan
, 20 juli 2006.
href="http://www.tilburg.nl/DetailPagina.asp?DomeinID=61&PaginaSoort=20&MenuID=0&SubmenuID=828&PaginaID=580&ElementID=2424&PersBerichtID=1211&"
target=_blank name="Individuele aanvragen Tilburg">Tilburg stelt regels vast
voor aanvragen individuele voorzieningen Wmo
, 17 augustus 2006

Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/61118/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Gooi aanbesteding">Gezamenlijke WMO-aanbesteding Gooi- en
Vechtstreek
, Zorg + Welzijn Webnieuws, 19 juli 2006,
href="http://www.gemeente.nu/portal/gemeente.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_loketten_welzijn_nieuws/tsge_portlet_loketten_welzijn_nieuws1search/true/tsge_portlet_loketten_welzijn_nieuws1channelId/1214/tsge_portlet_loketten_welzijn_nieuws1id/62693/_desktopLabel/gemeente/index.html"
target=_blank name="Europese aanbesteding">Breda kiest voor Europese
aanbesteding thuiszorg
, Gemeente.nu 11 augustus 2006.


Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.