Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Personeel beperkt vrijheid bewoners verpleeghuis

Verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen beperken dagelijks de vrijheid van cliënten, maar zijn zich daar niet altijd van bewust. Dat blijkt uit onderzoek van het panel Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan niet aangeven hoe groot het aantal ouderen is bij wie de bewegingsvrijheid wordt beperkt.
Personeel beperkt vrijheid bewoners verpleeghuis

Door Esther van Andel - Om valpartijen en ongevallen te
voorkomen of om de rust op de afdeling te bewaren, passen verzorgenden
handelingen toe die de bewegingsvrijheid van ouderen beperken.Vastbinden

Zo worden ouderen bijvoorbeeld vastgebonden, gaan bedhekken omhoog of
worden cliënten in een diepe stoel geplaatst waar zij zelf niet uit kunnen
komen. Het gedwongen toedienen van kalmerende middelen, de cliënt in een
gesloten ruimte zetten of separatie in een aparte ruimte zijn andere
maatregelen.Inspectie-onderzoek

De Inspectie voor de
Gezondheidszorg
kan geen schatting doen van het aantal
ouderen waarbij de bewegingsvrijheid wordt beperkt. Persvoorlichter Karin Donk
zegt bekend te zijn met de problemen, maar dat de inspectie hier nog geen
onderzoek naar heeft gedaan.Gebrek aan toezicht

Eenderde van het verzorgende personeel dat aan het onderzoek
deelnam zegt dit soort maatregelen alleen te treffen vanwege een gebrek aan
toezicht, omdat er te weinig personeel is. Meer toezicht, meer afleiding en begeleiding
en een snellere doorstroom naar een verpleeghuis zijn alternatieven die
de respondenten noemen.Oplossingen

Voor de individuele bewoners zijn oplossingen te bedenken zoals een
matras naast het bed plaatsen, zodat de bewoner niet hard uit bed valt. Om de
bewoner zich prettig te laten voelen is het van belang dat de afdeling
een omgeving creëert waar voldoende toezicht en begeleiding is.Onwetend

Lang niet alle verzorgenden zijn op de hoogte
van de vrijheidsbeperkende maatregelen die binnen de
href="http://www.hulpgids.nl/wetten/bopz.htm" target=_blank name=bopz>Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

(Bopz).Hoewel tweederde weet dat de wet bestaat, weet de meerderheid niet of ze
volgens deze wet handelt. Bijna de helft van de verzorgenden heeft dan ook
behoefte aan extra scholing over vrijheidsbeperkende handelingen en het
voorkomen ervan.Totaal
overbodig


De Landelijke
Organisatie Cliëntenraden
(LOC) vindt de maatregelen totaal overbodig. ‘We
worden er niet blij van. Het is een ongewenste situatie’, zegt Marthijn
Laterveer, coördinator belangenbehartiging van het LOC. ‘Zorginstellingen moeten
hun beleid zo voeren dat er helemaal geen vrijheidsbeperking opgelegd
worden.’Makkelijke weg

Volgens Laterveer is het opleidingsniveau van sommigen verzorgenden vaak
een factor waardoor vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen. ‘Ze weten
vaak niet hoe ze moeten reageren op bepaalde situaties en kiezen voor de meest
makkelijke weg. Personeelsgebrek speelt ook mee, net als de voorzichtigheid van
de familie.’Genoeg alternatieven

De LOC zegt dat er genoeg andere maatregelen genomen kunnen worden. ‘Meer
toezicht en beschermend ondergoed met heupbeschermers bijvoorbeeld. Bovendien
blijven bewoners die geen bewegingsbeperkingen opgelegd krijgen veel rustiger’,
zegt Laterveer.Uit het onderzoek blijkt ook dat het achterwege laten van deze maatregelen
niet leidt tot meer valpartijen. Bovendien kunnen deze maatregelen gevolgen
hebben voor de lichamelijke gezondheid en het psychische welzijn van de
bewoners.Panel

Het panel is een project van het
target=_blank name=nivel>NIVEL
(Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg), het
name=levv>Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging
(LEVV) en
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
(V&VN). Het panel bestaat uit vierhonderd verpleegkundigen
en driehonderd verzorgenden. Twee keer per jaar worden zij ondervraagd over
hun werk.Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/56861/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=vrijheidsbeperking>Ambassadeur Bestrijding
Ouderenmishandeling: ‘Ook veel hulpverleners doen het’
(Zorg + Welzijn
Magazine, 11 mei 2006)Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=2Ahx3&m=xMcj&s=NP5HE3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Foto

  • Personeel beperkt vrijheid bewoners verpleeghuis

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.