Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

LEVV: Dringend maatregelen nodig om zorgmedewerkers vast te houden

In de jaarlijkse rapportage ‘Feiten en Cijfers’ van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV) komt naar voren dat er dringend maatregelen nodig zijn om het personeel in de zorg vast te houden. Onderzoekers van het LEVV constateren dat de hoeveelheid werk in de zorg harder groeit dan de beschikbare arbeid.

Door Esther van Andel - Veel zorgprofessionals
vertrekken door het gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden, het ontbreken aan
loopbaanperspectief of de behoefte aan werk in een andere sector.De hoge werkdruk en de ontevredenheid met de kwaliteit in de zorg zijn vaak
gehoorde redenen om de zorg te verlaten. Ontevredenheid over salariëring,
roosters en werktijden spelen ook een rol in het vertrek van zorgprofessionals.
LEVV

Paul Poortvliet, programmaleider informatievoorziening bij
href="http://www.levv.nl/" target=_blank name=LEVV>LEVV
zegt: ‘We moeten
niet alleen nieuwe mensen werven, maar de huidige werknemers ook proberen vast
te houden. Veel vertrekkende werknemers uit de gezondheidszorg geven als reden
het gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden. Dat is een vermijdbaar punt.’Scholing

De gezondheidszorg moet aantrekkelijker gemaakt worden voor huidige en
toekomstige werknemers in de zorg. Belangrijk is om te investeren in scholing.
'Zorginstellingen moeten personeel de kans geven om zich te ontwikkelen en
scholing binnen hun vak te volgen. Dat biedt perspectief en maakt het vak al een
stuk interessanter’, zegt Poortvliet.Betrek medewerkers bij beleid

Een andere manier om meer zorgwerkers in de branche te houden is om het
personeel meer bij de beleidsvoering te betrekken. Vaak worden beslissingen of
maatregelen van boven af genomen zonder de beroepsbeoefenaar erbij te betrekken.
Poortvliet: ‘Laat de medewerkers zelf meedenken over verbeteringen of
vernieuwingen van het beleid. Betrek ze bij het proces, want zij weten hoe het
er echt aan toe gaat op de werkvloer. Dat geeft ze meer
verantwoordelijkheidsgevoel. Het motiveert ze om langer in de zorg te werken.
Daarmee kan een deel van het tekort worden opgevangen.’Daling

Het aantal mensen dat kiest voor een verzorgend of verpleegkundig beroep is
ten opzichte van de periode 1995-2003 ook gedaald. In 2004 en 2005 was er een
minimale groei van 0.5 procent. Tevens kiezen steeds minder jongeren voor een
opleiding in de zorgsector. Het arbeidsaanbod krijgt hierdoor een gemiddeld
hogere leeftijd, met een grotere vervangingsvraag tot gevolg.Imago verbeteren

Poortvliet pleit ervoor om de zorg aantrekkelijker te maken voor
toekomstige studenten of mensen die de arbeidsmarkt net betreden. ‘Het imago van
beroepen in de zorg is slecht. Er wordt gedacht dat het zwaar werk is, dat
slecht betaald wordt. Dat is de reden waarom niet voor een opleiding in de zorg
wordt gekozen.’‘Met de campagne ‘trots op de zorg’ gaat de beroepsvereniging van en voor
verpleegkundigen en verzorgenden de straat op om het beroep te promoten.
Verbetering van het imago is nodig om nieuwe mensen te werven’, aldus
Poortvliet.Gehandicaptenzorg

Vooral het aantal werknemers in de gehandicaptenzorg is gedaald. Ten
opzichte van 2005 daalde het aantal werknemers met 8,5 procent. De daling heeft
vooral te maken met de inschatting van werkgevers. Zij beoordelen steeds meer
functies als sociaalagogisch in plaats van verpleging en verzorging.Op dit moment werken een miljoen mensen in de zorg. Om in de groeiende
zorgvraag te voorzien zouden in de komende decennia 700.000 extra mensen nodig
zijn. Dit legt een enorm beslag op de arbeidsmarkt en is niet realistisch. De
situatie is dus zorgelijk. Om toch meer mensen aan het bed te krijgen wil de
overheid werkelozen en herintreders motiveren om in de zorg te gaan
werken.Maatregelen

Het LEVV verwacht dat in 2009 het aanbod van zorgwerknemers snel tekort zal
schieten en dit snel op zal lopen als er geen maatregelen genomen worden.
Inspanningen op het behoud van personeel en een efficiëntere organisatie van de
werkzaamheden kunnen bijdragen aan het opvullen van het tekort. Een goed
personeelsbeleid met loopbaanbegeleiding en doorgroeimogelijkheden is hierbij
erg belangrijk.Productiviteit

Een positieve ontwikkeling die in het rapport van het LEVV naar voren komt
is dat de productiviteit per werknemer toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat de
hoeveelheid werk sneller groeit dan de hoeveelheid beschikbare arbeid. Dat is
een gunstige ontwikkeling, want door slimmer en efficiënter aan het werk te gaan
kan meer werk worden verzet door minder werknemers.Links: www.vnvn.nlLees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/69705/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=zorgpersoneel>Ontslagen afgewend in thuiszorg Ridderkerk

(Zorg + Welzijn Magazine, 03 JAN 2007),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/68061/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=zorgpersoneel>Thuiszorg Rotterdam vreest voor 2000 banen

(Zorg + Welzijn Magazine, 20 NOV 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/71472/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=zorgpersoneel>Onrust over sociaal plan Zorgsaam Zeeuws
Vlaanderen
(Zorg + Welzijn Magazine, 05 FEB 2007) en
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/68865/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=zorgpersoneel>Thuiszorgpersoneel blijft onzeker over
toekomst
(Zorg + Welzijn Magazine, 07 DEC 2006)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.