Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Verwey-Jonker: Kinderbescherming doet geen dubbel werk

Onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is niet een herhaling van wat Bureau Jeugdzorg en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling al hebben gedaan. ‘Het onderzoek van de Raad heeft een meerwaarde als onafhankelijke en juridische toets', aldus het rapport van het Verwey-Jonker instituut. Dit weerspreekt de conclusie die de Jeugdzorgbrigade vorig jaar trok onder leiding van Frank de Grave.
Verwey-Jonker: Kinderbescherming doet geen dubbel werk

Door Carolien Stam - Niettemin is meer samenwerking met Advies
en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Bureau Jeugdzorg noodzakelijk.
Vooral om de veel te lange onderzoeksperiode van zo’n drie maanden door de
raadsmedewerker te bekorten.Meer aansluiten

Door de informatie vanuit het Advies-
en Meldpunt Kindermishandeling
meer aan te laten sluiten op wat de
href="http://www.kinderbescherming.nl ">Raad van de Kinderbescherming
(RvdK)
nodig heeft, kan de Raad snel met een onderzoek beginnen.‘Dan moet je met elkaar
criteria afspreken waar die informatie voor een onderzoek naar een zaak aan moet
voldoen. Dat vergt professioneel afstemmen en handelen', aldus Richard Bakker,
woordvoerder van de Raad voor de Kinderbescherming.Club Frank de Grave

Vorig jaar nog hield de
href="http://www.minvws.nl/rapporten/djb/2006/slotrapportage-jeugdzorgbrigade.asp"
target=_blank name=Jeigdbrigade>Jeugdzorgbrigade
die de bureaucratie in de
jeugdzorg onderzocht, de werkwijze van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling,
Bureau Jeugdzorg en RvdK tegen het licht. De club van Frank de Grave
concludeerde dat de RvdK het onderzoek van bureau jeugdzorg en Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling naar de situatie van het kind nog eens overdeed.
De Raad heeft daarop opdracht gegeven aan het
href="http://www.verwey-jonker.nl">Verwey-Jonker Instituut
om het
onderzoeksproces nader te bekijken.OnafhankelijkerDeze onderzoekers kwamen tot de
conclusie dat de ‘onderzoekende en toetsende taak van de Raad een duidelijke
meerwaarde hebben: een meer onafhankelijke en daardoor andere positie en
invalshoek.’ Het Verwey-Jonker instituut komt echter ook tot de conclusie dat de
onderzoeksperiode van de Raad korter kan.Achterhaalde informatie

Nu zijn raadsmedwerkers gemiddeld 91 dagen bezig met een onderzoek. De
periode tussen melding en actie is vaak zo lang, dat de informatie niet meer
actueel is. Inkorten van de onderzoeksperiode is dus gewenst. Dat betekent dat
er nieuwe en specifieke richtlijnen gewenst zijn voor informatie vanuit de
meldende instanties.AfstemmingVolgens Bakker is het afgelopen jaar al een
slag gemaakt in de afstemming van informatie tussen Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling en RvdK via twee
href="http://www.justitie.nl/onderwerpen/jeugd/jeugdbescherming/Beter_Beschermd/ "
target=_blank name=project>pilotprojecten
: ‘anders werken’ en ‘beter
beschermd’. Daarbij zijn ‘oude zaken’ geëvalueerd en is gekeken hoe beide
organisaties meer categorisch te werk kunnen gaan met het winnen van feitelijke
informatie waar beide iets aan hebben.Verschillende benaderingen'Bureau Jeugdzorg en Advies-
en Meldpunt Kindermishandeling onderzoeken een zaak meer vanuit
hulpverleningsoogpunt', verklaart Richard Bakker van de RvdK de verschillende
benaderingen van Advies en Meldpunt Kindermishandeling en RvdK. ‘De
hulpverlenende instanties kijken naar welke hulp gestart kan worden in de
context van het gezin. De Raad voor de Kinderbescherming kijkt naar de
juridische context; maakt de situatie van het kind een maatregel van de
kinderrechter

noodzakelijk?’Het zou dus toch het onderzoek van de Raad bespoedigen als de feitelijke
informatie aanvullend is, opdat de Raad verder kan gaan met de gegevens die
Bureau Jeugdzorg en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling bij elkaar
hebben gebracht.Lees ook:
href="portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsea"
target=_blank name="Wim Slot">Wim Slot, hoogleraar kinderbescherming, over
ondertoezichtstellingen: ‘Rechter biedt te weinig handvatten voor
hulp’
(Zorg + Welzijn, 26 oktober 2005),
href="portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsea"
target=_blank name="Zaak savanne">Hoofdinspecteur Joke de Vries over
professioneel gehalte van jeugdzorg: 'De zaak-Savanne is geen incident'

(Zorg + Welzijn, 29 juni 2005)Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=hzs93&m=seeY&s=NP5HE3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.
Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl


Foto

  • Verwey-Jonker: Kinderbescherming doet geen dubbel werk

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.