Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Socioloog Engbersen over regeerakkoord: ‘Welzijn krijgt nu kans zich te verbeteren’

‘De opleiding moet beter en de werksoort moet weer aantrekkelijk worden.’ De welzijnssector krijgt in het nieuwe regeerakkoord de kans om de eigen kwaliteit te verbeteren volgens Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmusuniversiteit. ‘De combinatie van wijkaanpak en de sociaaleconomische ontwikkeling is interessant.’
Socioloog Engbersen over regeerakkoord: ‘Welzijn krijgt nu kans zich te verbeteren’
Door Carolien Stam - Veel problemen zijn niet
oplosbaar op wijkniveau, stelt professor Engbersen. ‘Goede woningen bouwen en
straatetiquette invoeren zijn belangrijk, maar niet voldoende. Schooluitval en
perspectief op een


baan zijn niet binnen de wijk te organiseren, dat vereist een
meer regionale aanpak.’Lokaal én regionaalHet is vooral de combinatie van
lokale én regionale aanpak die de socioloog aanspreekt in het regeerakkoord. En:
‘De sociale sector kan heel blij zijn met dit akkoord. Het is een prachtige kans
om aan de slag te gaan met de wijken en met de sociale samenhang. Maar het
welzijnswerk zal zich op moeten richten en weer een dynamische, betekenisvolle
sector worden.’Van probleem- naar prachtwijkDe nieuwe coalitie van
href="http://www.cda.nl" target=_blank name=CDA>CDA
,
href="http://www.pvdA.nl " target=_blank name=pvda>PvdA
en
href="http://www.christenunie.nl" target=_blank name=CU>ChristenUnie
komt
met een regeerakkoord waarin de sociale samenhang een belangrijke pijler is.
Participatie, integratie, maar ook inkomensbeleid en de wijkaanpak maken daarvan
onderdeel uit. Op lokaal niveau moeten instellingen en organisaties nauw
samenwerken om van een ‘probleemwijk een prachtwijk’ te maken, aldus het
regeerakkoord.Zelf aan de slag

Dat biedt perspectieven voor de welzijnssector, denkt ook Godfried
Engbersen, hoogleraar sociologie aan de
target=_blank name=EU>Erasmusuniversiteit
in Rotterdam, maar dan zal
de sector eerst iets moeten doen aan de kwaliteit van haar werk.

Hoe moet de welzijnssector de kwaliteit van het
werk verbeteren?

‘De opleidingen moeten beter, maar ook de werksoort moet
aantrekkelijker worden. Het moet niet het vermoeide werk zijn zoals nu, sterk
defensief en op zelfhandhaving gericht. Welzijnswerkers moeten nieuw elan
ontwikkelen, iets terug krijgen van de ambities uit de jaren zestig en zeventig.
Dat moeten ze zelf doen. En dat vergt nadenken en herorganiseren. Ze moeten de
kans grijpen om een rol te spelen in het nieuwe veld dat dit regeerakkoord
biedt.’MotivatieprobleemNaast een professioneel probleem heeft de
welzijnssector volgens Engbersen ook een motivatieprobleem: ‘Het werk wordt niet
goed genoeg gedaan. Dat heeft te maken met bezuinigingen, met fragmentatie van
het werk en met de projectencarrousel.''Ik hoop op een offensief van het welzijnswerk. Ze moeten de taak op zich
nemen een belangrijke rol te spelen in de opbouw van de wijken en de
totstandkoming van de sociale samenhang. De komende regeerperiode geeft daar de
mogelijkheid toe.’Samenwerking tussen alle partijen in de
wijk staat centraal in het regeerakkoord. Een reëel scenario?

‘Er zijn een aantal structurele problemen ontstaan in
oude wijken. Met verbetering van de leefbaarheid en met meer welzijnswerk ben je
er niet. Jongeren mogen niet meer uit school vallen, ze moeten perspectief op
een baan hebben. De wijken moeten veilig zijn. Dat vereist samenwerking tussen
verschillende organisaties. Dan hebben we het over scholen, politie,
woningcorporaties, welzijnswerk en hulpinstellingen.''Samenwerken gaat soms goed, soms niet. Er wordt veel gesproken over
ketenaanpak en integrale aanpak. Maar dat moet zich niet beperken tot een
keertje extra met z’n allen vergaderen. Partijen op lokaal niveau moeten
voldoende slagkracht hebben om lokale problemen aan te pakken. Daarnaast is het
nodig dat er regionaal ook sprake is van sociaaleconomische ontwikkeling en
perspectief op werk.’

Gedeelde waarden, participatie en
integratie zijn steekwoorden voor meer sociale samenhang. Geeft het
regeerakkoord de indruk van een ontheemde samenleving?
‘Het is een reactie op de voorgaande periode
van eigen verantwoordelijkheid. Je ziet twee dingen terugkeren. Ten eerste de
erkenning van maatschappelijke verbanden, dat is typisch CDA. Verder komt er
weer een toetredende overheid voor kwetsbare groepen.''De eigen verantwoordelijkheid heeft winners en verliezers opgeleverd. Er
zijn mensen die extra keuzemogelijkheden hebben. Er zijn ook mensen die moeite
hebben om eigen keuzes te maken, die gebrek aan kwalificaties hebben. Die
krijgen nu weer een steun in de rug.’Paternalisme‘Ik ben een groot voorstander van sociale samenhang, van
een samenleving waarin mensen integreren en participeren. Het regeerakkoord
zegt: "We doen dat in het kader van een aantal centrale waarden". Zolang de
democratische rechtstaat de norm aangeeft is dat akkoord.''Als mensen elkaar de maat gaan nemen, elkaar gaan vertellen hoe ze moeten
leven, dan heb ik daar moeite mee. De oppositiepartijen verwijten de coalitie
paternalisme en een normatieve insteek. Ik vind dat niet, de belangrijkste
spelregels waardoor men zich laat leiden worden door de rechtsstaat bepaald. Dat
is legitiem.’Link:
href="http://www.kabinetsformatie2006.nl/Images/Coalitieakkoord%20CDA-PvdA-CU_tcm149-92516.pdf"
target=_blank name=Kabinetsformatie>Regeerakkoord
Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/54779/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=scholing>Opleidingsbeleid in de welzijnssector: ‘Beleid? We
doen het één en ander’
(Zorg + Welzijn, 30 november 2005)

Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=k4Mj3&m=d5HT&s=YKpyQ3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.