Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Nieuw regeerakkoord: ‘Aandacht voor de zorgconsument is een mijlpaal’

Voor de versterking van sociale samenhang trekt het nieuwe kabinet Balkenende IV 2,5 miljard euro uit. Voor de verpleeghuiszorg een half miljard extra. Een overzicht van de reacties uit de sectoren zorg en welzijn. ‘Het regeerakkoord is wat dubbelzinnig over zorg en ondernemerschap.’
Nieuw regeerakkoord: ‘Aandacht voor de zorgconsument is een mijlpaal’

Het nieuwe kabinet wil dat
de overheid meer dan voorheen de burgers terzijde staat. In de sociale pijler
streeft Balkenende-IV, blijkens
href="http://www.kabinetsformatie2006.nl/Images/Coalitieakkoord%20CDA-PvdA-CU_tcm149-92516.pdf"
target=_blank name=Kabinetsformatie>het regeerakkoord

,
naar een aantal groteprojecten.Zo

wil

de regering een offensief voor probleemwijken, het Deltaplan
Inburgering, het plan 'Kansen voor kinderen' en het participatieproject
'Iedereen doet mee'. (zie:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/71561/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_blank>Balkenende IV: Samen werken, samen leven
).Nieuwe concepten

Op het gebied van de zorg lijkt het kabinet vooral naar stabiliteit te streven. Het wil in dialoog
met het veld de ontwikkeling van nieuwe concepten bevorderen. ‘Sleutelwoorden
daarbij zijn kleinschaligheid, inbedding in wijken en buurten,
ontbureaucratisering en ruimte voor de professional.‘Instemming Het offensief voor de probleemwijken kan op veel
instemming rekenen van de kant van Aedes, de brancheorganisatie voor
woningcorporaties, die begin deze maand onder druk van minister Winsemius in hun
‘Antwoord aan de samenleving’ zich bereid verklaarden miljarden te steken in 140
probleemwijken. (Zie:
href="http://www.aedesnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0317000/c/start/file=/9317000/1f/j9vvgbaknlfwby0/vhi2p7dxb438?s0n=vgcdpqd2ksxk"
target=_blank name=Aedes>Veel herkenbare elementen 'Antwoord' in
regeerakkoord
)Dialoog

De woningcorporatiekoepel
prijst het aanstaande kabinet vanwege de nagestreefde dialoog met de samenleving. ‘We gaan zo spoedig
mogelijk de dialoog aan met als uitgangspunt ons Antwoord aan de samenleving’.
(zie:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/70738/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_blank name=Corporaties>‘Corporaties steken miljarden in
achterstandwijken’).Niet zonder welzijn


name=MOgroep>De MOgroep, brancheorganisatie voor onder meer welzijnswerk
, merkt op dat
corporaties het niet alleen kunnen en voor wijkverbetering het welzijnswerk
nodig hebben. ‘Een buurt draait om mensen: om binding, om meedoen, om welzijn.
Investeringen in fysieke maatregelen van sloop en nieuwbouw moet hand in hand
gaan met investeringen in sociale maatregelen. Alleen dan is er werkelijk sprake
van integratie en wijkverbetering. ’Steun voor GGZ


href="http://www.ggznederland.nl/actueel/persberichten/index.html" target=_blank
name="GGZ Nederland"> GGZ Nederland
ziet de plannen rond jeugd, preventie,
langdurende zorg en verslaving als een steun voor haar eigen ideeën. Ook gaat
deze brancheorganisatie ervan uit dat de afronding van de overheveling van de GGZ
van AWBZ naar Zorgverzekeringswet doorgaat.Het kabinet wil meer aandacht voor preventie - bijvoorbeeld van depressies
– maar onduidelijk is wat dat inhoudt. Naast de extra aandacht voor chronisch
zieken, moet ook expliciet aandacht komen voor de mensen met psychische
aandoeningen, vindt GGZ Nederland.Mijlpaal

De aandacht voor de zorgconsument is een mijlpaal,
stelt de
name=NPCF>Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)

. ‘Nooit eerder gaf een kabinet blijk
van de noodzaak om de positie van de zorgconsument verder te versterken.’ Maar
er moet wel actie ondernomen worden om de premie van de burger te laten renderen
en de kwaliteit van de zorg hoog op de agenda te zetten.Basisfilosofie

Ook
href="http://www.actiz.nl:80/pers/view.do?contentElement.identifier.identifierId=104590"
target=_blank name=Actiz>ActiZ
, de organisatie van zorgondernemers, stelt dat
de basisfilosofie van het kabinet aansluit bij de eigen visie. Namelijk: de cliënt centraal,
kleinschalig en wijkgericht, aandacht voor de professional, ruimte
voor maatschappelijk ondernemerschap.Opvallend is dat ActiZ geen oordeel uitspreekt over
de hoogte van de investeringen in de verpleeghuiszorg. De zorgkoepel is positief over
de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin en de invoering van
maatschappelijke stages, die het graag wil helpen organiseren. Wel wijst ActiZ op de
dreigende arbeidsmarktproblematiek in de zorg, en hoopt dat het kabinet er oog
voor krijgt.Dubbelzinnig

Volgens ActiZ is het regeerakkoord ‘wat dubbelzinnig’ over zorg en
ondernemerschap. ‘Waar men enerzijds schrijft geen ruimte te zien voor vrije
prijsvorming en commerciële concurrentie in de AWBZ, laat het kabinet anderzijds
alle ruimte voor ondernemerschap, privaat kapitaal en nieuwe toetreders in de
zorg.’Perspectief

De
href="http://www.cgraad.nl/actueel/overzicht.html" target=_blank
name=CGraad>Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad
meent dat het regeerakkoord
perspectief biedt voor gehandicapten en chronisch zieken. Tegelijk is de raad
bezorgd over het doorzetten van de decentralisatie zónder heldere
randvoorwaarden en over het ontbreken van een visie op “integraal beleid”.
‘Allochtonen en jeugd zijn doelgroepen aan wie wel op alle levensterreinen
gedacht wordt, maar voor chronisch zieken en gehandicapten geldt dit
niet.’Links:
href="http://www.kabinetsformatie2006.nl/Images/Coalitieakkoord%20CDA-PvdA-CU_tcm149-92516.pdf"
target=_blank name=Kabinetsformatie>Tekst van het
coalitieakkoord
;
href="http://www.aedesnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0317000/c/start/file=/9317000/1f/j9vvgbaknlfwby0/vhi2p7dxb438?s0n=vgcdpqd2ksxk"
target=_blank name=Aedes>Veel herkenbare elementen 'Antwoord' in
regeerakkoord
;
href="http://www.ggznederland.nl/actueel/persberichten/index.html" target=_blank
name="GGZ Nederland">GGZ Nederland goed te spreken over regeerakkoord
;
href="http://www.actiz.nl:80/pers/view.do?contentElement.identifier.identifierId=104590"
target=_blank name=Actiz class="" id="">ActiZ: Regeerakkoord biedt goede basis voor
maatschappelijk convenant zorg
;
href="http://www.cgraad.nl:/organisatie/20070206b.html" target=_blank name=CGraad>Regeerakkoord biedt
perspectief voor gehandicapten en chronisch zieken
Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/71561/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_blank>Balkenende IV: Samen werken, samen leven
(Zorg + Welzijn,
7 februari 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/70738/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html">Corporaties
steken miljarden in achterstandwijken
(Zorg + Welzijn, 23 januari
2007)

Foto

  • Nieuw regeerakkoord: ‘Aandacht voor de zorgconsument is een mijlpaal’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.