Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

MOgroep: 'Welzijnswerk heeft een sleutelrol bij de wijkverbetering'

De MOgroep, de brancheorganisatie voor onder meer welzijnswerk, is 'best enthousiast' over het nieuwe regeerakkoord. Opvallend is wel dat de term ‘welzijn’ nauwelijks in het akkoord voorkomt. Aly van Beek, manager welzijn en maatschappelijke dienstverlening van de MOgroep, ziet niettemin grote kansen. ‘De thema’s waar het welzijnswerk mee bezig is, worden volop genoemd.’ Door Martin Zuithof.
MOgroep: 'Welzijnswerk heeft een sleutelrol bij de wijkverbetering'

Wat is er zo goed aan het regeerakkoord?Aly van Beek (
href="http://www.mogroep.nl" target=_blank name=MOgroep>Maatschappelijke
Ondernemersgroep

): ‘We zijn enthousiast over de ambities rond de pijlers sociale samenhang en
veiligheid. Veel moet op gemeentelijk niveau gebeuren en dan is het belangrijk
dat welzijn daar een belangrijke partij is. We zijn blij met de ministeries
Integratie en wijkverbetering en Jeugd en gezin omdat ze de problemen integraal
willen aanpakken'

'De sociale ambities zijn groot: wijkverbetering, tegengaan van
schooluitval, armoedebeleid, kinderopvang en voorschool. Het zal best
ingewikkeld zijn om dat allemaal te realiseren gezien alle bestuurslagen die er
doorheen lopen.’Kan de regering straks dit nieuwe beleid wel zo makkelijk
invoeren, nu in de WMO sociale samenhang een verantwoordelijkheid van de
gemeenten is?
‘Daarover willen ze afspraken met de verschillende bestuurlagen maken. De Vereniging Nederlandse
Gemeenten heeft er al op gewezen dat het maken van afspraken
over wonen en wijkverbetering met corporaties een verantwoordelijkheid van de gemeenten is.
Essentieel is dat de branche Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening daar ook
bij aansluit. Het gaat om convenanten tussen het Rijk en gemeentelijk
niveau.’Welzijnswerk kan een sleutelrol spelen bij wijkverbetering, stelt
u. Maar de regie is toch in handen bij gemeenten en corporaties?
‘Daarover moeten goede afspraken worden gemaakt. Als corporaties
projecten gaan betalen, zullen ze er ook enige sturing op willen hebben. Dat kun
je dan op twee manieren doen: de corporatie krijgt de verantwoordelijkheid voor
de wijkverbeteringsprojecten. Of je zorgt ervoor dat ieder zijn
verantwoordelijkheid neemt: gemeente, corporaties en de
welzijnsorganisaties.’Kan het welzijnswerk wat u betreft ook onderaannemer worden van de
corporaties?
‘Als daar goede afspraken over worden gemaakt, is er
niets mis mee. Onze huiver is dat die afspraken zich dan misschien beperken tot
de belangen van de woningcorporaties. Maar als je overeenstemming hebt over de
doelen van de wijkverbetering dan kan onderaannemerschap ook een vorm zijn. Op
zich is er niets mis mee.’Waaruit blijkt eigenlijk dat de nieuwe regering het welzijnswerk
zo'n grote rol wil geven?
‘De term welzijn komt weinig voor in het regeerakkoord. Ze
hebben het niet over branches, maar over doelen die ze willen realiseren. Welzijn
wordt weinig genoemd, maar de thema’s waar het mee bezig is worden volop
genoemd. Daar liggen veel kansen. Belangrijkste is dat het Rijk met het
lokaal niveau tot afspraken komt.’Welke prioriteiten ziet de MOgroep voor welzijn?
‘De sector moet zich nog meer focussen op meedoen. We willen inzetten op
wijk- en buurtaanpak en op jeugd. Daarbij speelt het jongerenwerk een
belangrijke dubbelrol: naar de jongeren toe, maar ook rond de overlast van
jongeren in de wijken.’Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/6120/tsge_portlet_zw_searchitemId/71858/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name="Zorg + Welzijn">Regeerakkoord Balkenende IV
(Zorg +
Welzijn, 13 februari 2007),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5612/tsge_portlet_zw_searchitemId/71952/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=Regeerakkoord>Het regeerakkoord is een prachtige kans om de
wijken en de sociale samenhang te verbeteren, stelt de socioloog Godfried
Engbersen
(Zorg + Welzijn, 15 februari 2007),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/71798/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=Akkoord>Nieuw regeerakkoord: ‘Aandacht voor de zorgconsument
is een mijlpaal’
(Zorg + Welzijn, 12 februari 2007),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/59219/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=Miljarden>‘Miljarden voor achterstandswijken druppels op
gloeiende plaat'
(Zorg + Welzijn, 15 juni 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20105/tsge_portlet_zw_searchitemId/52783/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=Branche>Branche teleurgesteld over kabinetsstandpunt
frontliniewerkers
(Zorg + Welzijn, 17 februari 2006)

Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=hzs93&m=seeY&s=NP5HE3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlFoto

  • MOgroep: 'Welzijnswerk heeft een sleutelrol bij de wijkverbetering'

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.