Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kenniscentra op zoek naar de markt. Gesplitst NIZW vormt nieuwe drie-eenheid. Achtergrond.

Het Nederlands Instituut van Zorg en Welzijn wordt op 1 januari 2007 opgesplitst in drie nieuwe instellingen: MOVISIE, het Nederlands Jeugdinstituut en Vilans. Deze opsplitsing – inclusief fusie met een reeks kleinere kenniscentra – is met veel kritiek onthaald. Vooral in de welzijnssector wordt de verzelfstandiging, die in 2011 moet zijn afgerond, met scepsis bezien.


Gehuisvest in een uitloper van het grote winkelcomplex en gelegen aan een
stukje binnenstadssnelweg van niks naar nergens, is het NIZW misschien wel het
minst bekende onderdeel van het Utrechtse kunsthart Hoog Catharijne.

Voor de vakmensen die waken over het lichamelijk en sociaal heil van
Nederland is het NIZW al lang een begrip: dit instituut houdt de vakkennis in de
sector op peil en vertaalt nieuwe methoden en inzichten naar de praktijk.Op 1 januari is het NIZW in drie delen gesplitst: zorg, jeugdbeleid en
maatschappelijke ondersteuning. Samen met verwante organisaties zijn deze delen
tot drie nieuwe kennisinstituten hergegroepeerd: Vilans voor de AWBZ-zorg, het
Nederlands Jeugdinstituut voor de Wet op de Jeugdzorg en MOVISIE voor de
doelgroepen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.Het instituut raakt gefragmenteerd, maar wordt tegelijk ook uitgebreid:
alle fusiepartners betrekken na een verbouwing de bestaande kantoorflat. De drie
instituten delen daar de ondersteunende financiële, administratieve en
IT-diensten.En via flexplekken en multidisciplinaire teams houden ze waar nodig
contact. Hoe lang deze nieuwe drie-eenheid stand houdt, is de vraag: vanaf 2011
moeten de nieuwe instituten hun kennis zien te slijten zonder enige
overheidssteun.Dood spoorBij betrokken buitenstaanders ontlokt de
transformatie vooral kritiek. Walter Etty, voormalig wethouder van Amsterdam en
tegenwoordig werkzaam bij Anderson, Elffers en Felix consultants, hield de
herstructurering in opdracht van de Ondernemingsraad organisatorisch onder de
loep.Het gehele artikel is te lezen in Zorg + Welzijn Magazine 1, januari
2007. Drie maanden na publicatie wordt het op de website geplaatst.


Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.