Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Vaker schizofrenie bij allochtonen in ‘blanke wijk’

Allochtonen die in een gemengde wijk wonen hebben een grotere kans op schizofrenie dan allochtonen die in ‘zwarte’ wijken wonen. Wanneer het percentage mensen van de eigen etnische groep – Marokkaans, Turks of Surinaams – afneemt, neemt het aantal gevallen van schizofrenie toe.
Vaker schizofrenie bij allochtonen in ‘blanke wijk’

Door Esther van Andel - Dat blijkt uit een onderzoek van de
href="http://www.parnassiabavogroep.nl/">Parnassia Bavo Groep
in Den Haag.
Het onderzoek is uitgevoerd onder de eerste en tweede generatie Marokkaanse,
Surinaamse en Turkse allochtonen in Den Haag.

Sociale omgevingHet risico op schizofrenie hangt bij
allochtonen sterk samen met de sociale omgeving waarin zij wonen. Uit eerdere
onderzoeken bleek al dat niet-westerse allochtonen een tot zeven keer grotere
kans hebben om schizofrenie te ontwikkelen dan autochtonen, maar tot nu toe was
de oorzaak hiervan onbekend. Sociale en culturele factoren zijn een belangrijke
verklaring voor de verhoogde kans op de stoornis.

OorzakenAllochtonen die zich binnen
de eigen etnische kring bewegen, hebben een kleinere kans op de psychische
aandoening. Volgens een van de onderzoekers, Wim Veling van de Parnassia Bavo
Groep, zijn hiervoor drie redenen aan te wijzen. Allereerst ontwikkelen mensen
een sterkere eigen identiteit wanneer ze met mensen uit dezelfde etnische groep
omgaan. Opgroeien binnen de eigen kring bevordert het leggen van sociale
contacten en versterkt het netwerk. Daarnaast hebben allochtonen die in
multiculturele wijken wonen, dus waar veel anderen met dezelfde identiteit
wonen, minder last van discriminatie.

Sociaaleconomische factorenOpvallend is dat een
sociaaleconomische achterstand van een wijk géén verklaring is voor een toename
van schizofrenie bij allochtonen. De wijken met het hoogste percentage
allochtonen zijn de wijken waar de ziekte zich in deze groepen het minst
voordoet. En dat terwijl het sociaaleconomisch gezien de slechtste wijken zijn.
De Schildersbuurt en Transvaal bijvoorbeeld zijn Haagse wijken waar veel
allochtonen met hun eigen groep samenwonen. Uit het onderzoek blijkt dat de
allochtonen in deze wijken geen verhoogd risico op schizofrenie hebben.

Marokkanen grootste kansOok opmerkelijk is dat
Marokkanen in de overige stadsdelen vier keer zoveel kans hebben op de ziekte
als de autochtone bewoners. Bij Surinamers en Turken is het risico op
schizofrenie twee keer zo hoog. Volgens Veling is dit vooralsnog een onopgeloste
puzzel. ‘Deze groepen verschillen in sociale samenhang erg van elkaar. Daar kan
het mee te maken hebben. Een tweede oorzaak zou de ervaring van discriminatie
kunnen zijn. Hoe vaker een allochtone groep discriminatie ervaart, in dit geval
Marokkanen, des te groter het aantal mensen met schizofrenie’, zegt de
onderzoeker.

Autochtone Nederlanders Omgedraaid is de kans op
schizofrenie onder autochtone Nederlanders in gemengde wijken groter dan
autochtonen in ‘blanke wijken’. Veling: ‘Autochtonen in Transvaal en De
Schildersbuurt lijken een hoger risico te hebben, maar dit heeft meer te maken
met sociaaleconomische achterstanden.’
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Maastricht,
Erasmus MC Rotterdam, UMC Utrecht en de Columbia University in New York.

Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-97114/bijna_helft_van_marokkaanse_bevolking_heeft_psychische_problemen.html">Bijna
helft van Marokkaanse bevolking heeft psychische problemen
(Zorg +
Welzijn Website, 5 november 2007) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/home/id5601-100556/onderzoek_naar_psychische_problemen_en_handicaps_bij_allochtone_jongeren.html"
target=_blank name="allo's">Onderzoek naar psychische problemen en handicaps bij
allochtone jongeren
(Zorg + Welzijn Website, 13 december 2007)


Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=ly8Ab&m=NH1w&s=IcDpQb" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.