Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Stijgende zorgvraag leidt tot banengroei in zorg en welzijn

De komende jaren stijgt de zorgvraag en vergrijst het huidige personeelsbestand in de zorg- en welzijnssector. Mede daardoor ontstaan er veel vacatures in grote delen van de sector. Invulling hiervan is van groot belang om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn te garanderen.
Stijgende zorgvraag leidt tot banengroei in zorg en welzijn

Dit zijn enkele bevindingen uit het rapport Arbeid in zorg en welzijn 2007,
dat het onderzoeksinstituut
href="http://www.prismant.nl/prismant/Nieuws/Uitstekende_kansen_op_een_baan_in_de_sector_Zorg_e"
target=_blank name=prismant>Prismant
in opdracht van onder andere VWS, de
arbeidsmarktfondsen in de zorg, CWI en
target=_blank name=calibris>Calibris
heeft opgesteld. Dit rapport bevat een
terugblik op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en een vooruitblik op de
komende jaren.

Zorgvraag groeit
De toename van het aantal vacatures betekent een grote kans op een baan
voor verzorgenden in de ouderenzorg, maatschappelijke werkers, medewerkers in de
gehandicaptenzorg en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.
Ondanks de toename van arbeidsproductiviteit, is er een grotere zorgvraag.
Daar komt over vijf à tien jaar een sterk stijgende vervangingsvraag als gevolg
van de vergrijzing van het huidige personeelsbestand bij. Daar staat tegenover
dat de arbeidsmarkt krapper wordt, aangezien het aanbod schoolverlaters en
herintreders slinkt. Bij verzorgenden leidt dit al snel tot dreigende problemen.


Noodzaak nieuwe doelgroepenHet
aanboren van nieuwe groepen of het opnieuw aanboren van groepen waar de sector
in het verleden succes had, is zonder meer noodzakelijk. Er werken in de zorg
nog maar weinig mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. Werkgevers
zouden hier meer aandacht voor moeten hebben. Onderzoek naar mogelijke
belemmeringen die deze doelgroepen ervaren om in de verpleging en verzorging te
gaan werken heeft hoge prioriteit. Ook een overstap vanuit een andere sector
naar zorg en welzijn moet worden gestimuleerd. Verder moet het vergroten van de
instroom in de opleidingen problemen voorkomen.

Behoud van personeelVoor de sector
is het verhogen van de leeftijd waarop men met (pré)pensioen gaat van belang om
over vijf tot tien jaar niet op grote schaal geconfronteerd te worden met een
enorme vervangingsvraag. Verlenging van de wekelijkse arbeidstijd kan het aanbod
ook vergroten, maar bij de huidige werknemers lijkt de animo hiertoe niet groot.
Een deel van met name jonge werknemers in de sector is zeer mobiel; voor ouderen
is het vaak minder eenvoudig om van functie te wisselen. Dit vraagt om een
integrale en planmatige aanpak van de personeelsplanning.

Regionale verschillenUit onderzoek
blijkt dat de problemen en mogelijke oplossingen per regio verschillen. Tekorten
aan verzorgenden manifesteren zich vrijwel overal. Er zijn echter grote
verschillen tussen regio's op de volgende punten: het beslag dat de sector legt
op de regionale arbeidsmarkt, de populariteit van het verpleegkundig, verzorgend
en sociaal-agogische onderwijs, de participatiegraad van vrouwen op de
arbeidsmarkt en het verloop en de mate waarin in deeltijd gewerkt wordt. Ook de
mate waarin het personeelsbestand vergrijsd en verder zal vergrijzen speelt een
rol.

Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/archief/id20107-73232/levv_dringend_maatregelen_nodig_om_zorgmedewerkers_vast_te_houden.html"
target=_blank name=zorgvraag>LEVV: Dringend maatregelen nodig om zorgmedewerkers
vast te houden
(Zorg + Welzijn Website, 8 maart 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/archief/id20107-52610/flexis_boort_onbenut_reservoir_van_zorgpersoneel_aan_flexibel_opleiden_desnoods_met_airmiles.html"
target=_blank name=vacatures>Flexis boort onbenut reservoir van zorgpersoneel
aan: 'Flexibel opleiden, desnoods met airmiles'
(Zorg + Welzijn
Magazine, 22 november 2000),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-69297/volop_werk_in_sector_zorg_en_welzijn.html"
target=_blank name="werk in zorg en welzijn">Volop werk in sector zorg en
welzijn
(Zorg + Welzijn Website, 18 december 2006) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-97133/duizenden_maatschappelijke_stageplaatsen_in_branche_welzijn.html"
target=_blank name=stageplaatsen>Duizenden maatschappelijke stageplaatsen in
branche Welzijn
(Zorg + Welzijn, 5 november
2007)


Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=n9Y52&m=PJKw&s=IcDpQb" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Foto

  • Stijgende zorgvraag leidt tot banengroei in zorg en welzijn

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.