Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

‘Wmo stimuleert gemeenten beleid te maken voor zwerfjongeren’

Voor zwerfjongeren ontbreekt nog steeds een duidelijk beleidskader, stelt Daan Heineke van Movisie. 'De samenwerking tussen jeugdzorg en maatschappelijke opvang is nalatig en de hulpverlening en nazorg laten te wensen over. De Wmo brengt daar verandering in.'
‘Wmo stimuleert gemeenten beleid te maken voor zwerfjongeren’Door Esther van Andel - In 2002 stelde de
href="http://www.rekenkamer.nl/">Algemene Rekenkamer
vast dat Nederland vijfduizend
zwerfjongeren telt. Het beleid voor deze doelgroep was slecht geregeld. Niemand
nam de verantwoordelijkheid van de hulpverlening aan zwerfjongeren op zich. 'De
Wmo brengt daar verandering in en schuift die verantwoordelijkheid in de
schoenen van centrumgemeenten', zegt Daan Heineke van kennisinstituut
href="http://www.movisie.nl" target=_blank name=movisie>MOVISIE.


(Foto: Daan Heineke)CentrumgemeentenHeineke schreef in opdracht van VWS de brochure:
'Zwerfjongeren: vraag, aanbod en beleid op een rij'. De regie over maatschappelijke
opvang
wordt binnen de Wmo gevoerd door 43 zogeheten centrumgemeenten, met een regionale
regiefunctie. Naast het beleid voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en
huiselijk geweld, gaan steeds meer centrumgemeenten ook beleid te maken voor
de opvang van en hulp aan zwerfjongeren.Heineke: 'Als centrumgemeenten inzien dat juist voor zwerfjongeren een
samenhangende aanpak hard nodig is, dan nemen ze ook hun verantwoordelijkheid.
Dan wachten ze niet op initiatieven van de provincie in het kader van
jeugdzorgbeleid.'Hulpmiddel

‘Een gedifferentieerd aanbod van preventie,
signalering, indicering, planning, hulpverlening, begeleiding en nazorg is er
nog lang niet in alle centrumgemeenten. Om dit
aanbod van de grond te krijgen en richting te geven is
nieuw beleid nodig.' Beleidsmakers en uitvoerende professionals die actief zijn in de aanpak
van zwerfjongerenproblematiek kunnen gebruik maken van de brochure: "Zwerfjongeren: vraag, aanbod
en beleid op een rij". Daarnaast is er een handreiking: "Aanpak
zwerfjongerenproblematiek" van SGBO voor gemeenten.Knelpunten Knelpunten die uit de brochure naar voren
komen zijn een duidelijk beleidskader, gebrek aan opvangplekken, doorstroming naar zelfstandige
woonruimte en de samenhang tussen hulpverlenende partijen, zoals MEE,
de jeugdgezondheidszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, en het maatschappelijk werk.Verantwoordelijkheid

Heineke: ‘Er zijn 5000 zwerfjongeren en maar enkele honderden opvangplaatsen. Zwerfjongeren die een plek
hebben in een residentiële setting, blijven daar tè lang. Ze
dienen stapsgewijs te worden getraind en begeleid naar zelfstandigheid. De verschillende partners in
de hulpverlening dienen hun beleid van preventie tot en met
nazorg op elkaar af te stemmen. De centrumgemeenten hebben de verantwoordelijkheid om regie over
het beleid te voeren.’Onderzoek
De zwerfjongerenproblematiek is een graadmeter voor het succes van het jeugdbeleid en
de maatschappelijke opvang. De Algemene Rekenkamer heeft opnieuw onderzoek gedaan naar het
aantal zwerfjongeren en de beschikbare voorzieningen.Eerder stelde de Rekenkamer vast dat nog steeds geen enkele instantie die regietaak
op zich heeft genomen. Het ontbreekt volgens de Rekenkamer aan een
landelijke overzicht op het probleem. Bovendien is het onduidelijk of de hulp
aan zwerfjongeren voldoende is. Op 20 december komt de Rekenkamer met een nieuw
overzicht met landelijke cijfers: ‘Opvang Zwerfjongeren 2007’.Informatie over de factsheet 'Zwerfjongeren: vraag, aanbod en beleid
op een rij' bij
target=_blank name=Heineke>Daan Heineke (MOVISIE)
Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-59425/negen_van_de_tien_zwerfjongeren_wachten_op_opvang.html"
target=_blank name=zwerjongeren>'Negen van de tien zwerfjongeren wachten op
opvang’
(Zorg + Welzijn Website, 20 juni 2006) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-72727/altijd_onderweg_prijs_voor_beste_begeleidingsproject_zwerfjongeren.html"
target=_blank name="altijd onderweg">‘Altijd Onderweg Prijs’ voor beste
begeleidingsproject zwerfjongeren
(Zorg + Welzijn Website, 1 maart
2007)Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=Qh7tb&m=Oy4D&s=CORIa2" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.